Finnanest vuosikerta 2015

 

Sisällysluettelo 5 • 2015

Teema: Potilasturvallisuus 2

Artikkelit
Hengitystiekomplikaatiot, Heikki Antila
Anafylaksia, Riikka Takala
Puudutuskomplikaatiot, Mikko Pitkänen ja Johannes Förster
Tahaton hereilläolo, Arvi Yli-Hankala

Kolumnit
Vedenjakajalla, Tarja Randell
Kesto-otsikkona auditointi, Arvi Yli-Hankala
Tutortoimintaa ja työnohjausta, Tuomas Huttunen
Lasten kanssa vieraalla maalla, Saija Näse-Ståhlhammar
Täytyy käydä kaukana nähdäkseen lähelle, Maria Heliste
Rex sanguinis et regina glacei

Tutkittua
Yllättävä vuodeosastopotilaan voinnin huononeminen sairaalassa, Joonas Tirkkonen
Neurokirurgisen potilaan hemodynamiikka ja nestehoito, Teemu Luostarinen
Dexmedetomidiinin bolusannoksella agitaation kimppuun? Antti Sarvilinna
Tulisiko siltahoidon kriteetit tarkistaa? Tuuli Savolainen
Onko antibioottihoidon ajoituksella mitään väliä sepsiksen hoidossa? Juha Virman

Maailmalla
European Federation of IASP Chapters (efic) 2015, Wien, Maija Kalliomäki
Anaesthesia in Developing Countries, Kampala, Ville Häkkinen
28th Annual Congress of Esicm, Berliini, Fiia Gäddnäs

Nyt
Elämäntyö anestesiologialle
Hyvä tiimi innostaa
Vuosikokousta valmistava kokous operatiivisilla päivillä
Pro Anaesthesia Fennica –palkinto 2015
Eero turpeinen –luennoitsija 2015
Vuosikokouksessa 2015 say:n kunniajäseniksi kutsutut

Vuosikokouksessa 2015 say:n jäsenyyttä hakeneet
Väitöskirjapalkinto 2015
Operatiivisten päivien 2015 parhaat tieteelliset esitykset
Finnanest-palkitut 2015
Väitöksiä
Erikoislääkärikuulustelu 16.10.

Asa-riskiluokitus on suomennettu uudelleen
European Board of Anaesthesiology 20.–21.11.
Kirje toimitukselle: Riettauden löyhkää
Kirje toimitukselle: Minusta tuli Finnanestin lukija


Aina
En päivääkään vaihtaisi pois
EMSB 15.4.
2nd scandinavian intensivist meeting 1.–3.6.
Päivitettyä obstetrista anestesiaa ja analgesiaa
Saako vakaumuksen ohittaa?
Koulutuskalenteri
Venho 18.–19.2.
STHY:n koulutuspäivät 19.–20.4.
Kivun hoidon jaos 21.–22.4.
Anestesiologin uä 28.–29.4.
Ladyt bongaa
Tähdenlento
Samaan aikaan toisaalla

SAY ja Finnanest
Say apurahat 2016
Say kivun hoidon jaoksen apurahat
Say yhteystiedot
Finnanest kirjoitusohjeet

Sisällysluettelo 4 • 2015

Teema: Potilasturvallisuus 1

Artikkelit
Moderni turvallisuusajattelu, Jari Nisula

Olemmeko potilasturvallisuuden edistämisen eturintamassa? Petri Volmanen ja Seppo Alahuhta
Hyvä tiedonkulku parantaa potilasturvallisuutta, Juuso Tamminen ja Kirsimarja Metsävainio
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet, Tarja Randell
Punktiokomplikaatiot ja lääkitysvirheet, Sari Karlsson

Kolumnit
Innovatiivisuudellakin on rajansa, Tarja Randell
Tehohoidon palvelun kesto pitenee, Tero Ala-Kokko
Saammeko tarpeeksi palautetta? Lauri Bolszak
Kompromisseja ja luovia ratkaisuja, Timo Uoti
Ohuesti kiinni, Maria Heliste
Eniten vituttaa rotator cuff

