Finnanest vuosikerta 2012

 Vain nettilehdessä julkaistavia matkakertomuksia 

SPA ja CCAS  23.-26.2.2012, Tampa, Florida,  Marja Haapakoski
Anestesiaoppia downunder; 13th International Congress of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia
14.-17.11.2012, Auckland, Uusi-Seelanti, Markku Hynynen
MDR (Medical Disaster Response) 25.3.2012 ja
TCCACS (Trauma, Critical Care & Acute Care Surgery
) 26.-28.3.2012
Las Vegas, Yhdysvallat, Tomi Kavasmaa
ESICM 13-18.10.2012 Lissabon, Portugali, Teemu Luostarinen
15th WFSA (World Congress of Anaesthesiologists)
25.-30.3.2012 Buenos Aires, Argentiina, Tadeusz Musialowicz
Dagkirurgi i Sverige, Örebro 10.–11.5.2012, Tuija Tallila
15th WFSA (World Congress of Anaesthesiologists)
25. – 30.3.2012 Buenos Aires, Argentiina, Anne Vakkuri, Tuula Kangas-Saarela, Tom Silfvast
Euroanaesthesia, European Society of Anaesthesiology Pariisi, 9-12.6.2012
Petri Volmanen, Tomi Niemi, Pekka Tarkkila
 

Sisällysluettelo 5 • 2012   Teema: Saattohoito

Artikkelit
Tehohoito vai saattohoito? Vesa Lund
Terveyskeskus, sairaala vai koti – miten saattohoito tulisi Suomessa järjestää?  Eero Vuorinen ja Voitto Järvimäki
Milloin saattohoito alkaa? Tiina Tasmuth, Paula Poukka ja Reino Pöyhiä
Nesteytys ja ravitsemus saattohoidossa, Reino Pöyhiä
Opioidin vaihtaminen, Katri Hamunen ja Vesa Kontinen
Kivun hoito erikoistekniikoin, Tarja Heiskanen
Palliatiivinen sedaatio, Katri Hamunen
Tarvitaanko eutanasiaa, jos saattohoito on kunnossa?**
Katsomon puolelta, John Vikström**
Elämän asialla, Risto Pelkonen**
Eutanasian oikeutus, Timo Airaksinen**
Kun elämän merkitys katoaa, Juha Hänninen**
Elämä on kuolemista, Esko Seppänen  **
Äkillinen vaikea hengitysvajaus ja kehonulkoinen happeutushoito (ECMO)
Jari Kalliomäki, Jaakko Långsjö ja Anne Kuitunen
Pirkanmaan MRSA, Siina Timonen ja Reetta Huttunen
Nyt
Tampereella paistaa aina aurinko
Nobel-palkinnoilla lukuisia linkkejä Suomeen!
 -Tiedemaailmassakin kannatta katsoa , kenen kelkkaan lähtee
- Erikoislääkäritenttikysymykset 12.10.2012
Seitsemän anestesiologia valtuuskuntaan
- Väitöksiä
Iloiset ja tyylikkäät 60-vuotisbileet
Suomen Anestesiologiyhdistys 60 vuotta; Eija Kalson puhe
Nuttuja Etiopiaan
FinnHEMS 30, ensimmäinen vuosi
Tehopotilaan eka tunti
Aina
Eväitä eettiseen pohdintaan
Tärkeintä on tunnistaa kärsimys
Uuden vuoden uudet kirjat
Saman aikaan toisaalla
Rakkaus taiteeseen
Kolumnit
Hoidetaanko meillä paremmin kuin muualla? Minna Niskanen
Itsensä voittamisesta, Arvi Yli-Hankala
Kuoleman kohtaaminen eri kulttuureissa, Anneli Vainio
Oopperassa
Tutkittua
Tehohoitopotilaiden sairaalakuolleisuus Suomessa, Matti Reinikainen
Oksikodonin ja parasetamolin farmakokinetiikka vanhuksilla, Antti Liukas
Osaatko huomioida pdnv:n? Mika Virtanen, Antti Sarvilinna ja Annukka Ylönen
Maailmalla
Miä ja Siä Mikkelistä, Heikki Laine
Offroadia erikoistumisen valtatieltä, Heidi Lehtimäki

Sisällysluettelo 4 • 2012 (Operatiivisten päivien abstraktit mukana)

