Finnanest vuosikerta  2000

Finnanest 5 / 2000     

Pääkirjoitukset
Kansallinen hätätila uhkaa? Ehkäisy parempi kuin hoito?    Markku Hynynen
HYKS-Private: Hoitavan lääkärin decursusmerkintöjä,     Martti Kekomäki
Kriisikö muutoksen edellytys?    Matti Salo
Anestesiologien luottamusmiehenä TYKS:ssä,     Erkki Kentala
Puheenjohtajan palsta,     Seppo Alahuhta
Pahvilaatikoiden keskeltä,     Arvi Yli-Hankala
SATEL on syntynyt!     Netta Tuominen     
 Artikkelit
Anestesiatoiminta Keski-Suomen keskussairaalassa,     Vuokko Rauhala
Lääkkeiden kulkeutuminen sikiöön,     Sirpa Rintala
Tupakka ja anestesia,     Arto Puura     
Muu sisältö
Sikiön voinnin seuranta synnytyksen aikana,     Leea Keski-Nisula
Regionaalianalgesian vaikutus sikiöön/vastasyntyneeseen,     Pirjo Ranta
Vastasyntyneen elvytys synnytyssalissa,     Kari Nikolajev
Raskaana olevan elvytys,     Pekka Halonen
The effects of epidural and spinal analgesia on the mode and duration of delivery,    Ermo Haavisto
Combined spinal-epidural or epidural analgesia in obstetric analgesia? Petri Volmanen
CSE for Labour Analgesia,     Roshan Fernando
Sydänpotilaan leikkauskelpoisuuden arviointi,     Markku Hynynen
Anestesia-/teholääkäri thoraxröntgenkuvan edessä: Preoperatiivinen thoraxröntgen,    Erja Tyrväinen
Preoperatiivinen laajennettu keuhkofunktiodiagnostiikka,     Hanna Mussalo
Postoperatiivinen hengityslaitehoito,     Matti Suistomaa
Elämää suurempi harrastukseni - Pyöräily,     Tero Varpula
Ajatuksia puutarhastani,     Hannu Heikkilä
Spinal anaesthesia in children - evaluation of puncture characteristics of various needles and block efficacy of various local anaesthetic solutions,     Hannu Kokki
Blood cardioplegia and certain adjuvants during myocardial revascularisation,    Timo Rinne
Sevofluraanianestesian EEG- ja verenkiertovaikutukset,     Anne Vakkuri
Recovery and outcome after gynaecological outpatient and short-stay surgery, Kaisa Nelskylä
Suositeltavaa lukemista,     Arto Puura
Näyttöön perustuvaa anestesiologiaa,     Ritva Jokela
IXth weekend of paediatric anaesthesia,     Tiina Karjalainen
Neuroanestesiologian erityispätevyys,     Tarja Randell
 Carl-Johan Bauer    Mirja Eerola

Finnanest  4 / 2000     

 Pääkirjoitukset
Helikopteritoiminnan vaikuttavuus,     Lauri Nuutinen
Puheenjohtajan palsta,     Seppo Alahuhta
Proffan palsta,     Seppo Alahuhta
Terveisiä SAY:n johtokunnasta!    Timo Iirola     
 Artikkelit
Ohitusleikkauksen jälkeinen eteisvärinä,     Tuukka Toivio ja Päivi Kaukoranta
Sähköhoito ja anestesia,     Vesa Pakanen     
Muu sisältö
Sikiön sydämen harvalyöntisyys ja kohdun hyperaktiivisuus lyhytvaikutteisen opioidin intratekaalisen ruiskutuksen jälkeen,     Risto Ahola, Seppo Alahuhta
 Anesthesia for Pediatric Craniofacial Surgery,     Robert J. Friedhoff
 Anestesialääkärinä Norjassa,     Lauri Ottelin
Äänien euforiaa,     Tomi Pösö
Suositeltavaa lukemista,     Päivi Kaukoranta
2nd Annual Comprehensive Review of Intraoperative Echo,     Kai Karlqvist
20th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine,    Jaana Ohukainen
European Society of Anaesthesiologists 8th Annnual Meeting,     Antti Haavisto
ESA-kokous,     Kristiina Kuusniemi
23rd Annual Meeting of SASP (Scandinavian Association for the Study of Pain),    Hilkka Lumme
SCA 2000,     Kari Leino
Pitäisikö luontaistuotteiden, rohdosvalmisteiden ja ravintolisien käyttö huomioida ennen anestesiaa ja toimenpidettä?    Leena Kotiniemi
Vuosiloman määräytyminen?    Reijo Korpela

