Finnanest vuosikerrat 1991 - 1995

Finnanest 1991 Nro 1

Märta Backman: Laser ja ilmatie
Seppo Hiippala: Ilmaembolia
Olli Meretoja: Lihasrelaksantin valinta vaikutuksen keston mukaan
John Murkin: Cardiopulmonary bypass and the brain: Mechanisms of injury and strategies for prevention
Markku Paloheimo, Kai Linko: Jatkuva hengityksen happimittaus, kliinisä sovellutuksia

Finnanest 1991 Nro 2

Matti Mattila: Anestesiatoimintaa savolaiseen tapaan
Erkki Koski, Sinikka Purhonen, Seppo Lauritsalo, Riitta Kokkonen, Virpi Markkanen,
Heli Koski: Diklofenaakki laparoskopiateitse suoritettavan sterilisaation jälkeisen kivun hoidossa
Matti Mattila, Minna Linna, Erkki Koski: Esilääkkeen tehokkuuden arviointi pulssioksimetrialla: i. v. flunitratsepaamin ja p. o. diatsepaamin vertailu
Erkki Koski: Maamme yliopistojen anestesiologian laitosten henkilökunta- ja välineistöresurssit syksyllä 1990
Kirjeitä toimittajalle:
Matti Lahdensuu, Kristina Burmeister
Pertti Ertama
Matti Salo
Matkaraportteja
Reino Pöyhiä
Olli Takkunen
Jarkko Mäkelä Martina Aho

Finnanest 1991 Nro 3

Lauri Nuutinen, Matti Salo ja Jussi Kanto:
Anestesiayksiköiden asema yliopistosairaalaorganisaatiossa
Marja-Leena Jaakola: Klonidiinin käyttö anestesiologiassa
Heikki Antila, Risto Lehtinen, Ilkka Heinaro, Ari Länsineva ja Markku Salonen:
Hammaskirurgien toteuttama postoperatiivisen kivun hoito ja sen riittävyys
Heikki Antila: Hivenalkuaineet parenteraalisessa ja enteraalisessa ravitsemuksessa
Lasten kipu -symposium:
Eila Iisalo: Lasten kipu -symposiumin johdanto
Anneli Martikainen ja Kirsti Heinonen: Vastasyntyneen kivun hoito
Reijo Korpela: Anti-inflamatoriset aineet lapsilla leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa
Hannu Kokki: Puudutusten käyttö lasten leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa
Olli Meretoja: PCA lasten postoperatiivisen kivun hoidossa
ESRA - regionaalisen anestesian kertauskurssi:
Mikko Pitkänen: Puudutusaineiden ominaisuudet ja vaikutusmekanismit
Per Rosenberg: Perifeeristen hermojen anatomia ja fysiologia
Juhani Haasio: Brakiaalinen hermopunos ja sen puudutusreitit
Pertti Pere: Interskaleeninen pleksuspuudutus
Per Rosenberg: Interpleuraalinen regionaalinen analgesia
Tomi Taivainen: Selkäytimen anatomia ja fysiologia
Marjatta Tuominen: Bupivakaiini-spinaalipuudutuksen ennustettavuus
Mikko Pitkänen: Lumbosakraalisen pleksuksen puudutukset
Juhani Haasio: Intravenoosinen regionaalinen anestesia - tekniset muunnelmat ja puutumisen vaikutusmekanismit
Väitöskirjareferaatteja:
Heikki Pälve : Performance of pulse oximeters during compromised hemodynamics and fast hypoxemia
Mika Valtonen: Propofol ad an intravenous anaesthetic agent; a clinical study in obstetric, paediatric and outpatient anaesthesia
Timo Ali-Melkkilä: Studies on the pharmacokinetics and effect of glycopyrrolate in man
Kirjeitä toimittajalle:
Ilkka Kalli: European Society for Computing in Anaesthesia and Intensive Care
(ESCTAIC): Suomen toiminta
Matti Salo: Kokousselostus: Inhalational anesthesia today Genval, Belgia