Tutkittua
Vaikeaan sepsikseen liittyvä akuutti munuaisvaurio, Meri Poukkanen

Say:n operatiivisten päivien vapaiden esitysten abstraktit 2015

Meilahden sairaalan leikkausosastolla tapahtuneet elvytystilanteet 2010-14
Emmi Lind, T Niemi, I Jousela, L Niemi-Murola
Anestesiologia, Anestesiologian, tehohoidon ja kivunhoidon
klinikka, Helsingin yliopisto ja Hyks

Leikkauksen aikana tapahtuneet kuolemat Meilahden sairaalan leikkausosastolla 2010-14
Emmi Lind, T Niemi, I Jousela, L Niemi-Murola
Anestesiologia, Anestesiologian, tehohoidon ja kivunhoidon
klinikka, Helsingin yliopisto ja Hyks

Sydämenpysähdys suomalaisilla teho-osastoilla: esiintyvyys ja ennuste
Ilmar Efendijev, R Raj, M Reinikainen, S Hoppu, MB Skrifvars
Tehohoito, Anestesiologian, tehohoidon ja kivunhoidon klinikka,
Helsingin yliopisto ja Hyks; Neurokirurgian klinikka, Helsingin yliopisto
ja Hyks; Anestesiologian, leikkaustoiminnan ja tehohoidon
klinikka, PKKS; Tehohoidon osasto, KYS; Tehohoidon vastuualue,
Tays

Tehohoitojakson aikaisten keskiverenpaineiden sekä vasopressoreiden käytön vaikutus sairaalan ulkopuolella sydänpysähdyksen saaneiden potilaiden neurologiseen selviämiseen vuoden kuluttua sydänpysähdyksestä
Johanna Laurikkala, E Wilkman, V Pettilä, J Kurola, M Reinikainen,
S Hoppu, T Ala-Kokko, M Tallgren, M Tiainen, J Vaahersalo, T
Varpula, MB Skrifvars, FINNRESUSCI study group
Tehohoito, Anestesiologian, tehohoidon ja kivunhoidon klinikka,
Helsingin yliopisto ja Hyks; Tehohoidon klinikka, KYS; Anestesiologian,
leikkaustoiminnan ja tehohoidon klinikka, PKKS,
Joensuu; Tehohoidon vastuualue, Tays; Tehohoidon klinikka,
OYS; Tehohoidon klinikka, Tyks; Neurologian klinikka, Helsingin
yliopisto ja Hyks

Ensihoitopalvelun kuljettamatta jättämiseen päätyneet ensihoitotehtävät (ns. x-tehtävät)
Marko Hoikka, T Silfvast, TI Ala-Kokko
Kainuun keskussairaala; Anestesiologian, tehohoidon ja kivunhoidon
klinikka, Helsingin yliopisto ja Hyks; Anestesiaklinikka,
tehohoidon toimialue, OYS

Suuri laskimonsisäinen rasvaemulsioannos stimuloi porsaan sydämen mitokondrioiden soluhengitystä mutta
ei paranna sydämen pumppaustoimintaa bupivakaiinimyrkytyksessä

Juho Heinonen, A Schramko, MB Skrifvars, E Litonius, JT Backman,
E Mervaala, PH Rosenberg
Anestesiologia ja tehohoito, Anestesiologian, tehohoidon ja
kivunhoidon klinikka, Helsingin yliopisto ja Hyks; University of California,
Anesthesia and Perioperative Care, San Fransisco, USA;
Kliinisen farmakologian yksikkö, Helsingin yliopisto; Farmakologian
yksikkö, Helsingin yliopisto

Oksikodonin ja morfiinin solutoksisuus hiiren motoneuroni- ja ihmisen neuroblastoomasoluviljelmissä
Merja Kokki, M Pesonen, P Vehviläinen, O Litmala, M Pasanen, H
Kokki
Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto; Anestesia ja
leikkaustoiminta, KYS; Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta,
Itä-Suomen yliopisto; Neurobiologian laitos, A.I. Virtanen-
Instituutti, Itä-Suomen yliopisto