Finnanest 3 / 2000     

Pääkirjoitukset
FINNANESTin tässä numerossa,     Markku Hynynen
Anestesiologia ja tehohoito Helsingissä 2000-luvulla,     Klaus Olkkola ja Olli Erkola
Puheenjohtajan palsta,     Seppo Alahuhta
Onnistummeko parantamaan anestesiologian erikoistumiskoulutusta?  Jouko Jalonen
SATEL: SAY:n taimitarha Ð erikoistuvien anestesialääkäreiden yhteistoiminta käynnistynyt,     Bodo Wagner     
 Artikkelit
Ikääntyvä potilas ja anestesia,     Leila Niemi-Murola
Miten inhalaatioanesteettien vaikutuksia sydämen toimintaan ja verenkiertoon on tutkittu ja mitä on havaittu,     Jouko Jalonen
Ilokaasu nykypäivän anesteettina,     Matti Salo
Inhalaatioanesteettien vaikutukset hengitysteihin ja hengitykseen,  Riikka Takala, Riku Aantaa ja Olli Kirvelä
Low flow Suomessa - Teoriaa ja käytäntöä,     Harri Tohmo
Hapenkulutuksen mittaus M-CAiOVX-moduulilla,     Markku Taittonen
Miniteema tehohoidosta,     Ari Uusaro
Aivomonitorointi tehohoidossa: SvjO2 ja mikrodialyysi,     Tarja Randell
Kudoshapetuksen monitorointi mahalaukun limakalvon tonometrialla, Tero Ala-Kokko ja Jouko Laurila
Inhaloitava typpioksidi akuutin hengitysvajausoireyhtymän hoidossa,     Juha Perttilä
Akuutin hengitysvajausoireyhtymän nykyhoito Ð mitään uutta ?    Jussi Pentti
Kuinka mitata tehohoidon tulosta?    Minna Niskanen     
Muu sisältö   
The Laryngeal Mask Airway - First Class on Difficult Airways,     Jukka Räsänen
Halotaanin ja sevofluraanin vertailu lasten anestesioissa,     Tomi Taivainen
Decision making in pediatric ARDS,     Randall P. Flick
Lung protective strategies,     Tero Varpula
 Information Technology in Anesthesiology,     J.P. Abenstein
Blood Conservation in Pediatric Cardiac Surgery,     William C. Oliver, Jr.
Perhokalastus,     Timo Ali-Melkkilä
Research at the Edge of Nowhere,     Stephan Jakob
Metabolic Response to Surgical Trauma,     Raili Suojaranta-Ylinen
Suositeltavaa lukemista,     Riku Aantaa
Erikoisalamme uudistunut perusteos: kirja-arvostelu Anestesiologia ja tehohoito,    Mika Jokinen
Hyvä kollega!    Raili Laru-Sompa
Oikaisupyyntö Finnanest 1/2000 numerossa olleeseen vakavaan virheeseen,   Pertti Sormunen
Vastine edelliseen,     Heidi Eriksson

