Finnanest vuosikerta  2007

Finnanest 5 / 2007

Pääkirjoitukset
Mitalin toinen puoli,Riitta Heino
Mitä kuuluu ensihoidolle? Tom Silfvast
Operatiiviset päivät ja SAY:n vuosikokous, Riku Aantaa
Erikoistumista, kesätöitä ja tenttimistä, Leena Lindgren
Pitkän linjan erikoistumista, Jari Pynnönen
30 vuotta sitten; Finnanest 5/77
Eetteristä erikoisalaksi, osa 6,
Anestesiakysymyksen ratkaisu,  Tapani Tammisto ja Christine Tammisto
Uutisia
EML-kompensaation laskentamalli hyväksytty Oulussa ja Seinäjoella,Johanna Tuukkanen
Finnanestin ensimmäinen kunniatoimittaja
Dosenttiuutiset: Teho-osaston ”joka paikan höylä”
Osoitteenmuutoksen osoitteenmuutos
In memoriam   Eero Palomäki, José Miralles, Risto Kuosa ja Erkki Hauru
Artikkelit
Elvytyspotilaan hypotermiahoito kentällä, Antti Kämäräinen
Aiheuttaako elvytys vammoja? Jukka Vaahersalo, Petra Nousiainen ja Antti Sajantila
Simulaatio-opetus ensihoidossa,Juhana Hallikainen ja Olli Väisänen
Maallikkodefibrillaatio osana sydänpysähdyspotilaan hoitoketjua, Heini Harve-Rytsälä
Sydänperäisen tajuttomuuden syyt, Sami Koskela
Suunnittelematon synnytys sairaalan ulkopuolella Medi-Heli 01:n toiminta-alueella 1.4.2003–31.12.2005,
Tom Silfvast, Jelena Oulasvirta ja Erja Halmesmäki
Tapausselostus
 Aivojen oksimetria aortan dissekaatiopotilaalla,  Raimo Ojanen, Markku Rantanen ja Timo Rinne
Väitöskirjareferaatit
Anestesian riittävyyden arvioinnista, Elina Seitsonen
Sytokromi P450-entsyymien estäjien vaikutukset anestesiologiassa käytettyjen lääkeaineiden
aineenvaihduntaan,Teijo Saari
Vieraalla maallaEVO-jakso Alfred Hospitalissa Melbournessa,  Miretta Tommila
Matkakertomukset
ANZCA Annual Scientific Meeting Perioperative Medicine – Evidence and Practice, 26.–29.5.2007,
Melbourne, Australia, Miretta Tommila
SESAM, 18.–20.6. 2007, Kööpenhamina,Leila Niemi-Murola
4th Mediterranean Emergency Medicine Congress, 15.–19.9.2007, Sorrento, Italia, Riikka Heikkinen
3rd International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care, 18.–20.10.2007, Vilna, Liettua,
Riitta Heino
AVEC, Eioo mitää hätää… Leena Lindgren
Elämää suurempi harrastukseni:  Pakkovalssi ja yliolanheitto, Elina Raininko
Kirja-arvostelut;  Uusi painos sydänanestesiologian käsikirjasta,  Timo Iirola
Kirjauutuuksia;  Joulukuun uudet kirjat, toimittanut Riitta Heino
Pakko lukea:  Mannitolista hypertensioon, Sanna Hoppu ja Anna-Maija Antman

