Finnanest vuosikerta  2003

Finnanest 5 / 2003

Pääkirjoitukset
Onko herätys myöhässä? Kai Kiviluoma
Nottei vaan tulis tollikkua...   Leena Lindgren
”Jottan tarttis tehrä”  Riku Aantaa
Vääntö ei saa loppua,  Leena Lindgren
Niukkuus,   Heikki Vääräniemi
Uudistuksia aikatauluun,   toimitus
 Artikkelit
 EEG:n entropia anestesian syvyyden mittarina,   Arvi Yli-Hankala
Gabapentiinin mahdollinen rooli leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa
 Michael Rorarius ja Susanna Mennander
 Elvytyskertausta – mitä toivoisin tapahtuvan, jos saisin sydänpysähdyksen?  Päivi Ylä-Kolu
 Muu sisältö
Lääkeinteraktioiden ja maksan vajaatoiminnan vaikutus ropivakaiinin farmakokinetiikkaan,    Mika Jokinen
Lihasrelaksaatiosta kiertoteitse Neil Young’iin,    Antti Aho
Nuoren miehen spontaani aorttaruptuura,  Päivi Ylä-Kolu
Kirjauutuuksia   Vilho Vainionpää
Tiivis ja monipuolinen tietopaketti eräretkille,  Nina Konttinen
Irma Pahlman: Potilaan itsemääräämisoikeus,   Maija Haanpää
Matkakertomukset
8th Annual Update on Cardiopulmonary Bypass,    Anne Ristikankare
Fifth International Congress on Ambulatory Surgery,  Kristiina Mattila
18 th Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists,   Esa Hammarén
International Narcotics Research Conference (INRC),  Vesa Kontinen
Muuta
SAY:n kivunhoidon alajaoksen toiminta vuosina 2001–2003 – ajatuksia postoperatiivisen kivun hoidosta,    Timo Salomäki
Valtuuskunnan vaaleista,  Tuula Rajaniemi
OPERATIIVISTEN PÄIVIEN LUENTOLYHENNELMÄT
Laparoskooppinen sappileikkaus päiväkirurgisesti,   Tuula Vuorialho, osastonylilääkäri
OPERATIIVISTEN PÄIVIEN VAPAAT ESITYKSET
Tropisetronin ja setiritsiinin vaikutus yleisanestesiassa tehdyn välikorvaleikkauksen jälkeiseen pahoinvointiin
GA Baer, P Honkavaara, J Pajula, ym.
Parantaako klonidiini epiduraalisen puudute-opioidi-seoksen kivunlievitysvaikutusta polviproteesileikkauksen jälkeen?
Johannes Förster ja P Rosenberg
Plasmaproteiinit iskemia/reperfuusio-vaurion estossa hypotermisessa verenkierron pysäytyksessä (HCA)
 Janne Heikkinen, T Kaakinen, S Dahlbacka, ym.
Plasman levobupivakaiinipitoisuudet lasten nivushermon puudutuksessa,  Juha Karinen, T Ala-Kokko, E Räihä, ym.
Oksikodonin farmakokinetiikka lapsilla, Hannu Kokki, I Rasanen, M Reinikainen, ym.
Hepariinin indusoima trombosytopenia ja tromboosi sydänkirurgisilla tehopotilailla,  Anne Kuitunen, S Kukkonen ja R Suojaranta-Ylinen
Albumiinidialyysi maksan vajaatoiminnan yhteydessä,  Arttu Lahdenperä, A-M Koivusalo, A Vakkuri, ym.
Tupakoinnin vaikutus enfluraanin metaboliaan,   Merja Laisalmi, A Soikkeli, H Kokki, ym.
Virtsarakon toisto- ja kestokatetrointihoidon vertailu lumbaalisen epiduraalisen kivunhoidon aikana polviproteesileikkauspotilailla,  Hilkka Lumme, V Palkama, M Murola, ym.
Sairastuvuus ja siihen vaikuttavat tekijät päiväkirurgiassa, Kristiina Mattila, J Toivonen, L Janhunen, ym.
Parasetamoli estää verihiutaleiden toimintaa in vitro,  Edward Munsterhjelm, TT Niemi, M Silvanto ja PH Rosenberg
Auditiiviset herätevasteet sedaation syvyyden arvioinnissa sydänleikkaukseen jälkeen, Tadeusz Musialowicz, S Jakob, H Yppärilä, ym.
Spinaalipuudutuksen vaikutus lihasaktiivisuuteen EMG:n avulla mitattuna,   Leila Niemi-Murola, A-M Koivusalo, A Alberty ja M Paloheimo
Hoitosuosituksen noudattaminen defibrillointielektrodien sijoittelussa,  Jouni Nurmi, P Rosenberg ja M Castrén
Neljän kivunmittausmenetelmän vertailu eriasteista dementiaa sairastavilla geriatrisilla potilailla
Anne Pesonen, T Kauppila, P Tarkkila, ym.
Parekoksibi sappileikkauksen jälkeiseen kivun hoitoon, annos-vaste tutkimus,  Pia Puolakka, A Puura, R Pirhonen, ym.
Parasetamolin suuri kerta-annos ei hyödytä tonsillektomiapotilasta, Martti Silvanto, E Munsterhjelm, TT Niemi, ym.
Sevofluraanianestesian jälkeisen sekavuuden estolääkitys kitarisaleikkauksissa,  Ulla-Riikka Sipiläinen, R Avela ja P Tarkkila
Elvytyksen jälkeisen välittömän sairaalahoidon vaikutus selviämiseen sairaalan ulkopuolella tapahtuneen sydänpysähdyksen jälkeen,   Markus Skrifvars, V Pettilä, PH Rosenberg ja M Castrén
Iäkkäät potilaat sydänkirurgiassa,   Raili Suojaranta-Ylinen, A Kuitunen, S Kukkonen, ym.
Pohjoismainen Entropian monikeskustutkimus,  Anne Vakkuri, A Yli-Hankala, S Mustola, ym.