Finnanest 1991 Nro 4

Reino Pöyhiä: Oksikoni
Riku Aantaa: Katsaus dexmedetomidiinin, uuden alfa2-agonistin, farmakologiaan
Pirjo Ranta: Aspiraatioprofylaksia synnyttäjillä
Timo Salomäki: Epiduraalisen fentanyylin käyttö postoperatiivisen kivun hoidossa
Pirjo Ravaska ja Erkki Saarela: Anestesia vaikeissa oloissa
Suomen anestesiologiyhdistys r. y:n säännöt
Kirjeitä toimittajalle:
Gerhard Baer: Englanninkielistä kirjallisuutta Eestiin
Per Rosenberg: Tenttikysymykset ranskaksi vai suomeksi?

Finnanest 1991 Nro 5

Freja Ebeling: Verensiirron välityksellä tarttuvat taudit
Juhani Vilpo: Vaikeudet sopivan veren löytämisessä potilaalle
Seppo Kaukinen: Keinoveri - todellisuutta vai utopiaa? Aira Etelämäki ja Leo Schavikin: Autotransfuusio leikkausten yhteydessä
Pekka Tarkkila: Spinaali- ja epiduraalipuudutusten käyttäminen antikoaguloiduilla potilailla
Seppo Kaukinen: Hämäläistä anestesiologiaa
Kirjeitä toimittajalle:
Per Rosenberg: Pohjoismainen Anestesiologiyhdistys
Hannu Hilke: Lääkäriliiton vaalit
Suositeltavaa lukemista
Vuosikokouksen abstraktit
Farmakologia
Erityisaiheet
Puudutukset Silmäanestesia
Sydänanestesia Posterit

Finnanest 1992 Nro 2

Tapani Tammisto: Neuromuscular block vs. muscle relaxation: Clinical applications of the difference Klaus T. Olkkola: Lihasrelaksanttien annostelu tietokoneohjatulla infuusiolla
Mikko Pitkänen ja Marjatta Tuominen: Kestospinaalipuudutus Liisa Salmela: Keskuslaskimokatetrin paikantaminen ekg:n avulla
Matkaraportit:
Timo Rinne: Opintomatka Alabamaan 8. - 16.3.1991
Erkki MJ Koski: Computers in Anesthesia and Intensive Care, Hamamatsu Japani
Matti AK Mattila: Opit Montrealin kongressista toukokuussa 1991
Harri Tohmo: Pohjoismaisen Anestesiologiyhdistyksen 21. kongressi
Tarja Randell: Matkalla lunnien maassa - NAF:n 21. kokous Trondheimissa SAY:n toimintakertomus vuodelta 1991

Finnanest 1992 Nro 3

Jussi Kanto: Anestesia-aineet ja puerperium
Arttu Lahdenperä, Riku Aantaa ja Olli Kirvelä:
Olkapunoksen puudutus kainalosta arterian läpi
Timo Ali-Melkkilä: Silmän regionaalinen puudutus kaihileikkausta varten
Marja Hovi-Viander: Magneettikuvaukseen liittyvät anestesiatoimenpiteet
Lasten päiväkirurgia ja anestesia, SULAT vuosikokousesitelmät 7.2.1992
Kaija Puhakka: Potilasvalinta lasten päiväkirurgiaan anestesiologiselta kannalta
Leena Kotiniemi: Lapsipotilaan ja perheen valmentaminen päiväkirurgiseen toimenpiteeseen
Leena Lindgren: Lasten päiväkirurgisen anestesian esilääkitys Leena Lindgren: Inhalaatioanesteetit lasten päiväkirurgisessa anestesiassa
Pauli Ryhänen: Opioidien käyttö päiväkirurgisessa anestesiassa Olli Meretoja: Lihasrelaksantin valinta lasten päiväkirurgiseen anestesiaan
Hannu Kokki: Jälkioireiden ehkäisy ja hoito Leena Kotiniemi: Kotiuttamiskriteerit ja kotihoito-ohjeet
Per Rosenberg: ESA - European Society for Anaesthesiologists Kari Korttila: Euroopan Anestesia-Akatemia

