Finnanest vuosikerta  2006

Finnanest 5 / 2006

 Pääkirjoitukset
Uusi sarja alkaa!!     Riitta Heino
Vuoden kohokohta,    Riku Aantaa
Mietteitä ja mielihyvää,    Leena Lindgren
Työstä ja sen tekemisestä,    Miia Melkoniemi
 Uutisia
Jorvin sairaalan anestesiatoiminta 30 vuotta sitten,    Juhana Hallikainen ja Johanna Wennervirta
Päivystäminen aiheuttaa vakavia stressioireita anestesialääkäreille,    Johanna Tuukkanen
Lääkäriliiton uudessa valtuuskunnassa seitsemän anestesiologia,    Pirjo Lindfors
Leena Lindgrenin muotokuva paljastettiin,    Arvi Yli-Hankala
Dosenttiuutiset: Taitavat vaatimattomat tehohoitodosentit sekä tehohoitotutkimusta Kuopiossa
Oletko eläkkeellä tai osa-aikaeläkkeellä? Ulla Aromaa
 30 vuotta sitten
Finnanest 5/76,   Leena Janhunen ja Tapani Tammisto
 Jorvin sairaalan anestesiayksikkö 30 vuotta,    Leena Janhunen
 Eetteristä erikoisalaksi, osa 1
Anestesian käyttöönotto,    Tapani Tammisto
Artikkelit
Antitromboottiset lääkkeet ja leikkaushoito,    Juhani Pajula
Sydämen oikean kammion patofysiologiaa,    Eeva Honkonen
Sektio yleisanestesiassa,    Antti Aho
Hereillä olon yleisyys hätäkeisarileikkauksissa TAYS:ssa vuosina 1980-2002: haastattelututkimus,
Arvi Yli-Hankala ja Marisa Tuomi
TRALI,    Outi Inkinen ja Pekka Aroviita
 Tapausselostus
Levosimendaani kriittisesti alentuneen sydämen minuuttivirtausken hoidossa elektiivisen abdominaaliaortan aneurysman korjausleikkauksen yhteydessä,    Tommi Ahonen, Elina Vainio ja Jukka Kataja
Päiväkirurgian asiaa
Antitromboottisen hoidon haasteita toimenpiteissä,   Elina Armstrong
Tromboosiprofylaksia kirurgiassa: kenelle, miksi?    Jukka Saarinen
Tulevaisuuden päiväkirugiaa,    Päivi Annila
Preoperatiivinen valmistelu päiväkirugiassa,    Marja Haapakoski ja Päivi Annila
Kuva-arvoitus
Dialyysikatetrin häntä,    Matti Reinikainen, Pekka Saastamoinen ja Mika Sahlberg
 Matkakertomukset
    Euroanesthesia 2006, 3-6.6.2006, Madrid
    Nina Keinänen, Jouko Kähkönen ja Matti Kassila, Kristiina Kuusniemi, Heikki Antila ja Teijo Saari
 Kirja-arvostelut:    Puudutusatlas arkikäyttöön: Atlas of Regional Anesthesia 2005,    Jouko Kähkönen
 Kirjauutuuksia:    Joulukuun uudet kirjat, toimittanut Riitta Heino
 Pakko lukea:    Työssä selviytymisestä hoidon rajaukseen,    Antti Aho ja Anna-Maija Anttinen

Finnanest 4 / 2006     

Pääkirjoitukset
Valittuja paloja,   Riitta Heino
Kippari,    Riku Aantaa
Teholääketieteen koulutus anestesiologiassa,    Tero Ala-Kokko
Mistä tunnistat anestesialääkärin?    Riikka Rimpiläinen
30 vuotta sitten,    Leena Janhunen ja Tapani Tammisto
Uutiset
        * Miekkaileva dosentti Oulusta
        * Eurooppalainen suositus täydennyskoulutuksesta anestesiologian ja tehohoidon erikoisalalle