Finnanest  4 / 2007

Pääkirjoitukset
Uuden päätoimittajan valinta,  Riitta Heino
Oikeanlainen tieto vähentää ahdistusta,  Riku Aantaa
Oikeus ja velvollisuus,  Seppo Alahuhta
Puolet – tai ei mitään?  Katja Korpela
30 vuotta sitten;  Finnanest 4/77,  Leena Janhunen ja Tapani Tammisto
Eetteristä erikoisalaksi, osa 5
Anestesialaitteet ja anestesian anto,  Tapani Tammisto ja Christine Tammisto
Uutisia
Lääkärit saivat sopimuksen,  Johanna Tuukkanen
Kuulumisia ESA:sta,  Klaus Olkkola
Dosenttiuutiset: Korkojen kopinaa yliopistolla
Artikkelit
Hoitopäätös – eettinen päätös,  Lauri Nuutinen
Palliatiivinen hoito elämän loppuvaiheissa,  Riikka Rimpiläinen ja Ethem Akural
Elämää ylläpitävän pitkäaikaisen hengityslaitehoidon jatkamisen lopettaminen
potilaan tahdosta,  Arno Vuori ja Kristiina Ylitalo-Liukkonen
Koeputkihedelmöityshoitoihin liittyviä komplikaatioita,  Marja-Leena Jaakola
Euroopan Erikoislääkäriliiton Anestesiologian sektion suositus lääkärien täydennyskoulutuksesta,
Seppo Alahuhta
Verkko-opetusta anestesiologian ja tehohoidon erikoisalan täydennyskoulutukseen,
Grethe Astrup ja Seppo Alahuhta
Operatiivisten päivien abstraktit
Hydroksietyylitärkkelysliuosten vaikutus hemodynamiikkaan sydänleikkauksen jälkeen,
Alexey Schramko, Raili Suojaranta-Ylinen, Anne Kuitunen, Sinikka Kukkonen, Tomi Niemi
Gelatiinin aiheuttama hyytymishäiriö in vitro: voiko fibrinogeeni, fVIII tai fXIII korjata sen?
Alexey Schramko, Raili Suojaranta-Ylinen, Anne Kuitunen, Tomi Niemi
Painoindeksin vaikutus välittömiin sydänkirurgian jälkeisiin elinhäiriöihin,
Anna Blomberg, Sinikka Kukkonen, Tommi Pätilä, Antti Vento, Minna Niskanen, Raili Suojaranta-Ylinen
Kystatiini-C iäkkäillä sydänleikkauspotilailla A. Ristikankare, R. Pöyhiä, A. Kuitunen, P. Hämmäinen,
M. Salmenperä, R. Suojaranta-Ylinen
Biologisen aorttaläppäproteesin preoperatiiviset riskitekijät ja ennuste ikäryhmittäin
Raili Suojaranta-Ylinen, Sari Soisalon-Soininen, Maija Kaartinen, Paula K Maasilta, Tiina Vainikka, Antti
Vento, Ulla-Stina Salminen
Hengityskonehoito, tehohoito, ECMO – siltana keuhkonsiirtoon,  Pekka Hämmäinen, Sinikka Kukkonen, Raili
Suojaranta-Ylinen, Karl Lemström, Maija Halme, Kalervo Werkkala, Ulla-Stina Salminen, Markku
Kaarne, Jarmo Simpanen, Ari Harjula, Jorma Sipponen
ECMO (veno-venöösi by-pass) happeutusmenetelmänä apneassa tehtävän bronkusvaurion
korjauksen yhteydessä – tapausselostus,  Pekka Korvenoja, Otto Pitkänen, Ensio Berg
Effects of pH Management During Selective Antegrade Cerebral Perfusion on Cerebral
Microcirculation and Metabolism: Alpha-Stat Versus pH-Stat,  Sebastian Dahlbacka, Jussi Mäkelä, Hanna Alaoja,