Finnanest 1992 Nro 4

Kai Kiviluoma ja Ermo Haavisto: Perioperatiivinen iskemia
Vesa Pakanen: Uusia vaikean syöpäkivun anestesiolgisia hoitomenetelmiä
Tero Ala-Kokko: Lääkeaineiden kulku istukan läpi
Marja Rantalainen ja Heikki Pälve: Hypotermia
Vilho Vainionpää ja Päivi Kaukoranta: Harvinainen Swan - Ganz -katetrin rakennevika Väitöskirjareferaatteja:
Heikki Antila: Kirurgisten ja syöpäpotilaiden hivenalkuainestatus
Erkki Kentala: Atropine and scopolamine premedication Jyrki Tikkanen: Anestesia- ja leikkaustoimenpiteisiin liittyvät kuolemat v. 1986 Harri Tulla: Breathing pattern and gas exhange after surgery
Matkaraportteja:
Päivi Kaukoranta: St Michael's Hospital ja Sunnybrook Health Science Center, Toronto Ritva Kiiski: Society of Critical Care Medicine, Washington DC
Heikki Pälve: Harvard Medical School, Boston
Hannu Hilke ja Olli Erkola: Anestesialääkäreiden työtilaisuudet ja niiden täyttöaste
elokuussa 1992
Olli Erkola: Avoin kirje Suomen anestesiologian professoreille

Finnanest 1992 Nro 5

Pääkirjoitus, Arvi Yli-Hankala
Ville Jäntti: Aivosähkötoiminta anestesiologiassa Keijo Peuhkurinen: Iskemia-reperfuusiovaurio sydänkirurgiassa
Arvi Yli-Hankala: EKG:n T-aallon amplitudi enfluraanianestesiassa
Markku Oikkonen: Melperoni ja diksyratsiini diatsepaamiin verrattuna kaihileikkauspotilailla
Pentti Suominen, Michael Rorarius and Gerhard Baer:
Horner's syndrome during epidural analgesia in a partrient
Väitöskirjareferaatteja:
Pekka Tarkkila: Complications associated with spinal anaesthesia
Anestesiologipäivien abstraktit:
Sydän ja tehohoito
Farmakologia ja esilääkitys Puudutukset ja kivun hoito
Posterit

Finnanest 1993 Nro 1

Jorma Huuhtanen: Juhlapuhe
Olli Erkola ja Ermo Haavisto: Anestesialääkäreiden virkatilanne Marja-Tellervo Mäkinen: Larynxmaski
Tarja Randell, Juhani Haasio, Pertti Pere ja Per H. Rosenberg: EMLA® suun ja nenän limakalvopuudutuksissa
Kari Korttila: Uutta päiväkirurgisen potilaan anestesiassa
Uusia hoitoja ja laitteita:
Reijo Korpela ja Olli Meretoja: Kättä pitempää mukaan elvytykseen?
Väitöskirjareferaatteja:
Tarja Randell: Airway manipulation in conscious patients
Matkaraportteja:
Matti AK Mattila
Timo Ali-Melkkilä Riitta Heino

Finnanest 1993 nro 2

Eila Hirvonen: Laparoskooppisiin leikkauksiin liittyvät anestesiologiset näkökohdat
Matti Turunen: Anestesiamenetelmistä KYS:n polikliinisessä toimenpideyksikössä
Matti AK Mattila: Pane veri kiertämään! Uusi ACD-elvytys tekee sen mahdolliseksi
Pekka Saastamoinen: Uudet AHA:n elvytysohjeet
Katri Hamunen, Klaus T Olkkola ja Eeva-Liisa Maunuksela:
Opioidien hengitysvaikutukset lapsilla
Väitöskirjareferaatteja:
Martina Aho: a2 -Adrenergic agonists, clonidine and dexmedetomidine as
anesthesia adjuvants
Irma Jousela: Continuous positive airway pressure for ventilatory support
Matkaraportteja:
Minna Niskanen
Sinikka Purhonen

