Yhteystiedot

Päätoimittaja
Maija-Liisa Kalliomäki
paatoimittaja@say.fi

Toimitussihteeri
Suvi Niemi
toimitussihteeri@say.fi

Toimitus

Sirja Kaartinen (koulutuskalenteri)
sirja.kaartinen@fimnet.fi

Hannaleena Karjalainen
hannaleena.karjalainen@kuh.fi

Miia Kokkonen
miia.kokkonen@gmail.com

Tuija Kokkonen
tuija.kokkonen@kuh.fi

Inari Listo
inari.listo@fimnet.fi

Juulia Rahkonen
juulia.rahkonen@tyks.fi

Sinikka Rantala
sinikka.rantala@ppshp.fi

Verkkotoimittaja
Jarkko Harju

Mainokset
Hanna Lindholm
ilmoitukset@say.fi

Osoiterekisterin hoitaja
Osoitteenmuutokset
Timo Leinonen
toimisto@say.fi