Finnanest vuosikerta  2004

Finnanest 5 / 2004

Pääkirjoitukset
Kiivaat kaksi vuotta,   Kai Kiviluoma
Hoitotakuuta ja kovaa työtä,    Leena Lindgren
Näkyykö valoa?  Leena Lindgren
Avaimet käteen,   Heikki Vääräniemi
 Artikkelit
Röntgenvarjoaineet ja munuainen, onko vyyhti selvitetty?  Leena Lindgren
Ongelmallinen tehosedaatio: onko propofoli ratkaisu?  Anna-Maija Antman
Sentraalisen laskimon kanylointi Tampereen Keskussairaalan anestesiaosastolla
Gerhard Baer ja Mikko Scharlin
Feokromosytooma ja anestesia,    Sari Halonen
Kortikosteroidin paluu… Marika Ala-Peijari
Kaulavaltimon endarterektomiapotilaan hoito,   Kai Isopahkala
Keuhkoahtaumaa sairastavan potilaan anestesian erityispiirteet,  Juhani Pajula
Muu sisältö
Tampereen tutkimuksen tekijät ajautuivat karille,  Heli Leppikangas, Pia Puolakka ja Hanna Tarkkanen
Tampereen Yliopistollisen sairaalan Anestesiayksikkö 40+ vuotta,  Riitta Sihvo ja Helena Porkkala
 Autonomic regulation of the heart and circulation during hyperbaric oxygen treatment,  Vesa E. Lund
Tajuttomuuden, kivuttomuuden ja EEG:n purskevaimentuman mittaamisesta laskimoanestesian aikana
Seppo Mustola
Suositeltavaa lukemista Antti Aho
Kirjauutuuksia,  Vilho Vainionpää
Matkakertomukset
Euroanaesthesia 2004, Kari Annala, Anna-Maija Antman, Aira Etelämäki ja Pia Puolakka
EACTA 19th Annual Meeting (European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists)
Timo Porkkala ja Juhani Pajula
7. Euroopan elvytysneuvoston elvytyskongressi ja ESPEN,    Maaret Castrén
Syysterveisiä Seattlesta,   Mika Jokinen
Mitä tuleva VES tuo tullessaan? Tuula Rajaniemi
 NEUROANESTESIA-ALAJAOKSEN KEVÄTKOKOUKSEN LUENTOLYHENNELMÄT
Neuroanestesia-alajaos 10 vuotta-symposium,   Maarit Lång
 Akuutin neurokirurgisen potilaan siirto sairaalasta toiseen,  Ari Katila ja Päivi Tanskanen
 Aivojen suojausmahdollisuudet perfuusioleikkausten yhteydessä,  Vilho Vainionpää
OPERATIIVISTEN PÄIVIEN LUENTOLYHENNELMÄT
Olkapääleikkaus yleisanestesiassa,  Juhani Toivonen
Päiväkirurgiaan soveltuvat olkapäätoimenpiteet: pumpustako ratkaisu leikkauksen jälkeiseen kivunhoitoon
 Timo Järvelä
Olkapääleikkaus pleksuspuudutuksessa,    Kari Nieminen
OPERATIIVISTEN PÄIVIEN VAPAAT ESITYKSET
 pH-staattinen vs. alfa-staattinen perfuusio strategia hypotermisen verenkierron pysäytyksen ja embolisen aivovaurion yhteydessä,  Dahlbacka Sebastian, Heikkinen J, Kaakinen T, Laurila P, Vainionpää V, Kiviluoma K, Salomäki T, Tuominen H, Ohtonen P, Biancari F, Lepola P, Pokela M, Rimpiläinen J, Romsi P ja Juvonen T
Efedriini vai fenyyliefriini komplisoituneen raskauden vasopressorina? Koe-eläinmalli lampaalla
Tiina Erkinaro, T Kavasmaa, M Päkkilä, G Acharya, S Alahuhta ja J Räsänen
Yhden ja kahden pistoksen paravertebraalipuudutusten vertailu rintarauhaskirurgisilla potilailla
Pekka Kairaluoma, M Bachmann, P Rosenberg, P Neuvonen ja P Pere
Larynxtuubin, Cobran ja larynxmaskin soveltuvuus hengitystien varmistamismenetelmäksi ensihoitajakoulutuksen saaneiden käyttämänä – tutkimus elektiivisillä leikkauspotilailla
Jouni Kurola, P Pere, L Niemi-Murola, T Silfvast, P Kairaluoma, P Rautoma ja M Castrén
Tupakoinnin vaikutus sevofluraanin metaboliaan
Merja Laisalmi, A Soikkeli, H Kokki, H Markkanen, A Yli-Hankala, P Rosenberg ja L Lindgren
S-ketamiinianestesia aiheuttaa aivojen verenvirtauksen ja aineenvaihdunnan irtikytkeytymistä
Jaakko Långsjö, A Maksimow, E Salmi, K Kaisti, S Aalto, V Oikonen, S Hinkka, R Aantaa, H Sipilä, T Viljanen, R Parkkola ja H Scheinin
Hallinnon käytännön koulutusta anestesiologiaan erikoistuville,  Riitta Marjamaa ja P. Tarkkila
Leikkaussalitoiminnan tehostaminen erillistä induktiosalia käyttämällä,   Riitta Marjamaa, P. Torkki, M. Torkki ja O. Kirvelä
Parasetamoli estää verihiutaleiden toimintaa terveillä koehenkilöillä,   Edward Munsterhjelm, TT Niemi, PJ Neuvonen ja PH Rosenberg
Hoitoelvytys sairaalassa – laadulliset edellytykset,      Marja Mäkinen, L Niemi-Murola ja M Castren
Miten lääketieteen opiskelija kohtaa kroonista kipua sairastavan potilaan
Niemi-Murola Leila , Pöyhiä Reino, Heasman Pirkko, Pyörälä Eeva ja Kalso Eija
Punasoluvarausten optimointi sydänleikkauspotilailla Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
O Pitkänen ja Kari Nieminen, M Hippeläinen, I Vajanto ja LK M Sainio
Erilaiset ohjekuvat defibrillointielektrodien sijoittelun opastamisessa maallikkokäyttäjille
Jouni Nurmi ja M Castrén
Palovamma trakeostomian yhteydessä,  Sinikka Purhonen, M. Niskanen, E. Hirvonen ja O. Takkunen
The analgesic efficacy of regional levobupivacaine compared to epidural analgesia after caesarean delivery (CD)
Pirjo Ranta, J Kukkonen, N Rawal , P Ohtonen, T Raudaskoski ja T Ala-Kokko
EEG:n entropian, sykkeen ja sormipulssiaallon vasteet pitkäkestoisen tetaanisen stimulaation ja leikkausviillon aikana
Markku Rantanen, A Yli-Hankala, H Yppärilä, M van Gils, I Korhonen, M Kymäläinen, P Meriläinen, H Viertiö-Oja, M Penttinen ja M Huiku
Subanesteettisen ketamiinin vaikutukset eivät välity GABAA-reseptorin kautta
Elina Salmi, J Långsjö, S Aalto, K Kaisti, K Någren, L Metsähonkala, J Hietala, E Korpi ja H Scheinin
DIC:n yhteys kuolleisuuteen kriittisesti sairailla potilailla,  Mirka Sivula, M Tallgren ja V Pettilä
Hyperbaarinen 15 mg ropivakaiinin vertailu isobaariseen liuokseen spinaalipuudutuksessa
H Kallio, E-V Snäll, Carl Tuomas ja P Rosenberg
Laparoskooppinen sappirakon poisto on turvallinen myös korkean leikkausriskin potilaille
Maria Valjus, A-M Koivusalo, T Scheinin ja P Pere
Mahansisällön aspiraatio elvytyksen yhteydessä
Ilkka Virkkunen, T Silfvast, A Yli-Hankala,V Lund, S Kujala ja A Vuori
Akuuttia munuaisten vajaatoimintaa sairastaneiden potilaiden pitkäaikaisennuste ja elämänlaatu hoidon jälkeen
 Annika Åhlström , M Tallgren , P Räsänen , S Peltonen ja V Pettilä