Finnanest 1993 Nro 3

Virkaanastujaisesitelmä 10.03.93:
Jussi Kanto: Anestesiologi on muutakin kuin nukutuslääkäri
Harry Scheinin: Deksmedetomidiini - mitä uutta? Timo Ali-Melkkilä ja Harry Scheinin: Serotoniini3 -reseptorin salpaajat postoperatiivisen pahoinvoinnin hoidossa
Marja-Leena Jaakola: Diabeetikko synnyttäjänä
Tuula Manner: Propofolin asema lasten anestesiologiassa tänään
Kirja-arvostelu: Ari Alaspää: Mahtuuko anestesiaopas kliinikon taskuun

Finnanest 1993 Nro 4

Hannu Penttilä: Kokoveren autotransfuusio
Pekka Honkavaara: Propofoli polikliinisessä anestesiassa: Monikeskustutkimus
Suomessa 1987 - 88
Marja-Leena Pokela: Vastasyntyneen kivunlievitys hoitotoimenpiteiden yhteydessä
Viktor Weisshäupl ja Esko Poukkula: Hemostaasiin vaikuttavat hoidot ja puudutukset
Väitöskirjareferaatti:
Seppo Alahuhta: The effects of regional anaesthesia and analgesia on uteroplacental and fetal heamodynamics
Matkaraportteja:
Marja-Leena Jaakola: ESA tuli - jäädäkseen?
Markku Kuisma: 8th World Congress on Emergency and Disaster Medicine Suomen anestesiologiyhdistyksen lippu

Finnanest 1993 Nro 5

Päivi Annila: SIADH
Arto Puura: Hukkuneen hoito Tapani Tammisto: Avoin kirje anestesiologeille ja terveydenhuollon päättäjille
Väitöskirjareferaatit:
Michael Rorarius: Perioperative use of non-steroidal anti-inflammatory drugs
Jouko Kärkelä: Hypoksiseen aivovaurioon liittyvät biokemialliset markkerit
Matkaraportteja:
Tero Nurmikko: Kipukongressin satoa
Pekka Tarkkila: Upsalan tohtorin kertomaa Arvi Yli-Hankala: Hevosia, tupakkaa ja potilasmonitorointia - vuosi tutkijana
Kentuckyssa
Anestesiologipäivien abstraktit:
Kutsutut luennot
Kivun hoito ja puudutukset Sydänanestesia ja tehohoito
Farmakologia Esilääkitys ja anestesia
Posterit

Finnanest 1994 Nro 1

Veikko Laaksosesta professori
Pertti Hakala ja Tarja Randell: Fiberoskooppinen intubaatio Hanna Tuominen: Mikrovaskulaarikirurginen anestesia
Sinikka Kukkonen: Typpioksidi Åke Grenvik: Ethical problems with brain death and organ donation
Anne Kuitunen: Akuutin hyytymishäiriön tutkiminen
Minna Tallgren ja Leena Lindgren: Mitä anestesialääkärin tulee tietää amyloidoosista Kirjeitä toimittajalle:
Per Rosenberg ja Marjatta Tuominen: Hyperbaariset väkevät spinaalipuudutteet ovat potentiaalisesti neurotoksisia
Heikki Pälve: Yhteiseurooppalainen anestesiologia - tänään täällä
Matkaraportteja:
Maija Kirvelä
Heikki Pälve Leila Niemi
Anestesialääkäreiden työtilannekyselyn tulokset

Finnanest 1994 Nro 2

Lauri Nuutinen: Pääkirjoitus
Matti A. K. Mattila: Kongressi kuopiolaiseen tapaan
Sinikka Purhonen: Terveiden synnyttäjien ekg-muutoksia
Reijo Korpela ja Olli Meretoja: Sokerin käyttö lapsilla leikkauksen yhteydessä
Matti Turunen, Ulla Havukainen ja Lauri Nuutinen: Postoperatiivisen epiduraalisen kivunhoidon käynnistäminen vuodeosastolla
Kunniamaininnat: ESA-palkinto Maija Kirvelälle
Kirjeitä toimitukselle: Suksametoni kontraindisoitu lapsilla!