Eija Niemelä, Päivi Laurila, Kai Kiviluoma, Anna Honkanen, Pasi Ohtonen, Vesa Anttila, Tatu Juvonen
Terapeuttisen hypotermian induktio elvytyksen aikana,  Kämäräinen A, Virkkunen I, Tenhunen J,
Yli-Hankala A, Silfvast T
Sykkeetön rytmi nähdyissä sydänpysähdyksissä – kuinka potilaat selviävät ja mitkä ovat
menehtyneiden kuolemansyyt,  Virkkunen I, Kämäräinen A, Yli-Hankala A ja Silfvast T
Mitä opiskelijat oppivat intubaatiosta käytännön viikon aikana? Erkko Klemetti, Leila Niemi-Murola
Oraalisen oksikodonin farmakokinetiikka vanhuksilla,  Antti Liukas, K Kuusniemi, R Aantaa, P Virolainen,
M Neuvonen, PJ Neuvonen, KT Olkkola
 Vorikonatsolin ja mikonatsoligeelin vaikutus etorikoksibin farmakokinetiikkaan,
Ville-Veikko Hynninen, KT Olkkola, PJ Neuvonen, K Laine
Vorikonatsoli ja flukonatsoli hidastavat fentanyylin eliminaatiota
Teijo I. Saari, Laine K, Neuvonen M, Neuvonen PJ ja Olkkola KT
Diklofenaakin analgeettinen pitoisuus ja keskushermostopenetraatio
Hannu Kokki,, Elina Kumpulainen,, Merja Laisalmi, Marja Heikkinen, Jouko Savolainen, Jarkko Rautio,
Marko Lehtonen
Typpioksiduulin vaikutus rokuronin infuusionopeuteen,  Hanna Illman, Heikki Antila, Klaus Olkkola
Deksmedetomidiinin farmakokinetiikka lapsilla, Sanna Vilo, P Rautianen, K Kaisti, R Aantaa,
KT Olkkola, T Manner
Likvorin aspiraation vaikutus lasten spinaalipuudutuksen leviämiseen,
Merja Laisalmi, Hannu Kokki, Aura Vähäoja, Elina Kumpulainen
 EEG-bispektraali indeksi monitorointi status epileptikuksen hoidon seurannassa teho-osastolla
Tadeusz Musialowicz, Esa Mervaala, Reetta Kälviäinen, Ari Uusaro, Esko Ruokonen, Ilkka Parviainen
Kivuliaan ärsykkeen vaikutus Entropian® lukuarvoihin ja biosignaaliin propofoli- ja propofoliremifentaniilianestesiassa
Antti Aho, Leo-Pekka Lyytikäinen, Ville Jäntti ja Arvi Yli-Hankala
Surgical Stress Indeksin toiminta vatsan alueen avokirurgiassa epiduraalianalgesian kanssa ja ilman
Markku Rantanen, A Vakkuri, K Uutela, M Huiku ja A Yli-Hankala
 Synnytyskivun lievitykseen annetun laskimonsisäisen remifentaniilin vertailu epiduraaliseen
levobupivakaiini-fentanyyliin. P Volmanen, J Sarvela, EI Akural, T Raudaskoski, K Korttila, S Alahuhta
Epiduraalianalgesia vähentää kipua ja opioidin tarvetta laparoskooppisen paksusuolikirurgian
yhteydessä,  Pekka Kairaluoma, Pertti Turunen, Monika Carpelan- Holmström, Olli Kruuna, Martina Bachmann, Tom
Scheinin, Pertti Pere
Apoptoosi, proliferaatio ja HIF-1α akuutissa kivettömässä ja kivellisessä sappirakon tulehduksessa,
M Vakkala, JJ Laurila, J Saarnio, V Koivukangas,  Syrjälä, T Karttunen, Y Soini, TI Ala-Kokko

