Mediakortti 2020 ilmoittajille

LEVIKKI: 1400 kpl painos
JULKAISIJA Suomen Anestesiologiyhdistys, SAY
LUKIJAKUNTA
Maamme kaikki anestesialääkärit sekä yhdistyksen jäsenet kotimaassa ja ulkomailla, leikkaus- ja teho-osastot sairaaloissa, lääketieteelliset kirjastot.

SISÄLTÖ
Kukin yliopisto vastaa yhden numeron sisällöstä vuosittain. Yleisaiheita ajankohtaisesta anestesiologiasta, uusimpien metodien ja lääkkeiden esittelyä, kokousreferaatteja, kokouskalenteri, kliinisiä tutkimuksia ja ammatillisia ongelmia käsittelevä anestesiologinen suomenkielinen lehti.