Finnanest 4 / 2003

Pääkirjoitukset
Huolehditaan työkyvystä,   Kai Kiviluoma
Olipas kevätkokous,   Leena Lindgren
Anestesiologin työn sisällöstä, statuksesta ja tutkimuksesta,  Seppo Alahuhta
Sairaalalääkärin iltarukous,   Nina Keinänen
Kansallinen terveyshanke etenee,   Lauri Nuutinen
 Artikkelit
Pysyvä tahdistin leikkauspotilaalla,   Pekka Raatikainen ja Markku Linnaluoto
 Sydämen minuuttitilavuuden harvinaisemmat mittausmenetelmät,    Samuli Forsström ja Vilho Vainionpää
Tromboosiprofylaksia,   Pirjo Säynäjäkangas
Mitä ASA-luokka kertoo leikkausriskistä?    Vesa K. Kontinen ja Markku Hynynen
 Anestesian tarve toimenpideradiologiassa,    Jukka Perälä
 Magneettikuvaus radiologisten toimenpiteiden ohjauksessa,    Roberto Blanco Sequeiros
SAY:n kevätkokous 22.–23.5.2003 Tampere
Hypertrophic cardiomyopathy overview and management strategies,          Martin D. Abel
TEE– a mirror of cardiac performance,    Martin D. Abel
Cardiovascular risk factors for anesthesia,   Allison K. Cabalka
Enteraalinen ravitsemus,   Maaret Castrén
Verensokeri tehohoitopotilaalla,  Veli-Pekka Harjola
Anesthesia for undiagnosed muscle and metabolic disorders, Robert J. Friedhoff
Uutta lasten perioperatiivisesta paastosta,  Tuula Manner
The surgical treatment of childhood strabismus,   Brian G. Mohney
Keuhkojen digitaaliakustiikka,  Jukka Räsänen
Neurocognitive disorders following cardiopulmonary bypass,   Gregory J Schears
The shared airway in pediatrics,  Dana Thompson
 Prevention of adverse effects of preoperative fasting,   Anders Thorell
 Pediatric postoperative pain management,   Robert T. Wilder
Muuta
 Mitä uutta horroskoopista?  Arvi Yli-Hankala
SAY:n Neuroanestesia-alajaoksen kevätkokous 11.–16.5.2003, Castelvetrano, Sisilia
Neuroanestesiologit maailmalla,   Ari Katila
Sedaatio valvekraniotomiaa varten,  Tarja Randell
Inhalaatioanesteetit neuroanestesiassa, Tarja Randell
Kraniotomian jälkeisen kivun hoito,  Päivi Tanskanen
Sedatoiminen teho-osastolla,   Päivi Tanskanen
Sedaatio vai yleisanestesia neuroradiologisia toimenpiteitä varten,    Minna Niskanen
a2-agonistit neuroanestesiassa,  Maarit Lång
Ketamiiniako neurokirurgiselle potilaalle?  Ari Katila
Tajuttoman potilaan parenteraalinen ja enteraalinen ravitsemus,  Maarit Lång
Five years of collaboration between Finnish and Estonian neuroanesthesiologists,   Urmas Savolainen
Kesähaaviin uinutta,  Päivi Laurila ja Vilho Vainionpää
Kirjauutuuksia,   Vilho Vainionpää
 Liver anaesthesia and intensive care,  Heli Vierto
The 25 th Annual Meeting of Society of Cardiovascular Anesthesiologists (SCA),  Tadeusz Musialowicz
Euroanaesthesia 2003,  Johannes Förster, Edward Munsterhjelm ja Tomi Niemi
Kirjeitä toimittajalle,  Hannu Majasuo ja Teijo Saari
Valtakunnallisen erikoislääkärikuulustelun ohjeet muuttuvat,   Seppo Alahuhta