Finnanest 4 / 2004

 Pääkirjoitukset
Otetaanpa härkää sarvista,    Kai Kiviluoma
Syksy jo saa,    Leena Lindgren
Proffan palsta,    Seppo Alahuhta
Potilastapaus,    Nina Keinänen
”Anestesian syvyys” ja EEG – Vastine Finnanestin nro 3/2004 Jäntin et al kirjoitukseen,    Anne Vakkuri
 Artikkelit
Lasten puudutuksista,    Eira Räihä
Syöpäkivun erikoishoidot,    Nina Keinänen ja Voitto Järvimäki
Konginkankaan suuronnettomuus,    Sari Halonen
Työajasta ja lääkärien työvuoroista,    Olli Meretoja
 Muu sisältö
Peripheral nerve degeneration and regeneration after neurolytic neural blocks,    Taina Westerlund
Kesäkatsauksia,    Päivi Laurila
Kirjauutuuksia   Vilho Vainionpää
Kaikki mitä olet aina halunnut tietää TEEstä?    Reino Pöyhiä
 SCA 26th Annual Meeting,  Mika Valtonen
The Impact of Anaesthesia on Organ Protection Symposium 2004,    Tarja Randell ja Juha Kyttä
MAA6: 6th International Symposium Memory and Awareness in Anaesthesia and Critical Care,    Anne Vakkuri
Euroanaesthesia 2004,    Ritva Jokela
UEMS-raportti,  Seppo Alahuhta
Suomen anestesiologiyhdistys ry julistaa haettavaksi FINNANESTin toimituskunnan päätoimittajan paikan