    In memoriam:    Vilho Päiviö Savolainen 6.8.1922–17.5.2006
 Artikkelit
Korkea painoindeksi ja anestesia,    Niina Hekkala ja Seppo Alahuhta
Hengitystien hallinta ensihoidossa: milloin, miten, missä ja kenen toimesta?  Jouni Kurola
Alaikäiseen kohdistuvasta anestesialääkärin päätöksenteosta,    Harri Tohmo ja Irma Pahlman
Alalla on imua, mutta vielä ei ole varaa hengähtää – anestesialääkäreiden saatavuus keväällä 2006,
Johanna Tuukkanen
Sydänanestesian ja -tehohoidon ensimmäinen vuosikymmen Suomessa,    Jouko Jalonen
Tehohoitopotilaan delirium,    Raku Hautamäki
Aivokuoren laajeneva vaimentuma – ”Leão’s spreading depression”    Anna Honkanen, Seppo Alahuhta, Tatu Juvonen ja Ville Jäntti
 Uloshengitysilman typpioksidipitoisuuksista,    Pekka Meriläinen
Operatiivisten päivien abstraktit
 Lievä leikkauksenaikainen hypotermia ei vaikuta stressi-indeksin toimintaan
 Antti Aho, Arvi Yli-Hankala, Matti Huiku, Kimmo Uutela ja Minna Kymäläinen
Tsuin hermostimulaatiotesti epiduraalikatetrin sijainnin varmistamisessa
 J Förster, T Niemi ja P Rosenberg
 Kivun hoito kirurgian päivystyspoliklinikalla – potilaan näkökulma
 Grenman Diana, Niemi-Murola Leila, Silfvast Tom ja Kalso Eija
Kokemuksia simulaatio-opetuksesta osana lääketieteen opiskelijoiden anestesiologian opetusta
Juhana Hallikainen, Olli Väisänen, Per Rosenberg ja Leila Niemi-Murola
 Hyperbaarisen artikaiinin annosvastetutkimus spinaalipuudutuksessa
 H Kallio, E-V Snäll, T Luode ja P Rosenberg
Kohtuverenvirtausmuutosten sikiövaikutukset loppuraskaudessa: kokeellinen koe-eläinmalli
Tomi Kavasmaa, Kaarin Mäkikallio, Tiina Erkinaro, Mervi Haapsamo, Ganesh Acharya, Seppo Alahuhta ja Juha Räsänen
Anestesian induktio ja ylläpito ksenonjalokaasulla
 Ruut Kirla, R Aantaa, K Kaisti, J Långsjö, E Salmi, A Maksimow, K Kangas, M Särkelä ja H Scheinin
Ksenonanestesian vaikutukset aivojen verenvirtaukseen
Ruut Kirla, K. Kaisti, J Långsjö, S Aalto, E Salmi, A Maksimow, R Aantaa, V Oikonen ja H Scheinin
Indometasiinin aivoselkäydinneste-penetraatio lapsilla
 H Kokki, A Mannila, E Kumpulainen, M Lehtonen, M Heikkinen, M Laisalmi, T Salo, J Rautio ja J Savolainen
Parasetamolin kulkeutuminen aivoselkäydinnesteeseen laskimoannostelun jälkeen terveillä lapsilla
Laisalmi M, Kumpulainen E, Heikkinen M, Halonen T, Kokki H
Parasetamoli-kodeiini verrattuna ketoprofeeniin pikkulasten kitarisaleikkausten yhteydessä
Ulla Lankinen, Päivi Annila, Hanna Viitanen ja Pekka Tarkkila
Desfluraanin ja sevofluraanin vertailu kitarisaleikkauksen anestesiassa
Ulla Lankinen ja Pekka Tarkkila
Levosimendaani vähentää mahalaukun limakalvon ja valtimoveren hiilidioksidiosapaineen välistä gradienttia vatsa-aortan aneurysman vuoksi leikattavilla potilailla
Heli Leppikangas, Jyrki Tenhunen, Leena Lindgren, Juha-Pekka Salenius ja Esko Ruokonen
 Dexmedetomidiinisedaation syvyyden arvioiminen EEG:n spektraali-entropiaa käyttäen
Anu Maksimow, A. Snapir, M. Särkelä, E. Kentala, J. Koskenvuo, J. Posti, S. K. Jääskeläinen, S. Hinkka-Yli-Salomäki, M. Scheinin ja H. Scheinin
Leikkausyksikön päivittäisen toiminnan johtaminen Suomessa – anestesialääkäreiden ja osastonhoitajien näkemykset
Riitta Marjamaa ja Olli Kirvelä
Akuuttitoimenpiteiden opetus Suomen lääketieteellisissä tiedekunnissa vuosina 1997 ja 2006
Niemi-Murola Leila, Helenius Ilkka, Turunen Juha-Pekka ja Remes Ville
Nesteresuskitaatio etyylipyruvaattiliuoksella vähentää maksan reaktiota verenvuotosokkiin
Niku Oksala, Runkuan Yang, Ilkka Parviainen, Esko Ruokonen, Heikki Ahonen, Mitchell P. Fink ja Jyrki Tenhunen
Iän vaikutus opiaattien tarpeeseen sydänleikkauksen jälkeen
Anne Pesonen, R. Suojaranta-Ylinen, E. Hammaren, T. Seppälä, P. Tarkkila ja PH. Rosenberg
Alfentaniilin puhdistuma ja puoliintumisaika muuttuvat voimakkaasti vorikonatsolihoidon aikana
Teijo I. Saari, Laine K, Leino K, Valtonen M, Neuvonen PJ ja Olkkola KT
Ksenonin vaikutukset eivät välity GABAA-reseptorin kautta
Elina Salmi, R Kirla, A Maksimow, S Aalto, J Långsjö, K Kaisti, K Någren, R Aantaa, L Metsähonkala ja H Scheinin
Hydroksietyylitärkkelysliuosten vaikutus veren hyytymiseen sydänleikkauksen jälkeen – alustavat tulokset
Alexey Schramko, Raili Suojaranta-Ylinen, Anne Kuitunen, Sinikka Kukkonen ja Tomi Niemi
Valdekoksibin, parasetamolin ja deksametasonin vaikutus laparoskooppisesta sappileikkauksesta toipumiseen
E Tiippana, M Bachmann, P Susimeri, E Kalso ja P Pere
 Sykkeetön rytmi nähdyssä sydänpysähdyksessä – mikä oli kuolinsyy epäonnistuneessa elvytyksessä?
Virkkunen I, Paasio L, Vuori A, Sajantila A, Yli-Hankala A ja Silfvast T
SSI yleisanestesian aikaisena analgesian mittarina
 Wennervirta J, Hynynen M, Koivusalo A-M, Uutela K, Huiku M ja Vakkuri A
Sydänlihaksen ja aivojen suojaaminen sepelvaltimoiden ohitusleikkauksissa ilman sydänkeuhkokonetta
Hannu Penttilä
Keisarileikkausanestesian aiheuttaman hypotension hoito komplisoituneissa raskauksissa – efedriini vai fenyyliefriini?
Tiina Erkinaro
Matkakertomukset
 ISICEM – 26th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, 21.–24.3.2006, Bryssel
 Eija Junttila
Society of Cardiovascular Anesthesiologists, 28th Annual Meeting & Workshops, 29.4.–3.5.2006, San Diego, USA
Tuula Kurki
21st EACTA Annual Meeting, 24.–27.5.2006, Venetsia, Italia,    Tomi Niemi ja Vilho Vainionpää
Elämää suurempi harrastuksemme - Pintaa syvemmälle,    Erkki J Saarela ja Tuula Kangas-Saarela
Kirja-arvostelut: Perusteos tenttiin menijälle: Clinical Anesthesia,    Eija Junttila
Obstetrinen anestesia ja näyttö: Evidence-Based Obstetrical Anaesthesia,    Johanna Sarvela
Lokakuun uudet kirjat, toimittanut Riitta Heino
Pakko lukea - Syyslukemista,    Voitto Järvimäki ja Ethem Akura