APS-jälkipoliklinikka - uusi mahdollisuus pitkittyvän leikkauksen jälkeisen kivun tehokkaaseen ja turvalliseen hoitamiseen
Elina Tiippana, K Hamunen, V Kontinen, T Heiskanen, T Nieminen,
E Kalso
Kivunhoito, Anestesiologian, tehohoidon ja kivunhoidon klinikka,
Helsingin yliopisto ja Hyks

Voiko ydinlämpöä mitata otsasta luotettavasti?
R Mäkelä, M Kokki, Hannu Kokki
Anestesia ja leikkaustoiminta, KYS; Anestesiologia ja tehohoito,
Itä-Suomen yliopisto

Noninvasiivinen ydinlämpötilan jatkuva mittaaminen sydän- ja verisuonikirurgian aikana
Marja-Tellervo Mäkinen, A Pesonen, I Jousela, J Päivärinta, S
Poikajärvi, A Albäck, US Salminen, E Pesonen
Anestesiologia, Anestesiologian, tehohoidon ja kivunhoidon
klinikka, Helsingin yliopisto ja Hyks; Sydänkirurgia ja verisuonikirurgia,
Helsingin yliopisto ja Hyks

Kraniotomiapotilaan lämpötila: neljän eri lämpötilamittauksen vertailu
Marja Silvasti-Lundell, E Pesonen, T Niemi, J Hernesniemi, M-T
Mäkinen
Anestesiologia, Anestesiologian, tehohoidon ja kivunhoidon
klinikka, Helsingin yliopisto ja Hyks

Tehohoitojakson aikaisen korkean valtimoveren happipitoisuuden vaikutus pitkäaikaisennusteeseen spontaanissa aivoverenvuodossa
Marika Fallenius, R Raj, M Reinikainen, S Bendel, MB Skrifvars
Tehohoito, Anestesiologian, tehohoidon ja kivunhoidon klinikka,
Helsingin yliopisto ja Hyks; Neurokirurgian klinikka, Hyks;
Anestesiologian ja tehohoidon yksikkö, PKKS; Anestesiologian ja
tehohoidon yksikkö, KYS

UCH-L1-pitoisuuden nousu plasmassa ennustaa huonoa
neurologista toipumista aneurysmaattisen lukinkalvonalaisen
verenvuodon jälkeen

Heikki Kiiski, J Tenhunen, M Ala-Peijari, H Huhtala, M Hämäläinen,
J Långsjö, E Moilanen, S Narkilahti, J Öhman, J Peltola
Teho-osasto, Tays

Oulun yliopistolliseen sairaalaan vuosina 2009-2010
kuljetettujen kallo-aivovammapotilaiden pitkäaikaisennuste,
toimintakyky ja elämänlaatu

Matias Lanu, L Raatiniemi, M Martikainen, J Liisanantti, J Honkanen,
S Alahuhta
Oulun yliopisto; Ensihoidon ja päivystyksen tulosyksikkö, OYS;
Anestesiaklinikka, tehohoidon toimialue, OYS; Anestesiaklinikka,
OYS; MRC

Aivokuolleen elinluovuttajan nestehoito ja munuaissiirteen
toiminnan käynnistyminen

Niko Limnell, M Tallgren, M Lempinen, A Schramko
Anestesiologia, Anestesiologian, tehohoidon ja kivunhoidon
klinikka, Helsingin yliopisto ja Hyks
Abstraktit on luetteloitu esitysjärjestykseen.
Vapaiden esitelmien esittäjillä on käytettävissään

 

Maailmalla
33rd Congress of the Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care (SSAI), Reykjavik, Antti Laine, Laura Lindahl, Ulrica Kujansivu ja Jenni Vieri

Nyt
In Memoriam, Timo Ali-Melkkilä
Joukkoja johdetaan esimerkin voimalla
Helsingin julistus potilasturvallisuudesta suomennettu
Väitelleitä
Uusia erikoislääkäreitä
Erityispätevyystenttikysymyksiä 4.9.2015
Uusia dosentteja
Erikoislääkärikuulustelupäivät 2016
Erityispätevyyskuulustelupäivät 2016