Finnanest 2 / 2000   

Pääkirjoitukset
Pääkirjoitus: Milloin näyttö riittää?    Ari Uusaro ja Esko Ruokonen
Puheenjohtajan palsta,     Seppo Alahuhta
Proffan palsta: Paljonko hoito saa maksaa?    Markku Hynynen
Artikkelit   
Pro Anaesthesia Fennica luento: Käsityksiäni kivunhoidosta,     Lauri Haapaniemi
Hapentarjonta sydänleikkauksen jälkeen - voidaanko toipumista parantaa?    Pekka Pölönen
Kontrolloitu hypotensio anestesiassa,     Heikki Hendolin
Mikrodialyysi suoliston verenkierron riittävyyden valvonnassa,     Jyrki Tenhunen
Alkoholin suurkulutus postoperatiivisena riskitekijänä,     Matti Suistomaa
Sairaanhoitopiirien ohjaus ja valvonta ensihoitojärjestelmässä,     Sakari Seppä ja Jouni Kurola
Hoitotason sairaankuljettajien testaus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä,     Seppo Lauritsalo
Tiedonhaku Internetistä,     Janne Aaltonen
 Muu sisältö
Anestesian arvoitus - antaako PET uusia näkökulmia?    Harry Scheinin
Valvontamenetelmien uusi vuosituhat - mikä kannattaa?    Markku Salmenperä
Miten päiväkirurgian laajeneminen muuttaa työtämme?   
Kari Korttila
Erikoissairaanhoidon valinnat uuden vuosituhannen alussa,     Martti Kekomäki
Anestesiologi ääriolosuhteissa Ðsymposiumi: Team Resource Management (TRM),   Matti Sorsa
Lääkäri kopterissa - Turun Medi-Helin kokemuksia,     Teemu Elomaa
Lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan merkitys Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä,    Lauri Nuutinen
Rajavartiolaitoksen pelastuslentotoiminta,     Janne Nurmi
Flamenco, rakkautta ensi silmäyksellä,     Maija Kansanaho
Suositeltavaa lukemista,     Seppo Lauritsalo
 Annual ESRA (European Society of Regional Anaesthesia) Congress, 29.9.-2.10.-99 Istanbul, Turkey,     Pirjo Ranta   
European Society of Intensive Care Medicine, 1-6.10.99 Berliini,     Maaret Castrén
3rd Annual Comprehensive Review of Intraoperative Echo, 8-13.2.2000 San Diego, California, USA.     Otto Pitkänen ja Tapani Tuppurainen
Suomen Anestesiologiyhdistys r.y:n säännöt
Articles of Association for The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine
In Memoriam: Marja Anneli Saarela
Korjaus Finnanestiin 1/2000: mikro eikä milli,     Johannes Förster

Finnanest 1 / 2000     

Pääkirjoitukset
FINNANEST uudelle tuhatluvulle,     Markku Hynynen
Päiväkirurginen anestesia tänään,     Kari Korttila
Puheenjohtajan palsta,     Seppo Alahuhta
Lääkeriippuvuus - ongelma myös anestesiahenkilökunnan keskuudessa,    Per Rosenberg
Mitalisade Suomeen lääketieteen olympialaisista!    Markku Hynynen     
 Artikkelit
Anestesiatyön laadunhallinta yksityissairaalassa,     Kai Linko ja Irma Jousela
Anestesiologian uutuuksia,     Pekka Tarkkila
Adrenergiset alfa-2-agonistit: Roolin löytyminen kliinisessä anestesiologiassa,    Martina Bachmann
Uudet inhalaatioanesteetit sevofluraani ja desfluraani. Nopea induktio ja toipuminen ilman sivuvaikutuksia. Täyttyivätkö odotukset?    Heidi Eriksson
 "Walking-epidurals" kaikille - modernin synnytysanalgesia haaste?  Pekka Halonen ja Johanna Sarvela
 Ilmatien hallinta,     Pertti Hakala ja Tarja Randell
 Remifentaniili,     Jouni Ahonen
 Monitorointi vuosituhannen vaihteessa,     Markku Paloheimo
Puudutestereoisomeerit - lisääntyykö turvallisuus?    Juhani Haasio
Muu sisältö
Sopiiko golf anestesiologille?    Jukka Valanne
Perioperative hemostatic disturbances. Evaluation of the influence of various anaesthesiological therapies in surgical patients and in volunteers,     Tomi Niemi
 Studies on drug interactions between CYP3A4 inhibitors and anaesthetic drugs,    Vilja Palkama
 Suositeltavaa lukemista,     Leena Mildh
12th annual congress of the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM),    Jouni Kurola, Kari Nieminen, Jyrki Tenhunen ja Matti Suistomaa
Kroonisen kipupotilaan hoito moniammatillisena yhteistyönä: Suomen kivuntutkimusyhdistyksen vuosikokous,     Katri Hamunen
 SCA:n (Society of Cardiovascular Anesthesiologists) 21. vuosikokous,    Raili Suojaranta-Ylinen
 ASA Annual Meeting,     Vilja Palkama ja Anne Vakkuri
Pohjoismainen anestesiologikokous,     Antti Mali
 Suomen anestesiologiyhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 1999 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2000
Jussi Heinosesta SAY:n kunniajäsen
Sairaalalääkäreiden edunvalvontaa
Erikoislääkärikuulustelu muutosten paineessa,     Per Rosenberg