Finnanest 3 / 2004

Pääkirjoitukset
Ei ne ilman meitä selviä,   Kai Kiviluoma
Vanhassa vara parempi,   Leena Lindgren
Eurooppa yhdistyy – yhdistyvätkö eurooppalaiset anestesiologian alan järjestöt?  Klaus Olkkola
SATEL vuosikokous
TYKS:n erikoistuvat lääkärit
 Artikkelit
Lääkeaineiden yhteisvaikutukset anestesiologiassa ja tehohoidossa,  Klaus Olkkola
Anestesiaan liittyvien riskien tiedostaminen,   Jouko Jalonen
”Anestesian syvyys” ja EEG,  Ville Jäntti, Gerhard Baer, Michael Rorarius ja Seppo Alahuhta
Verivalmisteiden optimaalinen käyttö -hanke (VOK),    Riikka Palo ja Tiina Mäki
Tutkimuksia makeamman elämän puolesta,  Tuula Manner ja Kirsti Näntö-Salonen
Ensihoidon vaiheita Turun seudulla,   Arno Vuori
Muu sisältö
 Dopamiinireseptorien merkitys kivussa ja opioidien vaikutuksissa,  Nora Hagelberg
Sevofluraanin, propofolin ja typpioksiduulin vaikutukset aivojen verenkiertoon, hapenkulutukseen ja veritilavuuteen. Positroniemissiotomografia- ja EEG-tutkimuksia terveillä vapaaehtoisilla,  Kaike Kaisti
SAY:N KEVÄTKOKOUSLYHENNELMÄT
Thoracic Epidural Catheters in Pediatric Patients,   Robert T. Wilder
 Loss of vision in association with general anesthesia,  James A. Garrity
Neuraxial Anesthesia and Anticoagulation, Terese T. Horlocker
Complications in Positioning During Anesthesia,  Robert J. Friedhoff
Kevätlukemista,   Heikki Antila, Elisa Nurmi ja Heikki Mansikka
Kirjauutuuksia,    Vilho Vainionpää
NATA (Network for Advancement of Transfusion Alternatives) 5th Annual Symposium,    Leena Capraro
Suomen anestesiologiyhdistys ry julistaa haettavaksi FINNANESTin toimituskunnan päätoimittajan paikan
Kliinisen tutkimustyön vaikeudesta,  Ritva Jokela

Finnanest 2 / 2004

Pääkirjoitukset
Tekevien ihmisten yhdistys – ja lehti,  Kai Kiviluoma
Narvan marssi,  Leena Lindgren
Kuulumisia Kuopiosta,  Olli Takkunen
Iltasatu,  Talvikki Tuovinen
Ensihoidon erityispätevyys ensihoidon profiilin nostajana,  Sari Halonen
Artikkelit
Alkoholinkäytön yhteys tehohoidon tarpeeseen, resurssien käyttöön ja tuloksiin,    Ari Uusaro
Elinluovutukset KYS:ssa 2002,  Sini Lehto ja Jouni Kurola
Sementoinnin haitat,  Talvikki Tuovinen
 Anestesialaatutietokantakeskus- ja yliopistosairaalan näkökulmasta, Sakari Syväoja ja Minna Niskanen
Tehohoidon ja anestesiologian laatukonsortiot,  Vuokko Rauhala ja Aarno Kari
Hypotermisen potilaan elvytys – kahden potilaan hoidon kuvaus,    Kari Pullinen, Pasi Lahtinen, Tom Silfvast, Otto Pitkänen, Riitta Honkonen ja Markus Pihlainen
Muu sisältö
Ensihoidosta simulaattoriopetukseen,    Pekka Korvenoja
Kirjauutuuksia,   Vilho Vainionpää
Muuta
Näyttöön perustuvan kivunhoidon ammusvarasto,  Vesa Kontinen
Eero Olavi Turpeinen – Suomen modernin anestesian uranuurtaja,    Leena Janhunen
 PGA/57,  Jukka Mulo ja Ilkka Virkkunen
Pitäkää kesäkandeja hyvin! Tuula Rajaniemi
Seniorikillan kuulumisia,    Annikki Mäkeläinen
SOAT-LUENTOLYHENNELMÄT
 ITA vai EDA vai CSE obstetriikassa – milloin ja miksi?
Nitron käyttö obstetriikassa
 Embolisaatio obstetrisen vuotokatastrofin hoitona
Tromboosiprofylaksia obstetrisilla ja gynekologisilla potilailla
Jos regionaalinen analgesia on vasta-aiheinen, niin käykö remifentaniili

