Finnanest vuosikerta  2005

Finnanest 5 / 2005

Pääkirjoitukset
Lisää sähköä luvassa,    Riitta Heino
Viimeistä viedään…    Leena Lindgren
Miten käy kliinisen tutkimuksen?    Leena Lindgren
Nääs nääs nääs,    Heikki Vääräniemi
Uutiskooste
        * SSAI tänään
        * Yhdessä eteenpäinkin
        * Finnanest 30 vuotta sitten
 Artikkelit
Tampereen Teholla,    Markku Suvela
Kokemuksia työaikakokeilusta TAYS:n teho-osastolla,    Heli Leppikangas, Sari Karlsson ja Jyrki Tenhunen
Anestesiologiaa sydänkeskuksessa,    Timo Rinne ja Juhani Pajula
Vaikean alkoholimyrkytyksen hoito,    Kai Isopahkala
 Vuotosokki ja iv-anestesia – näkökulma koe-eläinmallista,    Aki Lumme
Opioidit ja munuaisten toimintahäiriö – kättä pidempää käytäntöön,    Leena Lindgren
Operatiivisten päivien luentolyhennelmät
Akuutisti kriittisesti sairaan leikkauspotilaan preoperatiivinen optimointi – mikä on riittävää?  Vesa Lund
Massiivin obstetrisen verenvuodon korvaushoito,   Jouni Ahonen
Obstetrinen potilas teholla,  Pirjo Ranta
Anestesiaa vaativat toimenpiteet raskauden aikana,   Marja-Leena Jaakola
Johdatus laadukkaaseen päiväkirurgiaan,  Jukka Valanne
Kenelle päiväkirurgia sopii? Tuula Kangas-Saarela
Voiko kotiuttaminen tai toipuminen olla este päiväkirurgialle?  Kari Korttila
Perioperative Oxygen Administration Influences Postoperative Wound Healing,    E-P Horn
Operatiivisten päivien abstraktit
Etomidaatti- vs. propofoli-induktio aorttastenoosipotilailla,  Stepani Bendel, E Ruokonen, A Uusaro
Propofoli pahentaa aivovauriota hypotermisen verenkierron pysäytyksen yhteydessä eloonjäävällä porsasmallilla
Sebastian Dahlbacka, J Mäkelä, T Kaakinen, H Alaoja, J, Heikkinen, P Laurila, K Kiviluoma, T Salomäki, H Tuominen, P Ohtonen, P Lepola, F Biancari, ja T Juvonen
Vorikonatsolin ja flukonatsolin vaikutus ibuprofeenin farmakokinetiikkaan
Ville-Veikko Hynninen, K Laine, K Leino, M Valtonen, PJ Neuvonen, KT Olkkola
 Parekoksibi ei vaikuta parasetamolin aiheuttamaan verihiutaleiden inhibitioon terveillä koehenkilöillä
Edward Munsterhjelm, TT Niemi ja PH Rosenberg
Neljän eri kipumittarin luotettavuus iäkkäillä potilailla sydänkirurgian jälkeen
Anne Pesonen, R. Suojaranta-Ylinen, P. Tarkkila, P.H Rosenberg
 Vorikonatsolin vaikutus suonensisäisen ja oraalisen midatsolaamin farmakokinetiikkaan ja farmakodynamiikkaan
Teijo I Saari, K Laine, K Leino, M Valtonen, PJ Neuvonen, KT Olkkola
Säännöllinen kipulääkkeiden käyttö lisää uuden ison koronaaritapahtuman riskiä 15 vuoden seurannassa
 Mikko Haara, J Arokoski, H Kröger, P Manninen, P Knekt 5, M Heliövaara
4-vuotiaan tytön tahaton oksikodonin yliannos, 1 mg/kg nieltynä, H Kokki, M Laisalmi, Tuija Kokkonen, I Rasanen, I Ojanperä
Anestesia ja siitä toipuminen yli 100-vuotiailla potilailla,          Nina Konttinen, P Rosenberg
Leikkauksen jälkeisen kivunhoidon laatu – hoitajien asenteet ja potilastyytyväisyys
Niemi-Murola Leila, Pöyhiä R ,Onkinen K, Rhen B, Mäkelä A, Yildirim Y, Niemi T
Levosimendaani sydämen siirron jälkeisessä pumppausvajauksessa – tapausselostus
Liisa Petäjä, J Sipponen, P Hämmäinen, M Salmenperä, R Suojaranta-Ylinen
Vasopressiini: morbiditeetti ja mortaliteetti sydänkirurgisilla potilailla
Raili Suojaranta-Ylinen, T.Pätilä, A.Vento, S. Kukkonen
Spinaalikatetrin (G28) kautta titrattu spinaali-anestesia alaraajavaltimoiden ohitusleikkausta varten
Johannes Förster, T Niemi, P Rosenberg
Paravertebraalipuudutus vähentää rintaleikkauksesta johtuvia kroonisia kipuoireita
Pekka Kairaluoma, M Bachmann, P Rosenberg, P Pere
Hyperbaaristen 20 mg lidokaiinin + 5 mg ropivakaiinin vertailu 10 mg ropivakaiiniin spinaalipuudutuksessa
Helena Kallio, E-V Snäll, Carl Tuomas, P Rosenberg
 Ropivakaiini vs. prilokaiini laskimopuudutuksessa,  Tomi Niemi, P Neuvonen, P Rosenberg
Lääketieteen opiskelijat ja elvytys – asenteita ja uskomuksia
Mäkinen Marja, Castren M, Niemi-Murola L.
Kyselytutkimus suomalaisiin terveyskeskuksiin: Elvytyssuosituksen käyttöönottoon yhteydessä olevat tekijät
Mäkinen Marja, Castren M, Nurmi J, Pappinen J, Niemi-Murola L
Onko mahdollista vähentää prosentuaalisesti Post-Dural Puncture Headache (PDPH) -tapauksia selkäpuudutuksen jälkeen? Michael Shagal
Matkakertomukset
28th Congress of SSAI, 29.6.–3.7.2005,   Antti Aho, Sari Halonen, Riitta Sihvo
 Euroanaesthesia 2005, 28.–31.5.2005,   Wojciech Chrapek
6th European Congress of Paediatric Anesthesia, 1.–3.9.2005,  Marja-Liisa Korhonen
Muuta
Onneksi oli Pekka…    Leena Lindgren
Luettelomaisesti anestesiologin käyttämää tekniikkaa,    Minna Tallgren
Kirjauutuuksia, toimittanut Kai Kiviluoma
Suositeltavaa lukemista,    Antti Aho