Finnanest 3 / 2006     

 Pääkirjoitukset
Kuuletko Tammiston äänen?    Riitta Heino
 "Alakko nää mua?"    Riku Aantaa
 Anestesiologian ja tehohoidon erikoisalan tutkimus - kriisissäkö?    Klaus Olkkola
Kohtalokas vierailu,    Marika Valo
Uutiset
Uutiskooste
        * Hälytystyötä, rekrytointia ja suloista suvea
        * Satakunnan keskussairaalassa tapahtuu
30 vuotta sitten ja aiemmin, SAY 50 vuotta sitten,    Tapani Tammisto, Leena Janhunen
 Artikkelit
 Laskimoannostelun farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka,    Klaus Olkkola
Nukutetun potilaan anestesiatilan numeerinen arviointi,    Arvi Yli-Hankala
Subaraknoidaalivuoto ja anestesia,    Riikka Takala
Leikkausalueen infektioiden ehkäisykeinot - tieto perioperatiivisten toimien merkityksestä lisääntyy
Arto Rantala
Näyttöön perustuvasta lääketieteestä,    Jouko Jalonen
Deksmedetomidiini ja lapset,    Sanna Vilo
Muu sisältö
Tapausselostus - Tahdistimen laiton jälkeinen kipu ja äänen käheys
Tuija Nieminen, Nora Hagelberg ja Satu Jääskeläinen
Kirjeitä toimitukselle aivojen sähköhoitoa koskien
Pirjo Lindfors
Vieraalla maalla
Tarkkailijana Lontoossa,    Mari Aallos-Ravenna
 Anestesiologina Trondheimin yliopistosairaalassa,    Carl-Olof Pirttikangas
 Whistler Winter Anesthesia, 25.2.-3.3.2006,    Mika Jokinen
 Workshop on Operating Room Management, 10.-12.3.2006,    Riitta Marjamaa
Matkakertomukset
11th Annual Update on Cardiopulmonary Bypass: An interdisciplinary Approach to the Care of the Cardiac Surgery Patient, 12.-17.3.2006,    Raili Suojaranta-Ylinen, Esa HammarÈn ja Mika Jokinen
International Anesthesia Research Society, 80th Scientific Congress, 24.-28.3.2006,    Sanna Hoppu
Kesäkuun uudet kirjat, toimittanut Riitta Heino
Päivitetty elvytyksen käypä hoito -suositus, 
   Timo Iirola