Finnanest 1 / 2004

Pääkirjoitukset
Kriisistä kasvaa uutta,    Kai Kiviluoma
Yhteen hiileen...    Leena Lindgren
27. SSAI-kongressi järjestäjän näkökulmasta,    Per Rosenberg
Pölyn laskeutuessa...    Timo Jama
Kirjeitä päätoimittajalle
Seppo Alahuhta
Artikkelit
Suonensisäinen parasetamoli lisää diklofenaakin aiheuttamaa verihiutaleiden toimintahäiriötä
E. Munsterhjelm, T. Niemi, M. Syrjälä, O. Ylikorkala ja P. Rosenberg
Monivammapotilas päivystyspoliklinikalla,  Pertti Hakala
Ajankohtaista elvytysrintamalta: Optimal timing of electrical defibrillation in out-of-hospital ventricular fibrillation
Rasmus Paetau ja Tom Silfvast
Synnyttäjän spinaalihypotension ehkäisy ja hoito keisarileikkauksessa – uusia suosituksia,  Seppo Alahuhta
Muu sisältö
Ovatko anestesiologien temput vaarallisia?    Jouko Jalonen
Anestesiologia ja tehohoito – kliinisen lääketieteen conditio sine qua non,    Klaus Olkkola
Sykedynamiikan muutokset perioperatiivisessa vaiheessa korkean riskin leikkauspotilailla
Timo Laitio
Antitromboottisista lääkkeistä ARDS:aan,  Tomi Niemi
Puudutuksiin liittyviä neurologisia komplikaatioita – kolme tapausselostusta,    Matti Tanner ja Per Rosenberg
Kirjauutuuksia,  Vilho Vainionpää
Katsaus aliravitsemuksesta ja sen ravitsemushoidosta: Disease-related Malnutrition: An Evidence-based Approach to Treatment,   Essi Sarkkinen
Monipuolinen perusteos: Textbook of Regional Anesthesia,    Seppo Alahuhta
Matkakertomukset
Euroanaesthesia 2003,   Arto Puura
Association of Medical Education in Europe: Relevance in medical education,   Leila Niemi-Murola
16th Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM 2003),    Heikki Laine, Vesa Lund ja Matti Reinikainen
ASA Annual Meeting 2003,    Matti Tanner
SPANZA/APA 2003 Paediatric Anaesthesia, Joint Scientific Conference, Hannu Kokki ja Merja Laisalmi
The 1st International Conference on Heart Failure in Children and Young Adults: From Molecular Mechanisms to Medical and Surgical Strategies,   Kaija Peltola ja Leena Mildh
 WFSA, World Federation of the Societies of Anaesthesiologists – Maailman anestesiologiyhdistysten järjestön ajankohtaiset kuulumiset,  Per Rosenberg
Suomen Anestesiologiyhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2003
Suomen Anestesiologiyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2004
Parhaat FINNANEST-kirjoittajat on taas palkittu,  Seppo Alahuhta
OPERATIIVISTEN PÄIVIEN LUENTOLYHENNELMÄT
Hemostaattiset lääkkeet kirurgiassa,    Jouko Jalonen
Kudoshappeutumisen monitorointi,    Erkki Kentala
Verivalmisteiden käytön riskit,   Sinikka Koskinen
Lasten transfuusiohoidon erityispiirteistä,  Anne Mäkipernaa
Epäsuora kalorimetria,  Jaana Ohukainen
Plasmaekspanderin valinta eri ikäisillä lapsilla, Kaija Peltola
Mikä on hyväksyttävä Hb-taso eri ikäisillä lapsilla,  Toivo T. Salmi
Keuhkovaltimokatetrin vaihtoehdot?  Vilho Vainionpää
PRO ANAESTHESIA-JUHLASYMPOSIUM
116 vuotta anestesiologiaa Keski-Suomessa,   Johanna Tuukkanen
Kuka päättää hoidostani?  Amos Pasternack
Isän musta laukku,  Ulrika Kostamoinen
”Isän mustan laukun” anatomia,  Lauri Kostamoinen