Finnanest 4 / 2005

Pääkirjoitukset
Syksyn säkeitä,    Riitta Heino
Kesän jälkeen,    Leena Lindgren
Proffan palsta,    Seppo Alahuhta
Olipa kerran onnellisten maa,    Nina Keinänen
Uutiskooste
       * Klaus Olkkola uudistuneen ESA:n hallitukseen
        * Finnanest 30 vuotta sitten
        * Ensimmäinen lisäkoulutus-ohjelma anestesiologian ja tehohoidon alalle perustettu
        * Verenvaihtoa kaivataan
Artikkelit
Huumeiden käyttäjän kivun hoito,  Vesa Kontinen ja Katri Hamunen
Intratekaalianalgesia obstetriikassa,  Eija Junttila, Pirjo Ranta, Timo Salomäki ja Kai Karlqvist
Alaraajan johtopuudutukset, Raku Hautamäki ja Markku Ylikauma
Verityhjiön vaikutukset anestesiologin näkökulmasta,   Niina Hekkala
Läppäleikatun potilaan antikoagulaatio muun leikkauksen yhteydessä,    Markku Ylikauma
Kokemuksia verkko-opetuksesta anestesian perus- ja jatko-opetuksessa,    Ethem Akural
Muu sisältö
 Kadonneen Couplingin Metsästys – Ketamiinin vaikutukset aivojen verenvirtaukseen ja aineenvaihduntaan – Positroniemissiotomografiatutkimuksia terveillä miespuolisilla koehenkilöillä,  Jaakko Långsjö
 WSA – Obstetrisen anestesiologian kertausta ja kuulumisia, 18.–23.4.2004, Pariisi,    Erkki Koski
 Society of Cardiovascular Anesthesiologists, 14.–18.5.2005, Baltimore, USA,    Jan-Ola Wistbacka
First International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion, 19.–22.5.2005, Hershey, Pennsylvania, USA,   Kaija Puhakka ja Kaija Peltola
Euroanaesthesia 2005, 28.–31.5.2005, Wien,    Petri Volmanen
Kirja-arvostelut
Yleisanestesiaa sairaalloisen lihaville,   Minna Ilmakunnas
Sohvapöytäkirja ilmatien hallinnasta,   Riitta Heino
Kirjauutuuksia, toimittanut Kai Kiviluoma
Syöpäkivun hoidosta puudutteiden sivuvaikutuksiin,    Ethem Akural

