Finnanest vuosikerta  2001

Finnanest 5 / 2001     

 Pääkirjoitukset
 Yhteisten asioiden hoidosta,     Markku Hynynen
 Lakko on ohi – mitä nyt?    Heikki Pälve
 Puheenjohtajan palsta,     Seppo Alahuhta
 Bokserimoottoripyörän kunnossapidosta,     Arvi Yli-Hankala
 Kenkä puristaa,     Netta Tuominen     
 Artikkelit
 Anestesiaosasto 50 vuotta toimineessa Reumasäätiön sairaalassa,    Michael Jakubowski ja Marja Mäkikuutti
 Sydämen oikean kammion akuutti vajaatoiminta,     Michael Spalding
 Pysyvä neurologinen vaurio spinaalipuudutuksen komplikaationa,    Seppo Alahuhta
 Verisuonikatetriperäiset infektiot,     Jaana Syrjänen
 Ventilaattoripneumonia,     Janne Laine
 Röntgenvarjoaineet ja munuainen,     Leena Lindgren     
 Muu sisältö
Splanchnic Vasoregulation and Metabolism: New Insights into Physiology,    Stephan M. Jakob
Leikkauksen jälkeinen kipulääkkeen itseannostelumenetelmä: eri menetelmien tehokkuuden, sivuvaikutusten ja turvallisuuden vertailututkimus,     Marja Silvasti
Evaluation of cardiovascular management in children undergoing open-heart surgery, with special reference to oxygen consumption and vasoactive support,   Pirjo Laitinen
Effects of Hypertonic Saline (7.5 %) on Haemodynamics and Extracellular Fluid Volumes after Coronary Artery Bypass Grafting and before Spinal Anaesthesia,    Kati Järvelä
Suositeltavaa lukemista,    Päivi Annila
Handbook of evidence-based critical care,  Maaret Castren
Ultraäänikardiografian neljäs ulottuvuus? Juha Aittomäki
The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI),  Kaisa Nelskylä, Tero Ala-Kokko ja Kati Martikainen
Lakon jälkeen,  Tuula Rajaniemi
Hoidosta kieltäytyvän Jehovan todistajan hoitoperiaatteet,  Irma Pahlman
Antipsykootin vaarat anestesian yhteydessä, Wojciech Chrapek
Esilääkekierto – tyhmä, tyhmempi, anestesialääkäri?   Timo Jama
Riittääkö otoskoko? Harry Scheinin
NNT,  Timo Strandberg

Finnanest 4 / 2001

 Pääkirjoitukset
Kesätunnelmissa syksyä kohti,   Markku Hynynen
Uusi EVO – kaksi piirua lääketieteestä terveydenhuollon suuntaan,    Martti Kekomäki
Mitä EVO-rahoituksella pitäisi tutkia? Eija Kalso
Puheenjohtajan palsta,  Seppo Alahuhta
Proffan palsta,   Seppo Alahuhta
Oulun malli,  Tuukka Toivio
 Artikkelit
Anestesiayksiköt esittäytyvät: Anestesiatoiminta Pohjois-Karjalan keskussairaalassa,    Pertti Hannonen
Lääkeaineiden haitalliset yhteisvaikutukset,   Päivi Laurila
Hyytymishäiriö obstetrisella potilaalla – anestesiologisia näkökohtia,  Seppo Alahuhta
Verensiirroista kieltäytyvän potilaan hoitoperiaatteet – lait ja lääkärin etiikka,    Vilho Vainionpää
Anestesiologisia näkökohtia keskushermoston toimenpideradiologiaan ja  agneettikuvausleikkaussalissa työskentelyyn
Eila Sonkajärvi
Syöpäpotilaan palliatiivinen hoito,    Heini Nal ja Vesa Pakanen
Potilaan tarina: 250 anestesiaa kolmen vuosikymmenen kuluessa,    Leena Kotiniemi, Seija Autio ja Kalevi Hyrynkangas
ERU: Info Intian maanjäristys 6,9 R. Ahmedabad. Pääsisitkö? Tuukka Toivio
Miniteema: ENSIHOITO
Ensihoito – anestesiologien uusin työsarka,   Tom Silfvast
Ensihoitojärjestelmä – mikä se on?  Jouni Kurola
 Anestesialääkärin rooli ja tehtävät ensihoidossa,    Matti Martikainen
Bifaasiset aaltomuodot defibrillaatiossa,   Markku Kuisma
Maallikkodefibrillaatio,   Maaret Castrén
Suomalainen ensihoito – quo vadis?    Ari Kinnunen
Muu sisältö
Hyppää perkele!  Leena Lindgren
Spinal anaesthesia with a low dose of bupivacaine: Clinical studies on unilateral
spinal anaesthesia and the effect of additional fentanyl,    Kristiina Kuusniemi
Selkäpuudutusten tekniikat ja jälkiseuraukset,   Risto Puolakka
Monielinhäiriö: arviointi, etiologia ja ennuste,  Ville Pettilä
Suositeltavaa lukemista,   Päivi Laurila ja Vilho Vainionpää
Tapaturma- ja päivystyslääketiedettä,  Maaret Castrén
Regional analgesia in Obstetrics, Johanna Sarvela
Manual of Emergency Airway Management,   Seppo Lauritsalo
Kipuklinikan amerikkalainen perusteos,   Eija Kalso
Vascular Anaesthesia. A practical handbook,  Kaisa Nelskylä
Matkakertomukset
 Annual Comprehensive Review & TEE Update: Clinical Decision Making in Cardiac Surgery Patient,
Pasi Lahtinen
Sixth Annual Update on Cardiopulmonary Bypass, Timo Miettinen
IAAS:n kongressi,  Tuula Kangas-Saarela
2nd Annual NATA Symposium,   Sisko Karvonen, Markku Ylikauma, Seppo Hiippala
Muuta
Seniorikilta perustettu SAY:lle
Internetissä keskustelupalsta tietojärjestelmistä
Orionilta jalkalamppu Sandelsinkadulle
Luontaistuotteet vaaraksi leikkauspotilaalle anestesian yhteydessä?
Uudet professorit Tampereelle ja Turkuun
Anestesian neurofysiologian tutkijakoulu?  Ville Jäntti
Käytettyjä anestesia- ja leikkaustarvikkeita Keniaan