Finnanest 2 / 2006

Pääkirjoitukset
Sika säkistä,    Riitta Heino
Tukea alajaoksille,    Riku Aantaa
Uhkien hallintaa,    Olli Takkunen
Paljonko jaksan tehdä työtä?    Talvikki Tuovinen
Uutiset
Menneistä ajoista laajemmin,    Leena Janhunen ja Tapani Tammisto
Uutiskooste
        * Leikkauksiako lennossa?
        * Toimivaa pohjoismaista anestesiologiyhteistyötä
        * Katse tulevaisuuteen!
 Artikkelit
Ensihoito osana operatiivisten tukipalvelujen ja tehohoidon tulosyksikköä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
Jouni Kurola
Lannepiston jälkeinen päänsärky ja epiduraalinen veripaikka,    Hannu Kokki
Preanalyyttisistä virhetekijöistä verikaasuanalysaattoreilla tehtävissä analyyseissä
Sari Väisänen, Kirsimarja Metsävainio ja Jarkko Romppanen
Typpioksidin merkitys verenkierron patofysiologiassa,    Eero Pesonen
Suoliston alue kriittisessä sairaudessa - Tarvitaanko suolen limakalvon aineenvaihdunnan monitorointia tehohoidossa?
Jyrki Tenhunen
Muu sisältö
Leikkauksen jälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisy,    Sinikka Purhonen
Anestesiologina Iowassa,    Riitta Marjamaa
Jenkkijargonia anestesiologeille: Code Blue - Grab an amp of epi!,    Riitta Marjamaa ja Robert A. Veselis
Matkakertomukset
11th World Congress on Pain, International Association for the Study of Pain, IASP, 21.-26.8.2005,    Pirjo Lindfors
Lastenanestesiologien kokous Japanissa, 8.-10.9.2005,    Merja Laisalmi
ASA 2005, 22.-26.10.2005,    Kari Leino
Harrastuksista
Eläintarha olohuoneessamme,    Kaarina Suihkonen
Huhtikuun uudet kirjat,    Riitta Heino
 Mitä teen?    Helena Jäntti ja Pekka Korvenoja

Finnanest 1 / 2006

Pääkirjoitukset
 Sateenvarjojen alta,    Riitta Heino
Kyllä SAY opettaa,    Riku Aantaa
Puutteita ja pallottelua,    Per H. Rosenberg
Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärikoulutuksen toteutuminen Helsingin yliopistossa
Marko Sallisalmi
Finnanest 30 vuotta sitten,    Leena Janhunen ja Tapani Tammisto
Uutiskooste
        * Muusikosta kivuttomasti sydänanestesiologiksi
        * Juha Karinen Oulusta alaosaston uusi puheenjohtaja
        * HYKS:n vuoden anestesiologi 2005
        * Operatiivisten päivien paisteessa
        * Seniorikilta: Näe Marilyn
 Artikkelit
Anestesiatoimintaa Meilahden sairaalassa 1966–2000,    Ulla Aromaa
Aivojen sähköhoito ja anestesia,    Pertti Heikman, Leila Niemi-Murola ja Per H. Rosenberg
Joutaako etomidaatti romukoppaan?    Esa Hammarén
Lääkitysvirheet tehohoidossa,    Maija Kaukonen
Elvytyssuositukset uusiutuivat,    Tom Silfvast
Sähköinen potilaskertomus – vielä parempi kuin paperikertomus,    Pirkko Kortekangas
Mitä uutta puudutteista ja puudutuksista,    Mikko Pitkänen
Muu sisältö
Maximum recommended doses of local anaesthetics,    Per H. Rosenberg
Prehospital Management of Acute Myocardial Infarction in a Helicopter-Based Emergency Medical Service System
Olli Väisänen
Työskentelyä tansanialaisessa sairaalassa,    Miretta Tommila
Meeting of the Peripheral Nerve Society, 9.–13.7.2005,    Taina Westerlund
Association for Medical Education in Europe, 30.8.–2.9.2005,    Leila Niemi-Murola
Euroneuro 2005, 1.–4.9.2005,    Ari Katila, Riikka Takala, Päivi Tanskanen, ym.
European Society of Intensive Care Medicine, 18th Annual Congress, 25.–28.9.2005
Kati Järvelä ja Riitta Halmela
Elämää suurempi harrastukseni - Lintuveljet,    Kari Saarinen
Helmikuun uudet kirjat
,    Kai Kiviluoma ja Riitta Heino
Pakko lukea - Mitä ajattelin tänään,    Leila Niemi-Murola
Suomen Anestesiologiyhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2005, Toimintasuunnitelma vuodelle 2006