Finnanest 3 / 2005

Pääkirjoitukset
Sanoilla on seurauksensa,    Riitta Heino
Kevätkokouksen satoa,    Leena Lindgren
Proffan palsta,    Klaus Olkkola
 Erikoisempaa erikoistumista,    Riika Merivirta
Virolaisena anestesiologina TYKS:issä,    Urmas Savolainen
Uutiskooste
        * Päätoimisena anestesialääkärinä yksityissektorilla
        * Vakivirka kiinnostavaksi!
        * EML-tilanne
        * Finnanest 30 vuotta sitten
 Artikkelit
Veren hyytymistapahtuma ja rekombinantti FVIIa,  Veli-Matti Karjalainen
Vaikea ilmatie,    Heikki Antila
Kokemuksia dexmedetomidiinin käytöstä tehohoitopotilaiden sedaatiossa,    Erkki Kentala
Mikrovaskulaarisen kirurgian anestesiologisia perusteita,   Riikka Takala
Pätevä, erityispätevä vai lisäkoulutettu?    Hannele Heine
Muu sisältö
In memoriam - Risto Eerola
ER, 20.9.–19.12.2004, Alfred Hospital, Melbourne,    Riika Merivirta
 SCCM 34th Critical Care Congress, 15.–19.1.2005 Phoenix, Arizona, USA,    Annika Åhlström
 EMDM, 1.–14.5.2005, Italia,    Markku Kuisma
Pohjoismainen lastenanestesiologian ja tehohoidon koulutus voi hyvin,    Kai Kiviluoma
Kirjauutuuksia, toimittanut Kai Kiviluoma
 Lastenanestesiologiaa tiivistetysti,  Kaike Kaisti
Serotiniinioireyhtymästä rFVIIa:n käyttöön,  Timo Iirola
 ”Sun suuri sukus on muille vallan turha”    Riitta Heino