Artikkelit
Suomalaisen tehohoidon vertaisarvioinnin alkuvaiheet, Aarno Kari ja Petteri Mussalo
Suomen Tehohoitokonsortion laatutietokannan hyödyntäminen tieteellisessä tutkimuksessa.
Matti Reinikainen, Sari Karlsson, Marjatta Okkonen, Rita Linko, Jukka Vaahersalo, Maija Kaukonen ja
Tero Ala-Kokko
Lähi-infrapunaspektroskopia (NIRS) aivokudoksen happeutumisen seurannassa, Minna Kallioinen
Kriittisesti sairastuneen tai vammautuneen aikuispotilaan hoitoketjuprojekti Pohjois-
Suomessa,  Tero Ala-Kokko ja Hanna Rautiainen
Nyt
Sivu 1: Kansainvälinen tunnustus professori Per Rosenbergille
Happea infuusiona
Fujii ohitti Boldtin  poisvedetyllä tutkimuksellaan
Sivu 2: Yhdistyksen netti tarjoaa mahdollisuuksia enempäänkin
Vuonna 2012 valmistuneita anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäreitä
Väitöksiä
Uusia dosentteja
Akuuttilääketieteen professori Turkuun
Aina
Uhkaako erikoisalaamme sirpaloituminen
Kollegiaalisuus on Lääkäriliiton vuoden 2013 teema
Kirja -arvio: Anestesiologian ja tehohoidon perusteet
Samaan aikaan toisaalla
Bodyfitness - kehonrakennusta ilman politiikkaa
Kolumnit
Tulkaa mukaan! Minna Niskanen
Alkoholin aiheuttama sekundaarinen asidoosi, Ville Suorsa
Anestesialääkärin oman elämän hallinta, Timo Salomäki
Aamu tulee aina
Tutkittua
Ortopedisen päiväkirurgisen potilaan katetrointi, Vilja Palkama
Meta -analyysien arvo ja mahdolliset heikkoudet tutkimustiedon
arvioinnissa, Ari Uusaro ja Tero Martikainen
Varovaisuutta vai epäluuloa ? Tuula Manner
Haaste: Minna Tallgren, Eija Junttila, Alexey Schramko, Pekka Tiainen
Kriittisesti sairaat syöpäpotilaat hyötyvät nopeasta interventiosta,
Mari Rissanen ja Jaana Karhu
Biomarkkerit akuutissa hengitysvajauksessa, Marjatta Okkonen
Akuutin lääkemyrkytyspotilaan ennuste ja ennusteeseen vaikuttavat tekijät,
Janne Liisanantti

SAY Operatiivisten päivien abstraktit 2012
Synnyttäneiden lannepiston jälkeisen päänsäryn hoito epiduraalisella veripaikalla

Sjövall S, Kokki M, Keinänen M, Kokki H
Voiko oksikodonia käyttää epiduraaliseen kivunlievitykseen, Kokki M, Kuusisto M, Välitalo P,
Raatikainen K, Kokki H
Pitkittynyt sternotomian jälkeinen kipu, Kujala P, Kalliomäki M,
Puolakka P, Järvelä K
MC1R-geenin polymorfismit, punatukkaisuus ja kipu 1000 suomalaisella naisella
Tallgren M, Kaunisto M, Jokela R, Ruoppa E, Kalso E
Fentanyylilaastari jalkateräleikkauksen postoperatiivisessa kivunhoidossa
Merivirta R, Pitkänen M, Alanen J, Haapoja E, Koivisto M, Stormi T,
Kuusniemi K
Rutiiniluontoisesti kerätty perioperatiivinen data anestesiatyön laadun parantamisessa
Oulasvirta J, Benn J, Niemi-Murola L
Varfariini-vaikutuksen kumoaminen lonkkamurtumapotilailla
Agthe N, Purmonen T, Kokki H
Veren hyytymistä edistävien uusien lääkkeiden kliininen käyttö
Myllylahti L, Niemi-Murola L, Hiippala S, Liuhanen S, Suojaranta-Ylinen R
Takakuopan alueen NIRS-monitorointi aortan kaaren korjausleikkauksessa
– tapausselostus,  Rantanen M, Sioris T
Propofoli aiheuttaa muutoksia aivojen etu- ja takaosien välisissä suunnatuissa yhteyksissä
Maksimow A, Silfverhuth M, Långsjö J, Kaskinoro K, Georgiadis S,
Jääskeläinen S, Scheinin H
EEG-reaktiivisuus säilyy anestesialääkkeiden aiheuttaman tajunnanmenetyksen aikana
Kaskinoro K, Maksimow A, Långsjö J, Georgiadis S, Scheinin H, Jääskeläinen S
Onko intubaation aiheuttama EMG erotettavissa anestesiamonitorin EEG:stä eye ball
-menetelmällä?. Aho A, Yli-Hankala A, Lyytikäinen L-P, Kamata K, Jäntti V
Mitkä tekijät vaikuttavat hyperoksian esiintyvyyteen elvytetyillä
potilailla ensimmäisen tehohoitovuorokauden aikana? Nelskylä A, Skrifvars M
Vuonna 2010 päivitettyjen kansainvälisten elvytyssuositusten vaikutus elvytyksen laatuun
ja potilaiden selviytymiseen,  Sainio M, Olkkola KT, Tenhunen J, Hoppu S
Elvytetyn potilaan elämänlaatu 6 kk elvytyksestä – näkyvätkö uudet elvytyssuositukset
elämänlaadussa? Hellevuo H, Sainio M, Tenhunen J, Hoppu S
Hengitystien varmistaminen Pohjois-Suomen ensihoidossa
Raatiniemi L, Länkimäki S, Martikainen M
Elottomien potilaiden hengitysteiden varmistaminen kurkunpääputkella (Lt-D)
ensihoitohenkilöstön toimesta,  Länkimäki S, Alahuhta S, Kurola J
Alkoholin käytön vaikutus ensivaiheen hoitopaikan valintaan aivovammapotilailla
Raj R, Siironen J, Kivisaari R, Kuisma M, Skrifvars MB

