Finnanest vuosikerta 2017

Sisällysluettelo 5 • 2017

Teema: Ensihoito


Artikkelit
Perifeerisiä puudutuksia pirpanoille, Miia Kokkonen
Serratuspuudutus torakaalisen epiduraalin vaihtoehtona, Andrus Kõrgvee, Heikki Koskinen, Eija Junttila

Teema
Äiti ei ole oikea anestesialääkäri, Heini Harve-Rytsälä
Elvyttäen sairaalaan, Juha Lähde
Potilasturvallinen anestesiaintubaatio lääkärihelikopterissa, Jouni Nurmi
Paljon voitettavaa, ei mitään hävittävää – katsaus sairaalan ulkopuolella suoritettavaan hätätorakotomiaan, Piritta Setälä
Ensihoitoa Pohjois-Suomessa, Jukka-Pekka Koskela, Lasse Raatiniemi
Eurooppalaiset elvytyskisat, Erik Lydén

Kolumnit
Mitä tuli tehdyksi? Klaus Olkkola
Jos mediasuhde olisi parisuhde, Arvi Yli-Hankala
Ammatti-identiteetin kehittyminen – yhden erikoistuvan lääkärin kasvutarina, Aino Saranko
Kun lääketiede loppuu, Maria Heliste

Maailmalla
SAY:n Seniorikillan kevätretki Tuusulanjärven taiteilijayhteisöön, Otto Pitkänen
36th Annual ESRA Congress 2017, Anssi Korppi, Maiju Niittylä
6th International Conference on Clinical & Medical Case Reports, Miretta Tommila
Uutiskirje Ottawasta, Tomi Hurskainen

Tutkittua
Epiduraalipuudutus aikuisten elektiivisten laparoskooppisten kolorektaalileikkausten jälkeisessä kivunhoidossa: systemoitu kirjallisuuskatsaus, Taru Muhonen, Alexey Schramko
Hereillä

Nyt
In memoriam Pekka Tiainen
In memoriam Eeva-Liisa Maunuksela
Kirjeitä toimitukselle
Samaan aikaan toisaalla – Juha Lähteen haastattelu
Finnanestin vuoden artikkeli
Operatiivisilla päivillä palkittuja
SAY:n johtokunnan uusi kokoonpano
Jäsenmaksut laskevat
Leena Janhunen kunniajäseneksi
Muutoksia Finnanestin toimituskunnassa
Lehden uudet sähköpostiosoitteet
SATEL-päivät lähestyvät
Konrad ReijoWaaran palkinto Teuvo Määtälle
Uusia jäseniä


Aina
Eppur si muove
Koulutuskalenteri
Seikkailuja ja stressinpoistoa luolasukeltaen
Anestesialääkärin arkea sisällissodan keskellä
Samaan aikaan toisaalla

 

 

Sisällysluettelo 4 • 2017

Teema:Operatiiviset päivät

Artikkelit
Säären akuutti aitiopaineoireyhtymä, Pasi Lehto, Merja Vakkala, Timo Kaakinen
Tehohoitopotilaan hoitojakson jälkeiset ongelmat ja elämänlaatu akuutin kriittisen sairauden jälkeen, Miikka Niittyvuopio, Jaana Pikkupeura
Palliatiivista hoitoa Tansaniassa, Reino Pöyhiä

Kolumnit
Kutsukirje operatiivisille päiville ja vuosikokoukseen, Klaus Olkkola
Tempuntekijöitä vai monialaosaajia? Seppo Alahuhta
Vertaistuen lämmin kosketus, Hanna Säkkinen
Nähdään ensi huhtikuussa, Maria Heliste

Tutkittua
Operatiivisten päivien 2017 anestesiologiset abstraktit:

 1. Deksmedetomidiinin, propofolin, S-ketamiinin ja sevofluraanin vaikutukset aivojen alueelliseen glukoosimetaboliaan terveillä koehenkilöillä
  Lauri Laaksonen, Jaakko Långsjö, Timo Laitio, Kaike Kaisti, Anu Maksimow, Joonas Scheinin, Annalotta Scheinin, Roosa Kallionpää, Ville Rajala, Mikko Nyman, Jarkko Johansson, Katja Valli, Antti Revonsuo, Olof Solin, Tero Vahlberg, Michael Alkire, Harry Scheinin
 2. Intranasaalisesti annosteltu deksmedetomidiini magneettitutkimukseen tulevilla lapsipotilailla
  Panu Uusalo, Saija Siren, Tuula Manner, Sanna Vilo, Mika Scheinin, Teijo Saari
 3. Ihon alle annostellun deksmedetomidiinin farmakometrinen analyysi
  Panu Uusalo, Ida Tilli, Riku Aantaa, Mika Scheinin, Teijo Saari
 4. Happifraktion vaikutus elvytyksen aikaiseen happeutumiseen ja sydänlihaksen mitokondrion toimintaan – kokeellinen sydänpysähdysmalli porsailla
  Annika Nelskylä, Jouni Nurmi, Milla Jousi, Alexey Schramko, Eero Mervaala, Giuseppe Ristagno, Markus B Skrifvars
 5. Valtimoveren hiilidioksidiosapaineen ennustaminen pohjautuen loppuhengityksen kaasuosapaineisiin sekä happisaturaatioon – kokeellinen tutkimus mekaanisesti ventiloiduilla possuilla
  Raisa Rentola, Johanna Hästbacka, Erkki Heinonen, Per Rosenberg, T Häggblom, Markus Skrifvars
 6. Epiduraalisesti annetun oksikodonin teho ja turvallisuus alavatsan laparotomian jälkeen
  Panu Piirainen, Merja Kokki, Veli-Pekka Ranta, Kaisa Raatikainen, Hannu Kokki
 7. Sikiön altistuminen oksikodonille emän laskimonsisäisen ja epiduraalisen annostelun jälkeen
  Mari Kinnunen, Merja Kokki, Veli-Pekka Ranta, Heidi Hautajärvi, Hannu Kokki
 8. Laskimotukosten estoon käytettävien pienimolekyylisten hepariinien vaikutus trombosyyttimäärään
  Anna-Sofia Manninen, Annukka Vahtera, Heini Huhtala, Anne Kuitunen
 9. Synnytyskivunhoito Turun yliopistollisessa keskussairaalassa: kivunhoidon laatu ja synnyttäjien tyytyväisyys
  Riina Rikalainen-Salmi, Marja-Leena Jaakola
 10. Aikuisten MET-potilaiden ennuste: systemaattinen kirjallisuuskatsaus
  Joonas Tirkkonen, Tero Tamminen, Markus Skrifvars

Riskienhallintaa, Janne Liisanantti, Merja Vakkala
Valkosolujen pintamolekyyliekspression analysointi virtaussytometrialla kriittisesti sairailla sepsispotilailla ja verrokeilla, Joel Jämsä
Aivohalvaus ja ensihoitopalvelu, Tuukka Puolakka

Maailmalla
18th Annual NATA Symposium, Mirka Sivula, Maria Parviainen
5th World Conference on Research Integrity, Hannaleena Karjalainen
Uutiskirje Stanfordista, Oiva Arvola

Nyt
Klaus Olkkola valittiin SSAI:n puheenjohtajaksi
Harry Scheinin on kutsuttu Eero Turpeinen -luennoitsijaksi
Say:n vuosikokouskutsu

Operatiivisten päivien 2017 anestesiologinen ohjelma
In memoriam Tapani Tammisto
In memoriam Aarno Särmö
Finnanestin kirjoitusohjeet

Aina
Ohjelmaa ja ohjeita: Oulu mainittu
Tapani Tammisto, päämäärätietoinen ladunavaaja
Koulutuskalenteri
Tuhansien rastien reitti
Samaan aikaan toisaalla

 

Sisällysluettelo 3 • 2017

Teema: Sydänanestesia

Artikkelit
Kansallisella projektilla lääkinnällisten laitteiden käyttöperehdytys kuntoon, Ulla Ahlmén-Laiho
Taistelu iatrogeenista opioidiriippuvuutta vastaan tehostukoon! Maija Kalliomäki
Sepelvaltimotauti ja leikkaus, Jenni Aittokallio, Ville-Veikko Hynninen
Aorttastenoosipotilas ja ei-sydänkirurgia — riskit vähentyneet? Timo Kaakinen
Mitä anestesialääkärin tulee tietää sydämen vasemman kammion mekaanisista tukilaitteista (LVAD)? Sami Urtamo
Esialtistava iskemia – verenpainemansetilla suojaa kudoksille? Fredrik Yannopoulos, Timo Kaakinen
ECMO-potilaan siirto lentokoneella, Markku Rantanen
Kehitysyhteistyöjaos esittäytyy, Miretta Tommila
Anestesiologia Afrikassa, Mikko Aalto
I want to play a game – lappilaisittain jalostettua anestesiologian oppimista, Janne Keränen

Kolumnit
Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä, Klaus Olkkola
Mitä on anestesialääkäri? Teijo Saari
Sokeat gepardit, Maria Heliste

Tutkittua
Vahvan opioidilääkityksen jatkaminen kotona leikkauksen jälkeen ei-malignin kivun hoidossa – kansallinen suositus, Edward Munsterhjelm, Tarja Heiskanen, Maija Kalliomäki, Konsta Pamilo, Kaarlo Simojoki, Kaarin Viljakka
Hereillä
Esialtistava raajaiskemia sydän- ja aorttakirurgiassa porsasmallilla. Oksidatiivisen stressin asema. Oiva Arvola

Maailmalla
ISHLT 37th Annual Meeting and Scientific Sessions, Sami Urtamo
Uutiskirje Melbournesta, Suvi Vaara