Finnanest 2 / 2005

Pääkirjoitukset
Valokeilassa Nukkumatin veli,    Riitta Heino
Kevään kohinaa…    Leena Lindgren
 Palkka-asiaa ja muutakin ajankohtaista,  Olli Takkunen
Hyvä kello kauas kuuluu paha paljon kauemmas…    Sami Mäenpää
Uutiskooste
        * Mistä Finnsepsis-tutkimuksessa on kyse?
        * Dosenttiuutisia
        * ESA Euroopan kaikkien anestesiologien edustajaksi
        * Luottamusmiehiä taas kaivataan
        * Finnanest 30 vuotta sitten
 Artikkelit
Aasian katastrofi: 
Aasian maanjäristysonnettomuuden potilasevakuoinnit,  Juha Valli
Phuket 29.12.04–6.1.05,  Tuukka Toivio
Suomalaiset lääkintätoimet Aasian luonnonkatastrofin yhteydessä,  Tom Silfvast
Ambulanssilento 30.12.2004–1.1.2005,   Janne Reitala
Thorakaaliaortan traumojen nykyinen hoito,  Pekka Jaakkola
Anestesialaatupoikkeamat KYS:ssa vuonna 2003,
Sami Sabour, Minna Niskanen, Timo Tuovinen, Sinikka Purhonen ja Olli Takkunen
Simulaatio-opetus Kuopion Yliopistossa,   Jouni Kurola
Kemialliset joukkotuhoaseet – ajankohtaiskatsaus anestesiologin näkökulmasta,
Irma Jousela
Jääplasmavalmisteen ja sydänleikkauspotilaiden punasoluvarauskäytännön muutos Kuopion yliopistollisessa sairaalassa,    Otto Pitkänen ja Eija Mahlamäki
 Aivokuoleman toteaminen – suomalaiset ohjeet,    Tarja Randell
Selektiivinen mahasuolikanavan dekontaminaatio (SDD) tehohoidon infektiokomplikaatioiden estossa
 Anssi Perälä
Leikkaustoiminnan ohjausmenetelmät,    Seppo Ranta, Sauli Karvonen, Leena Silvennoinen ja Erja Wiili-Peltola
Muu sisältö
Kotiutumiskuntoiseksi kolmessa tunnissa bupivakaiinilla tehdyn selektiivisen spinaalipuudutuksen jälkeen
Anna-Maija Korhonen
13. Anestesiologien maailmankongressi,    Seppo Mustola
EAMS + ESJV: 3rd Vienna airway symposium and workshop,  Heikki Antila
Afrikkalaisten anestesiologien koulutuskeskus Assiutissa, Egyptissä – Pohjoismaisten anestesiologian ja tehohoidon yhdistysten tukema projekti,   Per Rosenberg
Abdominal Compartment Syndrome Inaugural World Congress,   Anna-Leena Korkiakoski
Svenska för anestesiologer,  Per Rosenberg ja Jerker Illman
 Anesteettien farmakologiaa,   Hannu Kokki
Käytännönläheinen perusoppikirja,    Kaija Puhakka
Kirjauutuuksia, toimittanut Kai Kiviluoma
 Elvytys käytännössä, toteutuvatko suositukset?    Pekka Korvenoja

Finnanest 1 / 2005

Pääkirjoitukset
Jotain uutta, jotain tosi vanhaa,    Riitta Heino
Käypää hoitoa ja lausuntoja,    Leena Lindgren
Mekin voimme auttaa! Per Rosenberg
Muistelun aika,   Maija Kaukonen
Uutiskooste
       * SLL: Tupossa sittenkin
        * FINNANESTin ansioituneimmiksi arvioidut palkittiin
        * Dosenttiuutisia
        * Finnanest 30 vuotta sitten
        * Seniorikilta tiedottaa
        * FINNANESTIN toimitus on vaihtunut
 Artikkelit
 Noninvasiivinen ventilaatio – äkillisen hengitysvajauksen käypää hoitoa,    Pirkko E. Brander ja Tero Varpula
Tarvitaanko vielä veren sopivuuskoetta?  Tomi Koski
Parasetamoli – onko vaikutusmekanismi vihdoin selviämässä?    Edward Munsterhjelm
Keuhkoleikkauspotilaan hyvä hoito,    Kari Annala
Sydänpysähdystä edeltäviin oireisiin on puututtava,    Jouni Nurmi
Ennen yleisanestesiaa nautitun PreOp® -juoman vaikutus heräämisvaiheeseen
Ismo Alastalo, Gerhard Baer, Wojciech Chrapek, Aira Etelämäki ja Juhani Pajula
Muu sisältö
 In Memoriam - Seija Koivisto
 Vuorotyötä vai työtä vuorotta?  Nina Keinänen ja Juha Karinen
 Ennustamisen vaikeus,    Matti Suistomaa
 Väitöskirjayhteenveto
 Silvia Nunes ja Tero Varpula
Matkakertomukset
SASP, 27th Annual Meeting and Advanced Course,    Kristiina Kuusniemi ja Nora Hagelberg
 Association of Medical Education in Europe 2004,    Leila Niemi-Murola
 World Institute of Pain, 3rd World Congress,    Satu Filatov
TraumaCare 2004,    Pertti Hakala
ASA Annual Meeting 2004,    Markku Rantanen
Verensiirtolääketieteen kurssi,    Riitta Heino
 Svenska för anestesiologer,    Per Rosenberg ja Jerker Illman
Kirjauutuuksia, toimittanut Kai Kiviluoma
Chestnutilta kattava obstetrisen anestesiologian oppikirja,   Pirjo Ranta
Suositeltavaa lukemista,    Antti Aho ja Jaakko Klockars
Suomen Anestesiologiyhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2004