Mediakortti 2023 ilmoittajille

LEVIKKI: 1400 kpl painos
JULKAISIJA: Suomen Anestesiologiyhdistys ry, SAY
LUKIJAKUNTA: Suomen anestesia-, teho-, ensihoito- ja kipulääkärit, leikkaus- ja teho-osastojen henkilökunta. Postitetaan lääketieteellisiin kirjastoihin. Sisältyy SAY ry:n jäsenmaksuun.

SISÄLTÖ: Kukin yliopisto vastaa yhden numeron sisällöstä vuosittain. Yleisaiheita ajankohtaisesta anestesiologiasta, uusimpien metodien ja lääkkeiden esittelyä, kokousreferaatteja, kokouskalenteri, kliinisiä tutkimuksia ja ammatillisia ongelmia käsittelevä anestesiologinen suomenkielinen lehti.