Anestesialääkäreiden eläköityminen on tasaantunut

Aina
Potilasturvallisuutta ja tuottavuusloikkaa
Koulutuskalenteri
Operatiiviset päivät 25.-27.11.2015
SULAT 28.-29.1.2016
Samaan aikaan toisaalla
Mökkeilyä siirtolapuutarhassa
Tunturimittari

SAY ja Finnanest
Say yhteystiedot


Sisällysluettelo 3 • 2015

Artikkelit
Ketamiinin perioperatiivinen käyttö. Marko Peltoniemi
CRPS vamman tai leikkauksen jälkeen. Nora Hagelberg
Propofoli ja ruoka-aineallergiat. Johannes Savolainen, Riku Aantaa ja Mika Mäkelä
Ylipainehappihoidon lääketieteellinen käyttö - indikaatiot ja toteutus. Mika Valtonen
Kokemuksia NAVA-hoidosta Tyksin vastasyntyneiden teho-osastolla. Hanna Soukka, Vilhelmiina Parikka ja Liisa Lehtonen

Kolumnit
Professorin tontilla. Tarja Randell
Kadonnutta aikaa etsimässä. Teijo Saari
Loppusuoralla. Saara Huoponen
Kädet taskussa, pää jäässä. Maria Heliste
Anestesian Tule-vaisuus

Tutkittua
Muutoksen tuulia tieteellisessä julkaisutoiminnassa. Vesa Kontinen ja Markku Hynynen.
Uusia näkemyksiä opioiditoleranssin hoitoon. Tuomas Lilius.
Lasten asioita. Olli Vänttinen

Maailmalla
Kokemuksia anestesiatyöstä Tansaniassa. Tapani Tuppurainen
Groote Schuur Hospitalin traumapäivystys Kapkaupungissa. Miretta Tommila
Anestesiaa aavikolla. Ville Häkkinen
Anestesiologina Kaliforniassa. Jouko Jalonen

Nyt
Ville Pettilä Helsingin Yliopiston tehohoidon professoriksi
Hyks atek on nyt somessa!
Kevätkokous kesään puhkeavassa Turussa

Lisäkoulutusohjelmien kuulustelut (yliopistot) 24.4.2015
Erikoislääkärikuulustelu 24.4.2015
Erityispätevyyskuulustelu (SLL) 6.5.2015
Uusia dosentteja
Kevätkokouksessa Say:n jäseniksi hyväksytyt

SSAI Emergency Critical Care 2013-2015
Messusäätiön apuraha

Aina
Samaan aikaan toisaalla
Välihuomioita
Do no harm -päätöksenteon vaikeudesta
Koulutuskalenteri
Puudutuskurssi 7.-8.9.
Valtakunnalliset neurokirurgian opintopäivät 10.-11.9.
Kivunhoito moniammatillisena yhteistyönä 5.-6.11.
Operatiiviset päivät 25.-27.11.
Samppanjaa ja supporttia
Keltaisia Gerberoita

SAY ja Finnanest
Say:n apurahat vuodelle 2015
Paras väitöskirja -palkinto 2015
Say:n operatiivisten päivien abstraktit 9.7.2015 mennessä
Say yhteystiedot


Sisällysluettelo 2 • 2015

Artikkelit
Teho-osasto ja Lean, Stepani Bendel
Leikkauspotilaan hoitopolku KYS:n Kaarisairaalassa, Tadeusz Musialowicz ja Tero Martikainen
Keuhkovaltimokatetri - hyvä verenkierron monitorointitapa osaavissa käsissä, Timo Kaakinen
Vastine edelliseen, Merja Aronen ja Leila Niemi-Murola
Intraosseaaliyhteys - käyttökelpoinen vaihtoehto laskimoyhteydelle, Lasse Pöyskö
Salamatkustaja plastiikkakirurgisella leikkausosastolla, Marja Silvasti-Lundell

Kolumnit
Kuka muistaa halotaanin? Tarja Randell
Ammatillista jatkokoulutusta, Hannu Kokki
Asenne ratkaisee, Johanna Karttunen
Ensihoitoon perehtymässä, Hanna Seppänen
Epävarmuus on ainoa varmuus, Maria Heliste
Isoveli