Finnanest 3 / 2003

 Pääkirjoitukset
Yhtenäisessä anestesiologikunnassa on voimaa,    Kai Kiviluoma
Kevätkuulumiset,   Leena Lindgren
Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärikoulutuksen ristipaineet,   Klaus Olkkola
ATEL Helsinki–Tallinna all night long,  Hannu Majasuo ja Teijo Saari
Artikkelit
 Inhalaatioanesteettien farmakokinetiikkaa,   Klaus Olkkola
Moniroolisuus anestesiologin työvälineenä,   Mika Mäenpää
Anestesiatietojärjestelmän monet mahdollisuudet – panostammeko riittävästi niiden löytämiseen,    Mervi Ruonamo
Anafylaktinen ja anafylaktoidi reaktio anestesian aikana,  Matti Salo
Muu sisältö
1–6-vuotiaiden lasten leikkauskipu kotona päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen,  Päivi Kankkunen
Aivojensuojausmenetelmät hypotermisen verenkierron pysäytyksen aikana,   Pekka Romsi
Verensiirtohoidosta leikkauspotilailla,  Jouko Jalonen
Kirjauutuuksia,  Vilho Vainionpää
New York, New York! – PGA 56. 6.–10.12.2002 New York, USA,  Leena Lavonen
 World Federation of Medical Education: Global standards in medical education for better health care,  Leila Niemi-Murola
Päiväkirurgisen anestesian alajaos,  Leena Janhunen
Vaalivuosi jatkuu,  Tuula Rajaniemi
Koulutustilaisuudet ja tapahtumat vuonna 2003 ja 2004 – SOAT (Suomen Obstetriset Anestesiologit),  Pirjo Ranta

Finnanest 2 / 2003

Pääkirjoitukset
Vielä FINNANESTista ja yhteisistä asioista,  Kai Kiviluoma
Tervetuloa Tampereelle,   Leena Lindgren
Huomio yliopistosairaaloiden ulkopuoliseen erikoislääkärikoulutukseen,   Minna Niskanen
 "Reunapalveluiden" kirjavuudesta,  Stepani Bendel ja Talvikki Tuovinen
Vertaisarviointi arvioitavana,   Markku Hynynen
Artikkelit
Postoperatiivisen epiduraalisen kivunhoidon tehokkuus ja komplikaatiot käyttäen jatkuvana infuusiona pelkkää ropivakaiinia 0,8 mg/ml, ropivakaiinia 0,8 mg/ml + fentanyylia 5 mikrog/ml ja ropivakaiinia 0,8 mg/ml + fentanyylia 10 mikrog/ml,  Toni Rautiainen ja Heikki Hendolin
 Vastasyntyneen anestesia,  Tiina Karjalainen
Kroonisen kipupotilaan tutkiminen ja erotusdiagnoosi,   Pekka Korvenoja
Mitä jokaisen anestesiologin on hyvä tietää lääketurvallisuudesta,   Hannu Kokki
Aika- ja resurssiperusteinen anestesian hinnoittelu,   Mikko Pöyhönen
Tehohoidon tulokset ja kustannukset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vuosina 1996-2000,  Ilkka Parviainen
Kenttälääkinnästä ja kemiallisista aseista - Valmiusryhmien kenttälääkinnästä ja srategisesta iskusta (osa 2/3)
Pekka Honkavaara
Muu sisältö
Toimituskunta esittäytyy
Janne Aaltonen, Seppo Alahuhta, Kai Kiviluoma, Päivi Laurila, Kati Martikainen,Timo Salomäki ja Vilho Vainionpää
Suositeltavaa lukemista: Ilmateiden hallinnasta pulmonaalikatetrin hyödyllisyyteen,  Jouni Kurola
Kirjauutuuksia,  Vilho Vainionpää
The 6th Scientific Congress of the European Resuscitation Council,  Paula Rauramaa
American Thoracic Society:n vuosikokous,  Päivi Valta
10th World Congress on Pain of the International Association for the Study of Pain (IASP),  Pirjo Lindfors
 Rahastonhoitajan terveiset,  Anne Vakkuri
 SAY:n 50-vuotisjuhlien kuvakavalkadi
Suullinen osio valtakunnalliseen erikoislääkärikuulusteluun anestesiologiassa ja tehohoidossa,  Seppo Alahuhta
Hallinnon pätevyyden koulutus,  Seppo Alahuhta
Sairaaloiden erikoislääkärivaje syksyllä 2002,  Seppo Alahuhta
Ensimmäinen Pohjoismaiden lastenanestesiologikoulutus,  Olli Meretoja

