Finnanest vuosikerta 2018

Sisällysluettelo 5 • 2018

Teema: Tulevaisuus

Teema
Katseet tulevaisuuteen, Vesa Kontinen, Laura Ylikauma
Tulevaisuuden lääketiede, Visa Honkanen
Mobiilioppiminen, Leila Niemi-Murola
Alamme (p)uurtajien muistijäljet eetteriin, Karoliina Wares

Leikkaukseen tulijan talo, Anne Vakkuri
Sydänsairaalaa Tampereelle rakentamassa, Timo Porkkala

Tutkittua
Lisääkö kahvinjuonti anestesiologien työtyytyväisyyttä? ja oikeasti tärkeitä tutkimustuloksia, Tuomas Huttunen, Tuuli Savolainen, Juha Virman
Perifeerisen pulssiaallon uusia käyttöindikaatioita, Jarkko Harju
Liukoisen urokinaasityyppisen plasminogeenia aktivoivan reseptorin merkitys vakavissa sairauksissa, Ville Jalkanen
Perifeerisen veren biomerkkiaineiden merkitys lukinkalvonalaisten aivoverenvuotojen yhteydessä, Heikki Kiiski

Artikkelit
Eläköön anestesia! Sinikka Rantala
Alkoholi ja kriittinen sairaus, Siiri Hietanen, Janne Liisanantti
Hydromorfonin ekvianalgeettiset annokset, Terhi Puhto, Voitto Järvimäki, Merja Vakkala, Eero Vuorinen
Munasarjasyövän ultraradikaalikirurgiaa tamperelaisittain, Sami Saarelainen, Kati Rautaneva, Ville Jalkanen
Kriisivaiheiden päätoimittaja, Per Rosenberg, Vesa Kontinen

Kolumnit
Jäsenmaksuista ja GDPR:stä, Merja Vakkala
Kirjallisuuskatsaus, Arvi Yli-Hankala
Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito, Aino Saranko

Maailmalla
NeuroTrauma 2018, Teemu Luostarinen
50th Annual Meeting of the SOAP, Johanna Sarvela, Helena Puro, Antti Väänänen

Nyt
Operatiivisten päivien uutiset
Toimintakortit
Potilasturvallisuusjaos

Kirjeitä toimitukselle

Aina
Vastuullista journalismia
Kuulustelussa
Koulutuskalenteri
Työpaikkana maailma
Tiikerinsilmän metsästys
Ei kyllä ole ollut tarvis

 

 

Sisällysluettelo 4 • 2018

Teema: Potilaan kuljetukset

Teema
Siirtokuljetukset – ”ei kenenkään maa” vai kaikkien yhteinen asia? Heini Harve-Rytsälä
Ennakoimattomat kiireelliset siirtokuljetukset – hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, Hetti Kirves
Potilaan turvallinen ja hallittu siirtokuljetus, Juho Liukkonen, Seppo Lauritsalo, Matti Tulla, Tomi Kavasmaa, Johanna Tuukkanen
Sairaanhoitoa ilmassa, Antti Laine, Pauli Haapsaari
Kokemuksia potilassiirtokuljetuksista Australiassa, Juhana Hallikainen
HEMS Down Under – onko sekin ylösalaisin? Sami Lehtinen


Artikkelit
Toimintakortit hätätilanteisiin leikkaussalissa, Jenni Vieri
Pectoralishermojen puudutus eli PECS-puudutus, Claudia Knopf, Merja Koivuranta

Kolumnit
Kutsukirje Operatiivisille päiville ja SAY:n vuosikokoukseen, Merja Vakkala
Valintamenettely ja erikoislääkäritentti uudistuvat, Seppo Alahuhta
Voiko tenttistressiltä välttyä? Hanna Säkkinen

Tutkittua
Lanneselkäkirurgian tulokset ja niihin vaikuttavat tekijät työikäisillä, Voitto Järvimäki
Hereillä

Operatiivisten päivien 2018 abstraktit, SAY 

 1. Puhelinkonsultaatiot ensihoitolääkärille ja puhelimitse tehtävät hoidonrajaukset
  Heidi Kangasniemi, Piritta Setälä, Anna Olkinuora, Heini Huhtala, Joonas Tirkkonen, Antti Kämäräinen, Ilkka Virkkunen, Arvi Yli-Hankala, Sanna Hoppu


 2. Varhainen elvytyksen jälkeinen valtimoveren hyperoksia ei huononna neurologista pitkäaikaisennustetta
  Jaana Humaloja, Ilmar Efendijev, Daniel Folger, Rahul Raj, Markus B Skrifvars, Pirkka T Pekkarinen, Erik Litonius


 3. Propofolin ja esketamiinin vaikutus hemodynamiikkaan ensihoidossa toteutettavassa anestesiaintubaatiossa
  Risto Viitanen, Jussi Pirneskoski, Ann Cristine Lindroos, Susanne Ångerman-Haasmaa, Jouni Nurmi


