Finnanest vuosikerta  2002

Finnanest 5 / 2002

Pääkirjoitukset
Keppiä vai porkkanaa? Markku Hynynen
Puheenjohtajan palsta, Seppo Alahuhta
Proffan palsta, Leena Lindgren
Tervettä itsekkyyttä! Panu Virkkala
Lääketieteen opetusta tamperelaisittain, Leena Lindgren
Artikkelit
Akuutin munuaisten vajaatoiminnan syyt ja patofysiologia, Päivi Ylä-Kolu
Tulehduskipulääkkeiden laskimonmsisäinen käyttö ja vertailu, Marika Ala-Peijari
Spinaalisesti käytettyjen lääkeaineiden neurotoksisuus, Hilkka Sivula
Lapsen esofagusatresia-, trakeoesofageaalinen fisteli- ja pylorusstenoosianestesiologin kannalta, Katja Salmela
Vastasyntyneen palleatyrä, Netta Tuominen
Magnesiumin vaikutusmekanismit ja kliininen nykykäyttö, Jarkko Kalliovalkama
Sydänleikkauspotilaan preoperatiiviset erityistutkimukset ja toimenpiteet, Riitta Halmela
Aivoverenkierron säätely, Hanna Tarkkanen
Epiduraalisen postoperatiivisen kivunhoidon toteutuminen TAYS:ssa 3/1999-2/2000
Antti Sarvilinna, Arto Puura, Hanna Viitanen, Päivi Annila
Muu sisältö
ASD:n katetrisulku, Juhani Airaksinen
Sepelvaltimoiden ja sydänlihaksen verenvirtauksen kuvantaminen UKG:llä, Markku Saraste
Levosimendaani sydänanestesiassa, Jouko Jalonen ja Markku Salmenperä
Ketoprofeeni tehokas kipulääke nielurisaleikkauksen jälkeisen kivun hoidossa, Aarre Salonen
Hereillä olo yleisanestesian aikana, Seppo Ranta
Kirjauutuuksia,  toimittanut Mika Jokinen
Uusi thorax- ja sydänanestesian oppikirja, Reino Pöyhiä
Tehohoito-opas, Arno Vuori
Vammapotilaan hoito sairaalan ulkopuolella, Maaret Castrén
Selkeästi sydänpotilaista, Mika Jokinen
Matkakertomukset
TraumaCare 2002, Ilia Atassanov, Timo Jama, Petri Loikas
First joint world congress on regional anaesthesia and pain therapy (joint meeting with XXI annual ESRA congress), Kari Luukkonen
Muuta
Uusia haasteita... Tuula Rajaniemi
Kirje toimittajalle, Markku Salmenperä ja Anne Kuitunen
Anestesiologinen höröskooppi
Scandinavian Training Program in Intensive Care Medicine

Finnanest 4 / 2002

Pääkirjoitukset
Lehdet on taas listattu, Markku Hynynen
Kansallisen terveysprojektin vaikutukset, Lauri Nuutinen
Puheenjohtajan palsta, Seppo Alahuhta
Proffan palsta, Seppo Alahuhta
Erikoislääkärikoulutuksesta Italiassa, Tanja Tahvanainen ja Tuukka Toivio
Artikkelit
Vasopressiini - uusi lääke elvytykseen ja tehohoitoon? Seija Sipola, Päivi Laurila
Tehohoitopotilaan sokeritasapaino, Anna-Leena Korkiakoski ja Tero Ala-Kokko
Hepariinin indusoima trombosytopenia ja tromboosi (tyyppi II) ja antikoaguloiminen sydänkeuhkokoneen käyttöä varten, Heikki Kropsu
Uniapnea anestesiologisena ongelmana, Marko Tuomaala
Suositeltavaa lukemista, Päivi Laurila ja Vilho Vainionpää
Kirjauutuuksia, Toimittanut Mika Jokinen
Muu sisältö
Kirjeenvaihtajajäsenemme Horst Stoeckelin anestesiologian historian museo Bonnissa täyttää kaksi vuotta! Tapani Tammisto
Emergency Procedures & Techniques, Timo Jama
Obstetrisen anestesian perusteos, Seppo Alahuhta
10th ESA Anniversary Meeting and 24th EAA Annual Meeting - Euroanesthesia 2002
Riku Aantaa, Tiina Erkinaro, Kirsti Hannila, Teija Huha, Juhani Pajula, Salli Pätsi, Harry Scheinin, Netta Tuominen, Jukka Valanne ja Hanna Viitanen
Obstetric Anaesthetists'Association Annual Meeting, Liisa Holma ja Pirjo Ranta
8th Nordic Burn Meeting, Larisa Jalkanen
Eacta, Kari Leino

Finnanest 3 / 2002

Pääkirjoitukset
Ei oikeastaan enää uutinen, Markku Hynynen
Terveysprojekti - autuutta ja ankeutta anestesiologeille, Heikki Pälve
Puheenjohtajan palsta, Seppo Alahuhta
Proffan palsta, Jouko Jalonen
Päivystämisen autuus ja ahdinko, Riitta Lukka
Artikkelit
Ksenon - Tulevaisuuden anesteetti? Harry Scheinin
MAC - minimum anesthetic concentration, Riku Aantaa
Vuorokausirytmi ja päivystäminen, Mika Mäenpää
Natriumaineenvaihdunnan häiriöt tehohoitopotilaalla, Vesa Lund
Muu sisältö
Liian tehokas puudutus, Heikki Mansikka
Seinäjoen keskussairaalan elvytyskäytäntö, Kari Saarinen, Kaisu Ikola
Spinaalipuudutus synnytyskivun hoidossa, Hanna Viitanen
Huumemyrkytyspotilaan ensihoito, James Boyd
Maksapotilas ja anestesia, Leena Lindgren
Aivokuoleman toteaminen, Päivi Tanskanen
Anestesia ja lihastaudit, Olli Merteoja
The effects of opioids on breathing pattern measured by respiratory inductive plethysmography, Kari Leino
Ketoprofeenin käyttö lasten päiväkirurgisen kitarisaleikkauksen jälkeisessä kivunhoidossa; eri annostelumuotojen vertailu sekä ennakoivan kivunhoidon vaikutus lasten psyykkiseen selviytymiseen leikkauksen jälkeen, Henri Tuomilehto
Suositeltavaa lukemista, Jouko Jalonen
Kirjauutuuksia, Emergency Procedures & Techniques, Timo Jama
Päivitettyä lastenanestesiologiaa, Kai Kiviluoma
Erikoislääkärivaje syvenee yhä, Johanna Wennervirta