Sisällysluettelo 3 • 2012

 Teema: Lihasrelaksaatio
Artikkelit

Lihasrelaksaatio nykyaikaisessa anestesiassa,
Seppo Alahuhta
Lihasrelaksaation monitorointi käytännön työssä, Hanna Illman
Onko jäännösrelaksaatiolla väliä, Olli Meretoja
Uudet lihasrelaksantit,  Heikki Antila
Miksi kirurgi arvostaa lihasrelaksaatiota? Maija Lavonius
Relaksanttien käyttöä koskevat suositukset anestesiologiyhdistysten
verkkosivuilla, Jouko Jalonen
Huumausaineyliannostusten ensihoito, James Boyd
Nyt
PET-kameran avulla uutta tietoa ihmisen tieto isuuden mysteeristä
Uutisia
SAY:n kevätkokous Seinäjoella
Tenttikysymyksiä
Kirje : Avidanin artikkelin tutkimusasetelma oli tarkoituksellinen
Kirje : Quo vadis anestesiologia? - Perioperatiiviselle lääkärille on nyt tilaus
Hermo -lihasliitoksen salpauksen valvontasuositus
SAY:n Oper atiivisten päivien abstraktit 10.9.2012 mennessä!
Aina
Ilman kiirettä
Profiili: Maailmaa ei rakenneta yksin
Kirja-arvio: Kuin tuhkasta noussut Fenix-lintu
Kesän uudet kirjat
Samaan aikaan toisaalla
Hiihtäminen hoidettujen rinnealueiden ulkopuolella
Kolumnit
Maanpuolustuskurssilla,  Minna Niskanen
Lihasre laksaatio – yksi balansoidun anestesian peruskomponenteista, Klaus Olkkola
Identiteettiä etsimässä, Jenni Aittokallio
Apua, jännittää! Sami Suvanto
”Mitä laitetaan”
Maailmalla
Anestesiologiaa Etelä-Karjalassa. Tarja Kemppinen, Kaisu Palmen, Seppo Mustola,
Seppo Hovilehto, Raija Kuisma ja Jukka Lempinen
15th World Congress of Anaesthesiologists, Buenos Aires, Argentiina
Mervi Mendiluce
European Diploma in Intensive Care Medicine, Wien, Itävalta, Elina Kuittinen
Lastenanestesiaa keskilännessä- vierailu Mayo -klinikkaan,  Olli Vänttinen
Tutkittua
Haaste. Minna Tallgren, Seppo Hiippala ja Anne Kuitunen
Havaintoja deksmedetomidiinin farmakokinetiikasta ja farmakodynamiikasta, Timo Iirola
Osaatko ennakoida deliriumia? Riku Anttila

 