Tutkittua
Ortopedisen päiväkirurgisen potilaan anestesia ja kivunhoito, Riika Merivirta
Kipu ja ahdistuneisuus luuydinaspiraation ja -biopsian aikana aikuispotilailla, Anna-Maria Kuivalainen
Pregabaliinista ja ketamiinista, Hannaleena Karjalainen ja Tero Martikainen

Maailmalla
15th World Congress on Pain, Buenos Aires, Hannu Kokki
Euroopan elvytysneuvoston hoito elvytys- ja kouluttajakurssi, Linköping, Sanna Hoppu
68th Annual PostGraduate Assembly in Anesthesiology, New York, Johanna Tuukkanen
Kävin maailman laidalla enkä tipahtanutkaan, Pamela Hiltunen

Nyt
Jäähyväiset sunnuntaiangstille
Erityispätevyyskuulustelut (sll) 6.3.2015

Aina
Maailman kalleimmat sanat
Samaan aikaan toisaalla
Koulutuskalenteri
Vaativa kivun lääkehoito
Laskimoanestesiakurssi
Tanssin - siis elän
Vaikeita aikoja

SAY ja Finnanest
Haussa hyvä tyyppi
Call for Applications for the 17th Scandinavian Training Program in Intensive Care Medicine 2016-2017
SAY yhteystiedot
Finnanest kirjoitusohjeet

 

Sisällysluettelo 1 • 2015

Artikkelit
Makupaloja hengitysmekaniikasta. Marjatta Okkonen
Pulmonaalihypertensiopotilas – käsiteltävä varoen. Leila Niemi-Murola ja Merja Aronen
Aivokuollut elinluovuttajana. Johanna Wennervirta, Leena Soininen ja Anna-Maria Koivusalo
ZERO-HEAT-FLUX - noninvasiivinen syvän lämpötilan mittausmenetelmä. Marja-Tellervo Mäkinen
Pitkittynyt heräämövalvonta – miksi ja kenelle? Anna-Maria Troberg, Irma Jousela, Tomi Niemi ja Leila Niemi-Murola

Kolumnit
Haluatko näköalapaikalle? Tarja Randell
Kohti pätevyyteen perustuvaa erikoislääkärikoulutusta? Klaus Olkkola
Erikoistumiskoulutus kehittyy – missä mennään HY:ssä? Maria Kaista
Anestesiaa ja tehohoitoa, työterveyttä ja konsultointia. Torsten Michelsen
Temppuja vain? Maria Heliste
Tornado ja dosentti Siilin huikea uraputki

Tutkittua
Tehohoitoon johtava kotisyntyinen keuhkokuume. Jaana Karhu
Jotakin vanhaa, jotakin uutta ja monta katsausta. Leila Niemi-Murola

Maailmalla
Regional Conference Cardiac Arrest – From CPR to Recovery, Zagreb. Raku Hautamäki
European Society of Intensive Care Medicine, Barcelona. Teemu Elomaa
17th Congress of the International Society for Burn Injuries, Sydney. Maarit Hult
Medical Dispatching, Praha. Marko Hoikka
OAA Three Day Course in Obstetric Anaesthesia, Lontoo. Tomi Sarkkinen

Nyt
Erikoistumista, tutkimustyötä ja yhdistystoimintaa. Ritva Jokela
Anestesiologiset temput houkuttelivat kävijöitä Helsingin Lääkäripäivillä
Uusia erikoislääkäreitä
Väitöksiä

Rita Linko hiihtosuunnisti maailmanmestaruuteen
Lääkärit Suomessa 2014 –raportti julkaistu
Erikoislääkärikuulustelu 6.2.2015


Aina
Sattumaa ja sananvapautta
Satelin kevätkokous 26.–27.3.
Kivun hoidon jaoksen kevätkokous 9.–10.4.
Say:n ja SKY:n kevätkokous 7.–8.5
Elää kuin pellossa
Antilooppi
Samaan aikaan toisaalla

SAY ja Finnanest
SAY hakee jäsentä SSAI:n koulutusvaliokuntaan
SAY:n edustajaksi ssai:n clinical practice –komiteaan?