Finnanest 1994 Nro 3

Jussi Kanto: Pääkirjoitus
Tuula Manner ja Eila Iisalo: Glukoosin asema leikkauksen aikaisessa nestehoidossa lapsilla
Matti Salo: Anestesialääkäreiden työpanoksen mittaamisesta
Riku Aantaa: Alfa2 -agonistit ja perioperatiivinen sydänlihasiskemia Jussi Kanto: Yleisanestesia raskauden aikana
Jaakko Korkeila: 30 vuotta anestesiologiaa Turun kaupunginsairaalassa
Arno Vuori: Noninvasiivinen ventilointi
Kirjeitä toimitukselle: Anestesiologi - työn vieroksuja?
Väitöskirjareferaatti: Markku Virkkilä Matkaraportteja:
Tuula Manner ja Olli Kirvelä
Heikki Pälve Professori Jussi Kanto 50 vuotta

Finnanest 1994 Nro 4

SAY:n kevätkokouksen abstraktit
Eija Kalso: Anestesiologi kivunhoidon erityistaitajana
Tapani Tammisto: Kivun curriculum anestesiologin pätevöitymisessä Lauri Nuutinen: Akuutin kivunhoidon järjestäminen Suomessa
Irma Tigerstedt: Kipuklinikkatoiminnan porrastaminen keskussairaalapiireissä
Eija Nilsson: PCA - Potilaan itseohjaama kivunhoito
Pertti Pere: Plexus brachialiksen puudutukset postoperatiivisen kivun hoidossa
Pekka Tiainen: Epiduraaliset kivunhoidot vuodeosastolla
Olli Kirvelä: Neurolyyttinen blokadi kipupotilaan hoidossa Hannu Kokki: Lasten postoperatiivinen kivunhoito heräämössä ja vuodeosastolla
Timo Ali-Melkkilä: Kipuklinikkatoiminta Päijät-Hämeen keskussairaalassa
Seppo Mustola: Kipuklinikkatoiminta Etelä-Karjalan keskussairaalassa Eero Vuorinen: Syöpäkivun hoito - joka lääkärin perustaito vai haaste anestesiologille

Finnanest 1994 Nro 5

Per Inberg: Plexuspuudutuksen käyttö lapsilla
Jorma Laitinen: Tulehduskipulääkkeiden munuaisvaikutukset perioperatiivisen käytön yhteydessä
Ville Jäntti: Näkeekö EEG:stä anestesian syvyyden
Timo Rinne: Troponiini-T ja muut uudet merkkiaineet sydänvaurion osoittajina
Anne Mäkipernaa: Lasten keskuslaskimoportit ja -katetrit
Kirjeitä toimitukselle:
Anestesialogo ja anestesiamerkki
Spinaalipuudutus potilaan ollessa polvistumisasennossa The European Society of Obstetric Anaesthesiology perustettu
Suomen lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit loka-marraskuussa1994
Matkaraportteja: Timo Rinne

Finnanest 1995 Nro 1

Topi Suutarisesta professori
Suomen Anestesiologiyhdistyksen huoneisto Jukka Räsänen ja Mauricio A. León: Hermoverkot anestesiologiassa ja tehohoidossa
Pekka Honkavaara: Skopolamiinilaastari ja välikorvaleikkauksen jälkeinen pahoinvointi ja oksentaminen
Pekka Tiainen: Höyrystyviin anesteetteihin liittyvät maksavauriot Suomessa 1982 - 1991
Per H. Rosenberg: Anafylaktoidiset puudutereaktiot
Klaus T. Olkkola: Voidaanko suonensisäisesti annettavien anestesia-aineiden vaikutuksen kestoa ennustaa eliminaatiopuoliintumisajan avulla?
Matkaraportteja:
Eeva Reissell
Pirjo Ranta
Kirjeitä toimitukselle:
Arvi Yli-Hankala: Näkeekö Ville Jäntti EEG:sta anestesian syvyyden?
Arnold Korpikuusi: Suomalaiset kansainvälisillä luentomarkkinoilla Jouko Jalonen: SAY:n vuosikokousesitelmien arviointi ja palkinnot