Sisällysluettelo 2 • 2012

 Artikkelit
Deksmedetomidiinin synty – molekyylistä apteekkiin, Antero Kallio ja Riku Aantaa
Populaatiofarmakokinetiikan perusteita anestesia- ja tehohoitolääkäreille
Veli-Pekka Ranta, Pyry Välitalo, Merja Kokki ja Hannu Kokki
Miten toimit, kun päivystäjää ei tavoiteta? Sami Haapamäki
Kolumnit
Anestesiatoimintaa tulevaisuuden sairaalassa, Minna Niskanen
Uusia velvoitteita – lisäresurssit tiukassa, Esko Ruokonen
”Ai, sä olet vain anestesialääkäri” Tero Martikainen
Turvallisuuden kahdet kasvot,  Patrik Nyström
En olekaan yksin
Tutkittua
Mihin lehteen? Per Rosenberg
Kirjallisuusviittausten laskemisesta, Vesa Kontinen
Poimintoja ensihoitokirjallisuudesta 2011, Markku Kuisma
Haaste, Esko Ruokonen, Sari Karlsson, Juha Perttilä ja Ari Uusaro
Kivun mittauksen ja kivun hoidon kliinisiä tutkimuksia iäkkäillä
potilailla pitkäaikaishoidossa ja sydänkirurgian jälkeen, Anne Pesonen
Nauloja kolloidien arkkuun,  Hannaleena Karjalainen ja Kirsimarja Metsävainio
Maailmalla
Advanced Course in Throm bosis and Hemostasis, Cascais, Portugal, Mirka Sivula
65th Annul PostGraduate Assembly in Anesthesiology, New York, USA, Riikka Palo
Nyt
Jouni Kurolan kipinä ensihoitoon syttyi yleislääkärinä
Professori Eija Kalsolle arkkiatri Risto Pelkosen palkinto, ESA Clinical Trials Network,
Propofoli on anesteetti
Lääkkeiden toimituskatkokset,  Yoshitaka Fujii erotettu puuttuvien eettisen toimikunnan lupien vuoksi
Kokonaistyöaika ja kokonaispalkka jatkuvaan päivystykseen
Odotuksen edunvalvontaa
Suositus kivun ja kivun hoidon kirjaamiseksi
Aina
Vilppi – tieteen doping
Lauri Kiehelä kuuluu uhanalaiseen lajiin
Saman aikaan toisaalla
Kevään uudet kirjat
Kongresseja ja korkokenkiä

Sisällysluettelo 1 • 2012

Artikkelit
Dexmedetomidiinin synty – ideasta molekyyliksi,  Kauko Kurkela
Hukuksiin joutuneen lapsen elvytys, Raisa Vähätalo ja Pertti Suominen
Rasvaemulsion käyttö vakavassa puudutemyrkytyksessä – näyttö
puuttuu edelleen, Juho Heinonen ja Erik Litonius
Kipu, kieli ja kulttuuri, Leila Niemi-Murola ja Reino Pöyhiä

Kolumnit
Pääkirjoitus: Finnanest on nyt värikäs, Ritva Jokela
Puheenjohtajalta: Akuuttilääketiede tulee, Minna Niskanen
Proffan palsta: Anestesiologi– lääkäri vai teknikko? Per Rosenberg
Erikoistuvan elämää: Mestareita ja kisällejä, Valpuri Taulasalo
Inhimillinen tekijä: Kuoleman kohtaaminen, Tuula Pasuri
Viimenen sana: Kaislikossa suhisee.

Nyt
In Memoriam Markku Paloheimo
Dosenttihaastattelu: Jan-Ola Wistbacka
Muita uutisia:
SSAI:n verkkosivut uudistuvat
Anestesialääkäreitä Lääkäriliiton valtuuskuntaan vuosiksi 2013–15
Heikki Pälve Akavan varapuheenjohtajaksi
Poldermans erotettu tieteellisen vilpin takia
Turku haluaa akuuttilääketieteen professuurin
Akuuttilääketiede sai oman sektion uems:iin
Teema: Akuuttilääketiede
Miksi akuuttilääketiede tarvitaan, Hannu Halila
Akuuttilääketieteen erikoisala - ensihoitolääkärin näkökulma, Mikael Äyräs
Akuuttilääketieteen erikoisala - kirurgin näkökulma, Ari Leppäniemi
Akuuttilääketieteen erikoisala - uhka vai mahdollisuus? Eija Vaula
Anestesiologiyhdistyksen lausunto asetukseen erikoislääkärin tutkinnosta, Minna Niskanen ja Mirka Soinikoski

Tutkittua
Tieteellisen tutkimuksen tikapuut 2: Kuka kelpaa kirjoittajaksi? Klaus Olkkola
Tutkimus 2011: Merkittävää kipututkimusta, Vesa Kontinen
Haaste: kommentit artikkelista Prevention of intraoeperative awareness in a high-risk surgical population.
Minna Tallgren, Riku Aantaa, Sinikka Münte ja Tadeusz Musialowicz
Väitökset:
Anestesia ja tyypin 1 ryanodiinireseptori, Marcus Broman
Sytokromi P450 2D6 ja 3A -entsyymien estäjien vaikutuksia
oksikodonin farmakokinetiikkaan, Juha Grönlund
Pakko lukea: 
Pidämme teistä hyvää huolta ! Leila Niemi-Murola

Maailmalla
Finnanest sairaalakierroksella 17
Vaasa– Suomen aurinkoisin kaupunki, Raku Hautamäki ja Pasi Lehto
Matkakertomukset:
ERC, Valletta , Malta, Markus Skrifvars
ASA Annual Meeting, Chicago, USA, Sisko Mäntylä

Aina
Profiili: Pekka Talke, San Fransiscon suomalainen moniottelija, Ritva Jokela
Kirja -arvostelu: So Many Everests
Talven uudet kirjat
Erikoislääkärikuulustelu 3.2.2012
Elämää suurempi harrastukseni, Nina Keinänen