Finnanest 3 / 2001

 Pääkirjoitukset
Käy verkossa – ja kerro mahdollisuudesta muillekin,   Markku Hynynen
Mistä erikoisalamme vastaa?  Johanna Tuukkanen
Puheenjohtajan palsta,   Seppo Alahuhta
Mihin tutkimuksemme on menossa? Jouko Jalonen
Noviisista ekspertiksi,   Mika Mäenpää
 Artikkelit
Lääketutkimuksen suunnittelu ja toteutus A.D. 2001,    Harry Scheinin
Mitä sydämen sykevaihtelu kertoo? Timo Laitio, Harry Scheinin, Tom Kuusela, Mika Mäenpää ja Jouko Jalonen
Hengitysmallin mittaus hengitysinduktiivisella pletysmografilla - toisenlainen , lähestymistapa hengityksen monitorointiin
Kari Leino
Sukellusonnettomuuden alkuvaiheen hoito,    Elisa Nurmi
Microsoft Wordin käyttö tekstin kirjoittamisessa ja taitossa,    Janne Aaltonen
Tapausselostus: Mikä turvotti pojan posket? – kaulan ja poskien turvotus tonsillektomian jälkeen,    Marja-Leena Jaakola
Vastaus: Mikä turvotti pojan posket?   Marja-Leena Jaakola
 Muu sisältö
Varhainen defibrillaatio sairaalassa,    Timo Iirola
Lapin ruskavaellukset,    Riku Aantaa, Olli Erkola ja Juhani Haasio
Suositeltavaa lukemista   Nora Hagelberg
Emergent Management of Trauma,    Timo Jama
Puuduttajan ”must”!    Reino Pöyhiä
Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa,  Reino Pöyhiä
Mitä uutta perfuusiorintamalta? Poimintoja ja ajatuksia 6th Annual Update on Cardiopulmonary Bypass-kurssin pohjalta.
Jan-Ola Wistbacka
Muuta
Anestesialääkärinä aavikolla,  Heikki Antila
Emory University Hospital, Atlanta,    Tessa Kaila-Keinänen
Paraneeko imago lakolla?  Tuula Rajaniemi
DHBP ei poistukaan markkinoilta!
Randomisoitu tutkimus selvittämään keuhkovaltimokatetrin hyötyjä ja haittoja
Suomen Anestesialääkärit Oy — reaalinen vaihtoehto?  Janne Aaltonen