Finnanest 1995 Nro 2

Pääkirjoitus
Minna Niskanen: Tehohoitopotilaiden viisivuotisennuste
Jukka Takala ja Ari Uusaro: Vaikean ARDS:n hoitotulokset KYS:ssä
Ilkka Parviainen, Ari Uusaro, Esko Ruokonen ja Jukka Takala:
Splanknikusalueen kudosperfuusion mittaaminen
Tomi Taivainen: Uudet inhalaatioanesteetit - desfluraani ja sevofluraani
Klaus T. Olkkola: Kivun hoidossa käytettävien lääkkeiden uudet annostelureitit
Jouko Jalonen ja Markku Hynynen: Sydänanestesiaan erityispätevyys
Kirjeitä toimitukselle:
Per Rosenberg: Suomalaiset kansainvälisillä luentomarkkinoilla - vastine Arnold Korpikuusen kirjeeseen
O. Erkola, E. Haavisto, E. Hauru, H. Heine, H. Hilke, E. Nilsson, H. Pälve ja
P. Pölönen: Erikoismaksuluokkajärjestelmän uudistamista valmistelevalle työryhmälle

Finnanest 1995 Nro 3

Pääkirjoitus
Jussi Kanto: Esilääkityksen vasteeseen vaikuttavista tekijöistä Elina Peltonen ja Arno Vuori: Kapnometria
Hannu Hilke, Matti Helkiö ja Jyrki Tikkanen: Mitä kuuluu Salon aluesairaalaan?
Jorma Klossner: Sukeltajantauti ja sen hoito ylipainehapella
Juha Pirttilä: Milloin ylipainehappihoito on indisoitu häkämyrkytyksen hoidossa?
Arno Vuori: Käärmeenpurema, morsus viperae (berus) Riitta Heino: Anestesia-aineiden vaikutus neuromonitoroinnin onnistumiseen
Kirjeitä toimitukselle:
Heikki Pälve: Uuta UEMS - anestesiologian spesialiteettijaoksesta
Olli Meretoja: Mivakuurin ja rokuronin käyttö yleisanestesiassa
Matkakertomus: Merja Aronen

Finnanest 1995 Nro 4

Pääkirjoitus
Sihteerin palsta
Seppo Alahuhta ja Vilho Vainionpää: Ropivakaiini - up-to-date
Risto Hanhela: Potilaan lämpötalous anestesian aikana Ari-Pekka Fors ja Eila Sonkajärvi: Kalloaivovammapotilaan hoito
Juha Koskenkari: Leikkausstressi ja sen esto Seppo Alahuhta: Synnyttäjät kävelemään epiduraalianalgesian aikana?
Väitöskirjareferaatteja:
Kaija Puhakka
Pirja Ranta
Kirjeitä toimitukselle:
Ulla Aromaa ja Matti Lahdensuu
Matkakertomus: Markku Hynynen Virpi Kaasalainen
Ammattiyhdistysasiaa: Olli Erkola

Finnanest 1995 Nro 5

Seija Kolehmainen: Aivovammapotilaan hoito - käytännön anestesiologiaa
Timo Porkkala: Tuntoherätevasteet - anestesiologin apuväline vai eksotiikkaa leikkaussalissa
Per Rosenberg: Pohjoismainen Anestesiologiyhdistys - Toiminta vuosina 1995 - 1997
Heikki Pälve: Euroopan Anestesia-akatemian tarkastus Turussa Väitöskirjareferaatteja:
Päivi Annila
Timo Salomäki
Kirjeitä toimitukselle:
Klaus T Olkkola ja Kari Korttila
Matkakertomuksia:
Maija Kansanaho
Esa Hammarén Timo Rinne
Jan-Ola Wistbacka
Anestesiologipäivät 1995: Vapaiden esitelmien abstraktit