Finnanest 2 / 2002

Pääkirjoitukset
www.finnanest.fi, Markku Hynynen
Miksi tehohoidon tulokset vaihtelevat? Esko Ruokonen
Puheenjohtajan palsta, Seppo Alahuhta
Työnjaon uudelleenarviointi - mahdollisuus anestesialääkärin toimenkuvan profilointiin, Minna Niskanen
Työssä viihtyminen on tärkeä asia, Sari Halonen
Artikkelit
Pyrkimys erään yliopistollisen sairaalan erään leikkausosaston kustannusten seurantaan. Harjoitelma vuosilta 1997 - 2000, . A. Baer, I. Nylund, T. Kuntsi ja T. Siiskonen
O2, CO2 ja hengityslaitehoito, Matti Reinikainen, Ari Uusaro
Status epilepticuksen hoito, Ilkka Parviainen
Neurofysiologisten mittausten tarve teho-osastolla, Kari Nieminen
Antiarytmiset lääkkeet kammiovärinän (VF) ja pulssittoman kammiotakykardian (VT) hoidossa, Jouni Kurola, Antti Hedman
Muu sisältö
SULAT 2002 Oulu 31.01. -01.02. 2002, Kai Kiviluoma
Kehitysvammaisuuden kuva, Markus Kaski
Kehitysvammaisen lapsen anestesian erityispiirteitä, Kai Kiviluoma
Kehitysvammaisen lapsen pre- ja postoperatiivinen hoito lasten ja nuorten vuodeosastolla 60, Pirjo Kaakinen
Tutkimuseettinen näkökulma lasten ja erityisryhmien hoitoon, Kirsi Vähäkangas
SATEL Rukalla, Stepani Bendel
Suurin leikkauksiin liittyvien perioperatiivisten komplikaatioiden tunnistaminen ja ehkäiseminen, Minna Bäcklund
Suositeltavaa lukemista, Kirsimarja Metsävainio
Kirjauutuuksia, Kokemuksia australialaisesta elämänmenosta, lasten anestesiologiasta ja tehohoidosta, Pertti Suominen
Muuta
SASP:n (Scandinavian Association for the Study of Pain) v. 2001 kongressiraportti, Pirjo Lindfors
12th Annual Meeting Of the Scandinavian Society for Research in Cardiothoracic Surgery, Kai Kiviluoma
Suositus anestesiologian ja tehohoidon erikoistumiskoulutuksen järjestämiseksi Suomessa, SATEL-koulutustyör yhmä 9.2.2002
VES-TOIVEITA ?! Tuula Rajaniemi
Tehohoitolääketieteelle erityispätevyys, Olli Takkunen, Tero Ala-Kokko
Tehohoidon erityispätevyyden hakulomake
Kokous: Anestesiahoitajien toimenkuva KYS:ssä

Finnanest 1 / 2002

Pääkirjoitukset
Keskustelemaan lääkärien ja sairaanhoitajien välisestä työnjaosta! Markku Hynynen
Puheenjohtajan palsta, Seppo Alahuhta
Anestesiologia ja tehohoito on lääkäreiden erikoisala, Per Rosenberg
Tutkijoiden ja varttuneempien kollegojen palkintomatkat vai erikoistuvan lääkärin velvollisuus? Timo Jama
Artikkelit
Anestesiatoiminta Hyvinkään sairaanhoitoalueella, Harri Tohmo
Inhalaatioanesteetit ja kardioprotektio, Heidi Eriksson
Läpilyöntikivun hoito aikuisilla syöpäpotilailla, Reino Pöyhiä
Aivokuoleman toteaminen ja elinten talteenotto, Tarja Randell
Ensihoito erikoisalaksi Virossa, Raul Adlas, toimittanut Timo Jama
Sepsispotilaan perioperatiivinen hoito, Vesa Lund
Muu sisältö
Elämää suurempi harrastukseni: Juokse villi lapsi, Hannu Kokki
Speeding up the course of the neuromuscular block, Arto Puura
Opioidianalgesian tehostaminen, Tarja Heiskanen
Puudutus ja sedaatio silmäkirurgiassa, Helena Kallio
Suositeltavaa lukemista, Tom Silfvast
Matkakertomukset
The 3rd World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery Pediatric Perfusion Satellite Symposium, Olli Laakso
11th European Congress of Anaesthesiology (CENSA), Juha Karinen
8th World Congress of Intensive and Critical Care Medicine, Merja Lahtela
Scansect Postgraduate Course in Pediatric Perfusion, Leena Mildh
Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Hannu Heikkilä
Suomen anestesiologiyhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2001
Suomen anestesiologiyhdistys ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2002
Muuta
Kliinikoita - tuleeko heitä ? Tuula Rajaniemi
FINNANESTin parhaat palkittiin jälleen
Puuduteliuosten pitoisuuksista, Per Rosenberg
Pohjois-Savon shp:n anestesiologipula, Esko Ruokonen