Finnanest 2 / 2001

Pääkirjoitukset
Mediasta poimittua, Markku Hynynen
Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmän kehittäminen,    Hannu Halila
Puheenjohtajan palsta,   Seppo Alahuhta
Proffan palsta,   Heikki Hendolin
Erikoistuvan palsta: Savolainen narkoosikoulu ja 10 000 dollarin mies,    Stepani Bendel
Artikkelit
Laadunvalvontaa anestesiaosastolla: kahden menetelmän vertailu komplikaatioiden kirjaamisessa
Minna Niskanen, Timo Tuovinen, Sinikka Purhonen, Soili Vauhkonen, Markku Hynynen ja Heikki Hendolin
Kivunhoito sydänleikkauksen jälkeen,  Pasi Lahtinen, Hannu Kokki ja Markku Hynynen
Auditiiviset herätevasteet anestesian ja sedaation syvyyden arvioinnissa,  Tadeusz Musialowicz, Pekka Pölönen
Miniteema: LASTEN ANESTESIOLOGIA
Lastenanestesiologia 2001,    Hannu Kokki
Ajankohtaista inhalaatioanesteettien käytöstä lapsilla,    Tomi Taivainen
Levopuudutteet lasten puudutuksissa,    Hannu Kokki, Matti Reinikainen
Lasten PÄIKI-anestesioista,    Riku Aantaa, Tuula Manner
Opioidit lasten postoperatiivisen kivun hoidossa,    Leena Mildh
Palovammalapsen nestehoito,    Kai Kiviluoma ja Juha Karinen
Sevofluraanin työturvallisuudesta,    Tuula Manner
Muu sisältö
Lasten anestesiologia: Tästä päivästä huomiseen,    Pauli Ryhänen
Ajankohtaista neuroanestesiasta,   Tarja Randell
Obstetrinen anestesia ja analgesia,   Johanna Sarvela
 Aikuissydänkirurgia ja -anestesia 2001,    Jouni Ahonen
Hypertoninen keittosuola,   Kati Järvelä
 Elämää suurempi harrastukseni,    Eija Nilsson
Carbon dioxide pneumoperitoneum and surgical positioning in operative laparoscopy,  Eila Hirvonen
Suositeltavaa lukemista,    Helena Jäntti
Näin nukutan Cambridgessa – uusi neuroanestesian ja -tehohoidon oppikirja,    Tarja Randell
Matkakertomukset
12th World Congress of Anaesthesiologists,  Leena Kotiniemi, Seppo Mustola, Mervi Oikari ja Salli Pätsi
ESRA:n (European Society of Regional Anaesthesia) XIX vuosikokous,    Pirjo Ranta ja Petri Volmanen
Muuta
Uhkaako uupumus?  Tuula Rajaniemi
Ensihoidon erityispätevyys
Ajankohtaista netti-Finnanestista
DHBP poistuu käytöstä
Oikaisu,   Tarja Randell
Näkökulma anestesiologien työssä jaksamiseen,    Leena Kotiniemi

Finnanest 1 / 2001

Pääkirjoitukset
FINNANEST uuteen aikakauteen,    Markku Hynynen
Sydänpysähdys: Voidaanko selviytymistä vielä parantaa? Tom Silfvast, Martti Martikainen ja Jouni Kurola
Puheenjohtajan palsta,   Seppo Alahuhta
Proffan palsta: In memoriam B. Raymond Fink,    Per Rosenberg
Erikoistuvan palsta: Erikoistumisen edunvalvontaa helsinkiläisestä näkökulmasta?  Janne Aaltonen ja Petri Loikas
 Artikkelit
Maksapotilaan preoperatiivinen tutkiminen ja anestesia,  Anna-Maria Koivusalo ja Leena Lindgren
Terveyttä anestesialääkäreille vuonna 2001?  Leila Niemi-Murola
Tajuton potilas ei koskaan hengitä "hyvin" Tarja Randell ja Juha Öhman
 Ropivakaiini versus levobupivakaiini,   Lauri Kostamoinen
Milloin lääkäri kuolee? Anestesialääkärit ja ennenaikaisen kuoleman riski,    Torsten Gordh, Kurt Svärsudd suom. Leila Niemi-Murola
 Training in Anaesthesia and Intensive care in Scandinavia,    Sten Lindahl suom. Leila Niemi-Murola
 netti-Finnanest on avattu!  Janne Aaltonen
 Muu sisältö
Viinien maisteleminen,   Reijo Korpela ja Seppo Ranta
 Aivojen suojaus aortan kaaren kirurgiassa - retrogradinen perfuusio suojaa aivoja,    Vesa Anttila
Systemic inflammation in acutely ill patients, with special reference to development of  organ failure
 Annika Takala
Suositeltavaa lukemista,    Leila Niemi-Murola
Kuunteleeko potilaasi? - Peruskatsaus anestesian aikaiseen hereillä oloon,    Seppo Ranta
Matkakertomukset
European Society of Intensive Care Medicine,   Pekka Loisa
3th Annual Congress of European Society of Intensive Care Medicine (ESICM),    Tadeusz Musialowicz, Janne Reitala
 ASA Annual Meeting 2000,  Nora Hagelberg, Merja Laisalmi, Timo Laitio, Anne Kuitunen, Harry Scheinin
Anestesiologiaa brittiarjessa,    Päivi Annila
Suomen Anestesiologiyhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2000
SAY:n toimintasuunnitelma 2001
Haasteita tulevaisuuteen! Tuula Rajaniemi
Vuoden 2000 parhaat Finnanest-kirjoittajat palkittu
Seitsemän anestesiologia valtuuskuntaan
Finnanestin toimituskunta vuonna 2001