 4. UGT2B7-entsyymin vaikutus propofolin farmakokinetiikkaan vastasyntyneillä
  Matias Rantanen, Jaana Repo, Sofia Khan, Johannes Smolander, Minna Niemelä, Mikko Neuvonen, Riikka Lund,
  Mikko Niemi, Laura L Elo, Hanna Soukka, Teijo Saari


 5. Aivojen arteriovenoosien malformaatioiden perioperatiivinen hoito vuosien 2006 ja 2014 välillä – Helsingin hoitoprotokolla
  Tarmo Niini, Aki Laakso, Päivi Tanskanen, Mika Niemelä, Teemu Luostarinen


 6. Suomalainen sukeltajantauti 2018 – Tyksin HBO-yksikössä 2015–2017 hoidetut sukeltajantautitapaukset
  Olli Arola, Mika Valtonen


 7. Sykkeen ja sykevälien mittaus optisella rannesykemittarilla heräämöolosuhteissa
  Jarkko Harju, Adrian Tarniceriu, Jakub Parak, Antti Vehkaoja, Arvi Yli-Hankala, Ilkka Korhonen


 8. Intranasaalisesti annosteltu deksmedetomidiini vähentää merkittävästi tiopentaalin tarvetta magneettitutkimukseen
  tulevilla lapsipotilailla

  Panu Uusalo, Mirjam Lehtinen, Eliisa Löyttyniemi, Tuula Manner, Mika Scheinin, Teijo Saari

 9. Leikkauksen aikana nenän limakalvolle annostellun pieniannoksisen deksmedetomidiinin vaikutus
  postoperatiiviseen opioidikulutukseen lonkkaprotetisaatioon tulevilla potilailla

  Panu Uusalo, Henrik Jätinvuori, Jussi Kosola, Teijo Saari


 10. Oksikodonin keskushermostopitoisuudet epiduraalisen annostelun jälkeen kokeellisessa lammasmallissa
  Mari Kinnunen, Hannu Kokki, Heidi Hautajärvi, Hanna-Marja Voipio, Juha Räsänen, Merja Kokki


 11. Quadratus lumborum -puudutus vatsan avoleikkauksen jälkeisessä kivunhoidossa imeväisillä: tapaussarja
  Andrus Kõrgvee, Miia Kokkonen, Heikki Koskinen, Eija Junttila


 12. Olkapääleikkauksen jälkeinen kipu – kansallinen prospektiivinen kyselytutkimus
  Maija Kalliomäki, SAY Kipujaos ja Päiväkirurginen jaos


 13. Deksmedetomidiinia ja S-ketamiinia sisältävien oksikodoni-PCA-kasettien säilyvyys
  Sanna Mäkelä, Patrik Väisänen, Taru Virtanen, Saija Siren, Mika Scheinin, Kirsti Torniainen, Teijo Saari


 14. Tromboelastometrialla (ROTEM®) voidaan havaita veren hyytymisen aktivoituminen aneurysmaattisen
  lukinkalvonalaisvuodon jälkeen: prospektiivinen, havainnoiva tutkimus

  Annukka Vahtera, Eija Junttila, Ville Jalkanen, Heini Huhtala, Ksenia Katanandova, Pauli Hélen, Anne Kuitunen


 15. Asfyksia altistaa sikiön selkäytimen verenvuodoille – kokeellinen tutkimus tiineillä lampailla
  Panu Piirainen, Merja Kokki, Juha Räsänen, Hannu
  Tuominen, Hanna-Marja Voipio, Erkki Laisalmi, Hannu Kokki

   Maailmalla

World Congress on Regional Anesthesia & Pain Medicine Aiki-Kadri Kauppinen, Katrin Sisa

Nyt
Uutisia
Kuka oli Eero Turpeinen?
Operatiivisten päivien 2018 anestesiologinen ohjelma
Kutsu Say:n vuosikokoukseen
Finnanestin 50-vuotisjuhlat
Lukijakyselyn tulokset

Aina
Sanoilla on merkitystä
Koulutuskalenteri
Kuulustelussa
Aina valmiina – vapaapalokuntalaisen arki ja juhla

 

Sisällysluettelo 3 • 2018

Artikkelit
HELLP-oireyhtymä, Christoffer Wiklund, Johanna Sarvela
Kevään kolloidikohu – ei vain myrsky HES-pussissa, Erika Wilkman
Suomalainen saa sukeltajantaudin kotona tai kaukomailla, Olli J. Arola
Hengityshalvaushoidon valtakunnallinen koordinaatiovastuu TYKSin Hengitystukiyksikölle, Waltteri Siirala
Ei juosta kovempaa vaan kävellään lyhyempi matka, Päivi Lehtovirta

Kolumnit
Positiivisten kokemusten puolesta, Merja Vakkala
Uudistettaisiinko? Teijo Saari
Muistan, Pauliina Paananen
Suvivirsi, Maria Heliste