Nyt
Kirjeitä toimitukselle
Klaus Olkkola SSAI:n puheenjohtajaehdokkaaksi
Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistus
Asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja keskittämisestä lausunnolle
Professori Maaret Castrén ILCOR:n sihteeriksi
Pro Anaesthetica Fennica -palkinto
Uusia jäseniä
Suomelle uusi edustaja SSAI:n Clinical Practice -komiteaan
Kaksi uutta toimittajaa finnanestiin
Operatiivisten päivien abstraktit


Aina
Sujuvaa suomea vai napakkaa asiaa – kenties molempia
Anestesiologian vaihtuessa kardiologiaan: potilaan rinnalla saa kulkea päivystyksestä poliklinikalle
Koulutuskalenteri
Mietteitä joogamatolta
Samaan aikaan toisaalla

 

 

Sisällysluettelo 2 • 2017

Teema: Trauma

Artikkelit
Ilokaasu, onko käyttöaiheita 2020-luvulla? Merja Kokki, Harri Tohmo, Hannu Kokki
Aivoinfarktin nykyhoito – toteamisesta toimintaan! Anne-Mari Kantanen, Ossi Nerg, Tuija Kokkonen, Pekka Jäkälä
Vammapotilaan ensihoito, Susanne Ångerman
Vammapotilaan FAST-ultraäänitutkimus, Pietari Helenius
Kuinka hoidan sarjakylkiluumurtuman saanutta vammapotilasta? Janne Reitala
Traumatisoituminen ja olemisen sietämättömyys, Arja Antervo

Kolumnit
2222 – Suositus yhtenäisestä elvytysnumerosta, Klaus Olkkola
SOTEa ja eutanasiaa, Hannu Kokki
Ei minusta edes pitänyt tulla lääkäri, Timo Koponen

Kasvukäyrillä, Maria Heliste

Tutkittua
Suojeleeko steroidi sokilta, korjaako kraniektomia? Timo Nyyssönen
Viisaudenhampaan ja nielurisojen poistoleikkauksen jälkeinen kivunhoito, Ethem Akural

Maailmalla
Uutiskirje Melbournesta, Markus Skrifvars
46th Critical Care Congress, Honolulu, Anssi Pölkki, Marika Ala-Peijari, Tessa Kaila, Elina Kuittinen
SSAI – Advanced Obstetric Anaesthesia Exchange Program, Melbourne, Noora Ruotinen

Nyt
Finnanest mukaan median itsesääntelyyn
Dosenttiuutisia


Aina
Say:n jäsenten lehti
Koulutuskalenteri
Reissujuoks(entel)u
Samaan aikaan toisaalla

Sisällysluettelo 1 • 2017

Teema: Vatsaelinkirurginen potilas

Artikkelit
Standardoidut toimintatavat ja yhteistyö edistävät gastrokirurgisen potilaan toipumista, Pertti Pere
Yleisanestesian pika-induktio ja hengitystien turvaaminen, Leila Niemi-Murola, Sasu Liuhanen
Lihavuuskirurgia Meilahdessa – työn sujuvoittaminen haastaa koko leikkaustoiminnan, Noora Mallat, Anne Juuti
Gastrokirurgisen potilaan perioperatiivinen nesteytys – paljon vai vähän, vai siltä väliltä? Erika Wilkman
Milloin aloitan munuaisten korvaushoidon? Suvi Vaara
Eurooppalainen erikoislääkäritentti ja monivalintakysymysten lumo, Leila Niemi-Murola
Pitäisikö ECMO-hoito keskittää Suomessa? Raili Suojaranta

Kolumnit

Pitäisikö Suomen anestesiologiyhdistyksen antaa suosituksia? Klaus Olkkola
Tentti – arvostelutilaisuudesta kohti kehittymisen arviointia, Jelena Oulasvuori
Eka kerta, Maria Heliste

Tutkittua
Laatua vai komplikaatioita? Leila Niemi-Murola
Älä kaada keltaista jaffaa viemäriin, Johanna Hästbacka, Erika Wilkman

Maailmalla
Uutiskirje Kaliforniasta, Erik Litonius
World Extreme Medicine Conference, Edinburgh, Ville Häkkinen
ESA Masterclass in Scientific Writing, Budapest, Kadri Lillemäe
Aagbi Winter Scientific Meeting, Lontoo, Ulla Almen-laiho

Nyt
In memoriam Riku Aantaa
Hoidatko synnyttäjiä?
Oikaisu: virheet kunniajäsenen haastattelussa
Oikaisu: sll puheenjohtaja
Olkkola Say:n ehdokas SSAI:n puheenjohtajaksi
Potilasturvallisuuden helsingin julistus
Dosenttiuutiset
Muutoksia finnanestin toimituskunnassa
2222 – yhtenäinen elvytysnumero

Anestesiavalvontasuositus
Say:n kevätkokous Jyväskylässä

Aina
Keskipisteenä potilas? Vesa Kontinen
Koulutuskalenteri
Kammien kutsu, Markku Hynynen
”Äiti nukuttaa laulamalla”, Riikka Lehtisalo
Samaan aikaan toisaalla, Juha O. Lähde