 Väitöskirjareferaatit
Anestesia ja syljestä määritetty suun limakalvopuolustus,  Merja Lähteenmäki
Opioidien vaikutukset hengitykseen ja verenkiertoon,  Leena Mildh
Matkakertomukset
12th Annual Update on Cardiopulmonary Bypass, 18.–23.3.2007, Whistler, BC, Kanada,  Timo Rinne
Society of Cardiovascular Anesthesiologists 29th Annual Meeting, 21.–25.4.2007, Montréal, Quebec,
Kanada,  Kari Innilä ja Riikka Palo
15th World Congress on Disaster and Emergency Medicine, 13.–16.5.2007, Amsterdam, Alankomaat,
Johanna Lötjönen
3rd International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Cardiopulmonary
Perfusion, 17.–19.5.2007, Hershey, USA,  Pertti Suominen
Kirja-arvostelut
Nykyaikainen kuvakirja puudutuksista,  Mikko Pitkänen
Näyttöön perustuvaa kivunhoitoa,  Timo Salomäki
Erikoistuvan paras ystävä,  Miretta Tommila
Kirjauutuuksia,  Lokakuun uudet kirjat,  toimittanut Riitta Heino
Pakko lukea:  Neuroanestesiologisia katsauksia, Kati Martikainen

Finnanest 3 / 2007

TEEMA: Kivunhoito

Pääkirjoitukset
Tärkeitä päivämääriä! Riitta Heino
Kiitos,  Riku Aantaa
Leikkauksen jälkeisen kivun mittaaminen ja hoito tarvitsevat Käypä Hoito-suosituksen,  Hannu Kokki
Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärin tutkinnon teoreettinen koulutus, Klaus Olkkola
SATELin terveiset,  Miretta Tommila
30 vuotta sitten,  Finnanest 3/77,
Leena Janhunen ja Tapani Tammisto
Eetteristä erikoisalaksi, osa 4, Rektaalianestesiasta laskimoanestesiaan,
Tapani Tammisto ja Christine Tammisto
Uutisia,  Parempaa odotellessa, Johanna Tuukkanen
Kutsu Seniorikillan syysretkelle, Ulla Aromaa
Synnytyskivun lääkkeellinen lievitys –anestesialääkärin opas synnyttäjälle, Hanna Viitanen ja Johanna Sarvela
ESRAn Nordic Zone haluaa lisää suomalaisia jäseniä,  Pekka Tarkkila ja Øivind Klaastad
Lääkärikouluttajan erityispätevyys,  Leila Niemi-Murola
Juhlaluento 24.5.2007,  Synnytyskivun hoidon kehitys Suomessa, Riitta Jouppila
Artikkelit
Keisarileikkauspotilaan kivunhoito, Riitta Asantila-Jarva
Synnytysanalgesian vaikutukset vastasyntyneeseen, Eeva Nikkola
Tieto yksin ei riitä kivun laadukkaaseen hoitoon – tarvitaan myös taitoa ja asenteita,  Leila Niemi-Murola, Eija Kalso ja Reino Pöyhiä
Kivunhoidon alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, Nora Hagelberg, Anna Valjakka, Irma Laurila ja Erja Melos
Onko neuropaattisen kivun diagnostiikka vaikeaa? Satu Jääskeläinen
Neuropaattisen kivun lääkehoito, Maija Haanpää
Mitä uutta oksikodonista? Kim Lemberg, Vesa Kontinen ja Eija Kalso
Parasetamolin perioperatiivinen käyttö, Merja Laisalmi, Susanna Broms ja Hannu Kokki
Näyttöä vai ei?  Tatuoinnit ja neuraksiaaliset puudutukset, Vesa Kontinen
Tapausselostus:  Keuhkoleikkauksen harvinainen komplikaatio, Marika Valo ja Hannu Penttilä
Kirje toimitukselle: Käyttäkää puuduteampulleja! Mikko Pitkänen ja Per Rosenberg
Väitöskirjereferaatit
Detection of renal dysfunction during and after anaesthesia and surgery – evaluation of the
influence of inorganic fluoride, ketorolac and clonidine, Merja Laisalmi
Anestesian ja sedaation vaikutukset EEG:n spektraalientropiaan ja aivojen alueelliseen verenvirtaukseen– positroniemissiotomografia- ja EEG-tutkimuksia terveillä miespuolisilla koehenkilöillä,  Anu Maksimow
Matkakertomukset
60th PGA, 8.–12.12.2006, New York, NY,  Suvi Vartiainen
5th International Conference on Pain Control and Regional Anaesthesia, 14.–18.3.2007, Hong Kong,  Pekka Kairaluoma
Kirja-arvostelut
Johdantoa vai syväluotausta? Jenni Vieri
Perustietoa kivusta valistuneelle kliinikolle, Vesa Kontinen
Kirjauutuuksia : Kesäkuun uudet kirjat,  toimittanut Riitta Heino
Pakko lukea Turvallisesta anestesiakulttuurista ja lääketieteen opettamisesta, Timo Iirola