Tutkittua
Deksmedetomidiinin intranasaalinen annostelu, Panu Uusalo, Teijo Saari
Hereillä

Maailmalla
Erikoistumiskoulutusta ulkomailla – St Vincent´s Hospital Melbourne, Pauliina Paananen

Nyt
Satel-kokous Helsingissä
Uutisia
Miten Finnanestia tehdään?
Professori Matti Vapaavuori 90 vuotta
Kuulustelussa

Aina
Tarpeiden hierarkia
Koulutuskalenteri
Tämä saattaa sitten vähän kirvellä…
Elämää suurempi tanssi
Viimenen sana

 

Sisällysluettelo 2 • 2018

Artikkelit
Vanhuspotilaan leikkausta edeltävä arviointi, Ulla-Maija Ruohoaho, Merja Kokki, Hannu Kokki
Näin hoidin: riskisektion hoito hybridisalissa, Maisa Töyräs
Tajuttomuuteen johtaneen myrkytyksen diagnostiikka ja hoito, Leena Soininen, Maria Kaista
Trombosytopenia ongelmana tehohoitopotilailla, Toni Tuominen, Jan Adamski, Jarkko Karihuhta
EMSB, ETC, DSTC, DATC, ALS, EPALS: kirjainyhdistelmät tuottavat osaamista, Kirsimarja Metsävainio, Maarit Hult, Tuomas Brinck, Tim Söderlund, Piritta Setälä
Toimittaja langan päässä – miten toimin? Ulla Ahlmén-Laiho
Tapausselostus: mopopojan monivamma, Sten Ellam, Ville Koskela, Jouni Kurola, Sami Miilunpohja

Kolumnit
Mitä Maariana malolla, sitä vappuna vaolla, Merja Vakkala
Ensi vuonna kaikki on toisin? Ari Uusaro
Filosofiaa elämän varrelta, Laura Pietiläinen
Halusin vain vähän napauttaa, Maria Heliste

Tutkittua
Hereillä

Maailmalla
Entrustable Professional Activities –intensiivikurssi, Leila Niemi-Murola
Euroanaesthesia 2017: RemiPCA SAFE Network, Petri Volmanen

Nyt
Say sky 2018 -kokous oli menestys
Uutisia
Finnanestin tekijät 2018
In memoriam Pertti Suominen
Finnanest 2008–2015: toimitussihteeri tekee lehden?

Aina
Lehden teko on tiimityötä
Synnytysosaston synnytystuskat
Koulutuskalenteri
Aallon harjalla, tuulen mukana
Viimenen sana

 

Sisällysluettelo 1 • 2018

Teema: Aivot

Teema
Tuulitunnelista multimodaalimonitorointiin, Tarja Randell
Aivojen herniaatio – akuutti hätätilanne, Päivi Tanskanen
Neurokirurgisen potilaan siirtokuljetus, Teemu Luostarinen, Anna Piippo-Karjalainen
Aivoiskemiapotilaan anestesia akuuttivaiheen kuvantamisessa ja toimenpiteissä, Rami Puustinen, Antti Sarvilinna, Eija Junttila
Miten huomioin aivojen hyvinvoinnin vammapotilaan leikkauksen aikana? Aleksei Kamõsan
Ketamiini ja kallonsisäinen paine: todellinen ongelma vai paljon melua tyhjästä? Jaakko Långsjö, Riikka Takala, Eija Junttila, Tarja Randell, Teemu Luostarinen, Päivi Tanskanen, Jari Kalliomäki, Anne Kuitunen, Stepani Bendel
Anestesia-aineiden vaikutus kehittyviin aivoihin, Jouni Ahonen
Tiedollinen ylikuormitus – aivoillammekin on rajansa, Leila Niemi-Murola


Kolumnit
Valoa kohti, Merja Vakkala
Anestesiologit omalääkäreinä muuttuvassa maailmassa, Eija Kalso
Mihin tarvitaan Pohjoismaista anestesiologian ja tehohoidon yhdistystä? Klaus Olkkola
Neiti C vai herra A? Anni Herlevi
Lupaava, ei loistava, Maria Heliste

Maailmalla
OAA Three Day Course in Obstetric Anaesthesia, Mika Virtanen
71st Post Graduate Assembly in Anesthesiology, Tomi Kavasmaa, Janne Makkonen
Uutiskirje Kööpenhaminasta, Tuomas Lilius

Tutkittua
Hereillä

Nyt
Ensihoitolääketieteen professoriksi Markus Skrifvars
Historian tallentamista ja päiväkirurgian kehittämistä   
In memoriam Leena Tarkkanen
EBA:n kuulumisia
Finnanest 1997–2005: aitiopaikoilla Markku Hynynen ja Kai Kiviluoma

Aina
Virkeä viisikymppinen           
Koulutuskalenteri
Kireä kuin viulunkieli
Potilaana olemisen vaikeus