Sisällysluettelo Finnanest 1 / 2003

Pääkirjoitukset
Anestesiologien yhteysväline FINNANEST kehittyy - toivottavasti oikeaan suuntaan,  Kai Kiviluoma
SAY - virkeä 5-kymppinen,   Leena Lindgren
 Julkisuutta median välityksellä,  Per Rosenberg
Juniorikilta!  Timo Jama
Myyrmäen räjähdysonnettomuus - väärin sammutettu??  Markku Hynynen
 Arkkiatrin puhe 22.11.2002,  Risto Pelkonen
Sopiiko skandinaavinen anestesiahoitajamalli Suomeen? Per Rosenberg
 Artikkelit
Levosimendaani,kalsiumherkistäjä sydämen vajaatoimintaan,   Jyrki Lilleberg
Mitä syöpäkipu on? Katri Hamunen
Nielurisaleikkauksen anestesiaa ja kivunhoitoa korvaklinikan tapaan,  Pekka Tarkkila
Kenttälääkinnästä ja kemiallisista aseista - Kenttälääkinnän perustietoja ((osa 1/3)
Pekka Honkavaara
Muu sisältö
Techniques and medication in obstetric regional analgesia,   Pirjo Ranta
Synnytyksen toisen vaiheen kivun hoito,  Mika Nuutila ja Pekka Halonen
Neurological complications of obstetric RA,   Ian F Russell
How to inform patients about side effects of regional anaesthesia and analgesia,  Ian F Russell
Postoperative pain management in hospitalized children - Focus on non-pharmacological pain relieving methods from the viewpoints of nurses, parents and children,  Tarja Pölkki
Parasetamolista allogeenisiin verensiirtoihin,  Tomi Niemi
Kirjauutuuksia,  Vilho Vainionpää
Kunniajäsenemme, Miamin yliopiston emeritus dekaani Emanuel M.Papper (1915 -2002) on kuollut,  Tapani Tammisto
 American Society of Anesthesiologists,  Elina Seitsonen
 European Society of Intensive Care Medicine 15 th Annual Congress,  Anne Kuitunen, Teemu Elomaa, Marja Hynninen ja Minna Tallgren
 EuroNeuro - 3rd Intern Update on Neuro-Anesthesia and Neuro-Critical Care,  Päivi Tanskanen, Maarit Lång, Markku Määttänen ja Eila Sonkajärvi
Verensiirtolääketieteenkurssi,   Marja Silvasti-Lundell ja Riikka Palo
 Suomen Anestesiologiyhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2002
 Suomen Anestesiologiyhdistys ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2003
Uusi vuosi - uudet haasteet??   Tuula Rajaniemi
Seniorikillan kuulumisia,   Jorma Klossner
 Erikoislääkärikoulutusta hajautetaan,  Seppo Alahuhta
Parhaat FINNANEST-kirjoittajat palkittiin,  Seppo Alahuhta
Pohjoismainen lastenanestesiologikoulutus alkaa,   Olli Meretoja ja Kai Kiviluoma
 Neuroanestesiologian erityispätevyys,  Tarja Randell