Finnanest  2 / 2007

TEEMA: Tehohoito

Pääkirjoitukset
ATEK, Riitta Heino
Vire ja virheet, Ville Pettilä
Kurkistus proffien maailmaan, Ari Uusaro
Keskustelu jatkuu, Markki Palve
30 vuotta sitten Finnanest 30 vuotta sitten, Leena Janhunen ja Tapani Tammisto
Eetteristä erikoisalaksi, osa 3
Opioidit ja esilääkitys, Tapani Tammisto ja Christine Tammisto
Uutisia
Anestesiologian erityispätevyyksistä tiedekuntien llisäkoulutusohjelmia, Johanna Tuukkanen
Kirjejakelusta verkkotiedottamiseen, Otto Pitkänen, Tuure Pitkänen ja Janne Aaltonen
Dosenttiuutiset: Tutkimusta hyytymisestä, munuaisfunktiosta, puudutuksista ja kivunhoidosta
Suomen Tehohoitoyhdistyksen juhlavuoden tunnustuspalkinto
Artikkelit
Mitä voimme oppia sian sepsiksestä? Jyrki Tenhunen
FINNALI-tutkimus tulee, Tero Varpula
Mikä ihmeen MMDS? Marko Sallisalmi
Onko steroidihoidosta hyötyä akuutissa keuhkovauriossa? Ilkka Parviainen
Miksi ja milloin sydämen ultraäänitutkimus tehopotilaalle? Anne Kuitunen
Tehohoitopotilaan neuroendokriinisesta vasteesta: "Matala T3-syndrooma” Minna Bäcklund
Biokemialliset merkkiaineet vaikeassa sepsiksessä - Finnsepsis-tutkimuksen tuloksia, Sari Karlsson
Ensihoito osana anestesiologian ja tehohoidon oppialaa Kuopion yliopistossa, Markki Palve, Janne Kuusela ja Jouni Kurola
Elvytysohjeiden vaikutus elvytyksen toteutumiseen,  Anna Govenius, Helena Jäntti, Markku Kuisma ja Ari Uusaro
Anna korkin kuivua, jos kastelit sen pirtulla, Matti Reinikainen, Sirkku Heino ja Risto Laitinen
Väitöskirjareferaatit
Akuutti munuaisten vajaatoiminta tehohoitopotilailla – ennusteen arvioiminen,  Annika Åhlström
Matkakertomukset
15th Winter Symposium on Intensive Care Medicine, 4.–9.2.2007, Crans-Montana, Sveitsi, Heikki Vääräniemi
SCCM 36th Critical Care Congress, 17.–21.2.2007, Orlando, USA, Jouni Kurola
Kirja-arvostelut:  Lyhyt tarina fysiologiasta, Kaarina Suihkonen
Kirjauutuuksia Huhtikuun uudet kirjat,  toimittanut Riitta Heino
Pakko lukeaSimulaatioista: Missä mennään ja siirtyvätkö simulaatio-opetuksen taidot käytäntöön? Helena Jäntti
Painaa, painaa! Jaksaa, jaksaa! Tuija Kokkonen

Finnanest 1 / 2007

Pääkirjoitukset
Agricola ja me, Riitta Heino
SSAI,  Riku Aantaa
Tukea kehitysmaiden kollegoille! Per Rosenberg
 Kollegiaalisuus – häviävä luonnonvara? Juhana Hallikainen
30 vuotta sitten- Finnanest 1 / 77,  Leena Janhunen ja Tapani Tammisto
Eetteristä erikoisalaksi, osa 2- Puudutus yleisanestesian haastajaksi
Tapani Tammisto ja Christine Tammisto
Uutisia
 Maaret Castrén ensihoidon ja päivystyslääketieteen
professoriksi Karoliiniseen instituuttiin

 Dosenttiuutiset: Ravitsemuksesta raivaussahaan
 Vuoden anestesiologi Helsingissä
 Anestesiologiyhdistysten maailmanjärjestö vuonna  2006,  Per Rosenberg
 Erityispätevyyksistä lisäkoulutukseen,  Riitta Heino ja Johanna Tuukkanen
 Seniorikillan kevätkokous (avec), 28.3.2007
Artikkelit
 Lapsen puudutus yleisanestesian aikana,  Arja Hiller ja Tomi Taivainen
 Postoperatiivinen hoitoprosessi – potilaan kulku heräämöstä osastolle
Ismo Alastalo, Tarja Tulla ja Kaija Leskinen
 Fast track -kirurgian anestesiologiset periaatteet,  Pekka Kairaluoma
 Sugammadex,  Olli Meretoja
 AcutePainService – 10 vuotta Meilahden sairaalassa,  Eija Nilsson
Tapausselostus- Epiduraalihematooma epiduraalista kivunhoitoa ja
pienimolekyylistä hepariinia saaneella potilaalla
,  Johannes Förster
Väitöskirjareferaatti- Korkea-annoksinen glukoosi-insuliinihoito ja
valkosolusuodatin aikuisten avosydänkirurgiassa
,  Juha Koskenkari
Matkakertomukset
 Association for Medical Education in Europe, 14.– 18.09.2006, Genova, Italia,  Leila Niemi-Murola
Kun Ameriikan serkut Eurooppaan tulivat... Reino Pöyhiä
Elämää suurempi harrastukseni- Pärekaton teko,  Reijo Korpela
Kirja-arvostelut-  Paras perusteos lastenanestesiasta? Tiina Karjalainen
 Massiivinen opus lasten tehohoidosta,  Tiina Karjalainen
Kirjauutuuksia- Helmikuun uudet kirjat,  toimittanut Riitta Heino
Pakko lukea- Pakko tietää – tai ainakin ajatella! Leila Niemi-Murola
Suomen Anestesiologiyhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2006
SAY:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007